Home

Veel onduidelijkheid bij vaststelling leges door politie

donderdag 25 april 2019

De minister van Justitie en Veiligheid heeft per 1 januari 2019 de leges voor het aanvragen en het verlengen van wapenverloven verdubbeld. Daarover is publicatie gedaan in de Staatscourant van 19 november 2018. De KNSA heeft hiervan inmiddels twee keer in een nieuwsbericht melding gemaakt. De KNSA heeft ook ernstig bezwaar gemaakt tegen deze, in de ogen van de KNSA, disproportionele verhoging en de wijze waarop die tot stand is gekomen.

De KNSA verkeerde voorts in de veronderstelling dat met de Nationale Politie de afspraak is gemaakt dat voor het bijschrijven en afschrijven van een wapen geen € 30,00 maar € 15,00 in rekening zou worden gebracht. Helaas blijkt nu dat de Nationale Politie van mening is dat die afspraak alleen geldt voor een WM2 (oftewel een verlof tot verkrijging) waarvoor een gereduceerd tarief van € 15,00 geldt. Desondanks blijkt ook die toezegging niet door alle politie-eenheden in Nederland te worden nagekomen en blijft er veel onduidelijkheid bestaan. 

Inmiddels heeft de KNSA de Nationale Politie om uitleg gevraagd omdat de afspraken niet worden nagekomen en bovendien het ook niet plausibel is dat het bijschrijven van een vuurwapen op verlof voordeliger is dan het afschrijven van een vuurwapen van het verlof. Zodra er meer informatie omtrent deze onduidelijkheid is zal de KNSA direct daarover publiceren.