Home

Onderzoek “De sportschutter in Nederland” biedt kansen voor de schietsport

dinsdag 23 april 2019

In de afgelopen maanden is, in opdracht van de KNSA, door het Mulier Instituut onderzoek gedaan naar de sportschutter in Nederland. Het onderzoek was tweeledig. Enerzijds is onderzoek gedaan onder de afgemelde leden bij schietsportverenigingen in de afgelopen jaren vanwege de uitstroom van sportschutters bij verenigingen. Anderzijds heeft het onderzoek zich gericht op de huidige leden van schietsportverenigingen in Nederland omtrent hun beweegredenen om de schietsport te gaan beoefenen en de verbeteringen die zij wensen.

Uit het onderzoek onder voormalige leden van schietsportverenigingen blijkt nadrukkelijk dat de opzegging van het lidmaatschap meestentijds in de eerste twee jaar al plaatsvindt. Redenen voor afmelding die veel genoemd worden, zijn een gebrek aan tijd, gebrek aan flexibiliteit bij de vereniging, de hoge kosten en de strenge regelgeving. 

Voor bestaande leden geldt dat 4% overweegt het lidmaatschap van de schietsportvereniging op te zeggen, dat zij een beter imago van de sport zouden wensen en een verlaging van de kosten die verbonden zijn aan de beoefening van de schietsport. Een groot deel van de ondervraagden zou meer aan trainingen willen deelnemen en vindt dat de KNSA meer als belangenbehartiger voor de sport moet optreden dan op dit moment gebeurt. 

Dit is slechts een selectie van de resultaten en de aanbevelingen uit het onderzoek. Het rapport bevat nog veel meer belangrijke informatie en wetenswaardigheden, die van belang zijn voor besturen van schietsportverenigingen en voor de KNSA. Het rapport beslaat maar liefst 48 pagina’s. Het biedt kansen ter verbetering van de kwaliteit en het imago van de schietsport in Nederland en het biedt kansen om het aantal beoefenaren te vergroten, aldus het Mulier Instituut. Voor diegenen die het rapport willen lezen, is hier een link naar de definitieve versie: "De sportschutter in Nederland"