Home

Archief 2020

December

21 december 2020
Minister geeft Tweede Kamer update herziening traject Wwm

De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 18 december 2020 per brief de Tweede Kamer geïnformeerd omtrent de voortgang van het traject inzake de herziening van de Wet wapens en munitie. Vo...

17 december 2020
Lockdown zorgt weer voor sluiting Korpscheftaken

De Nationale Politie heeft de KNSA op 17 december laten weten dat in verband met de lockdown in Nederland, helaas de politie afdelingen Korpscheftaken geen aanvragen voor verlenging van wapenver...

November

27 november 2020
Deskundigenbericht voor e-screener

In het Wetboek van Burgerlijke Rechtsverordening (Rv) wordt de mogelijkheid geboden dat de rechter een voorlopig deskundigenbericht beveelt. Voor de e-screener heeft de KNSA tezamen met de KNJV...

04 november 2020
Maatregelen i.v.m. coronacrisis blijven van kracht tot medio december 2020

Naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet op dinsdag 3 november jongstleden is er voor wat betreft de schietsportverenigingen niets veranderd. Dat betekent dat alle...

Oktober

14 oktober 2020
Gevolgen gedeeltelijke lockdown voor de schietsport

Het kabinet heeft op 13 oktober jongstleden tijdens een persconferentie een gedeeltelijke lockdown aangekondigd. Als gevolg van deze gedeeltelijke lockdown komen er ook nieuwe maatregelen voor d...

02 oktober 2020
Brochure kruitopslag

In verband met de opslag van kruit bij particulieren heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het RIVM verzocht een handreiking voor de veilige opslag van kruit op te stellen. Ook s...

September

29 september 2020
Sportkantines dicht

Eén van de aangescherpte maatregelen van het Nederlands kabinet in verband met de coronacrisis, is de sluiting van sportkantines; een maatregel die ingaat op dinsdag 29 september om 18.00 uur. D...

Juli

29 juli 2020
E-screener voor nieuwe aanvragen

Als gevolg van een wijziging in de Wet wapens en munitie per 1 oktober 2019 is per diezelfde datum voor (potentiële) verlofhouders de zogenaamde “e-screener” ingevoerd. Deze e-screener is een co...

Juni

26 juni 2020
Groen licht voor binnen-schietbanen en sportkantines

Het kabinet maakte op 24 juni tijdens een persconferentie bekend dat nu definitief is besloten dat ook de binnen-sportaccommodaties en dus ook schietsportverenigingen, alsmede sportkantines, per...

08 juni 2020
Bijscholing ‘Training geven 1,5 meter’

In verband met de huidige en aankomende versoepelingen rondom het coronavirus, zal het verenigingsleven van de schietsportverenigingen steeds meer op gang komen. Naast de buiten-schietbanen zull...

Mei

28 mei 2020
Binnenschietbanen per 1 juli 2020, onder voorbehoud, weer open

Het Nederlandse kabinet heeft besloten dat sportverenigingen met binnensport-accommodaties (en dus ook schietsportverenigingen) per 1 juli 2020 weer open mogen. Dat is een versoepeling ten opzic...

18 mei 2020
Afdelingen Korpscheftaken binnenkort weer open. *Update: 25 mei 2020 weer open*

Sinds 17 maart 2020 zijn de afdelingen Korpscheftaken van de Politie in verband met de coronacrisis gesloten. Vanaf die tijd worden er dus ook geen aanvragen voor wapenverloven en/of bij- en afs...

14 mei 2020
Bestuursbesluiten omtrent wedstrijdseizoen 2019/2020

Als gevolg van de coronacrisis heeft het Nederlandse kabinet het organiseren van sportwedstrijden tot in ieder geval 1 september 2020 verboden. Dientengevolge kunnen tot die datum geen Districts...

07 mei 2020
Schietsportverenigingen met buitenbanen weer open

Met ingang van maandag 11 mei 2020 mogen schietsportverenigingen die beschikken over een buitenbaan, hun deuren weer openen voor alle leden. Dit geldt dan dus voor die schietsportverenigingen di...

April

28 april 2020
Fit met TeamNL

Sportschutter Jelle Wind uit de Nationale Selectie Geweer van de KNSA is één van de sporters van TeamNL die de aan huis gekluisterde Nederlander tips geeft, om ondanks de beperkende omstandighed...

22 april 2020
Schietsportverenigingen blijven grotendeels gesloten

De wettelijke verplichting, in verband met de coronacrisis, tot sluiting van alle sportverenigingen en sportaccommodaties (en dus ook schietsportverenigingen) is verlengd tot 20 mei 2020.

<...

09 april 2020
SchietsportTOTAAL 2020 afgelast

Helaas heeft het Algemeen Bestuur vanwege de coronacrisis in Nederland, moeten besluiten om het evenement SchietsportTOTAAL 2020 af te gelasten. In de eerste plaats staat natuurlijk de gezondhei...

01 april 2020
Sluiting schietsportverenigingen in ieder geval t/m 28 april 2020

De wettelijke verplichting tot sluiting van alle sportverenigingen en sportaccommodaties – en dus ook die voor de schietsport – in Nederland wordt verlengd tot en met 28 april 2020.

Dat...

Maart

31 maart 2020
Tijdens coronacrisis worden verloven verlengd

De Nationale Politie heeft de KNSA laten weten dat, als gevolg van de sluiting van de afdelingen Korpscheftaken in verband met het coronavirus, wapenverloven niet verlengd kunnen worden. Als gev...

24 maart 2020
Wedstrijden en activiteiten KNSA tot 1 juni 2020 afgelast

In verband met de verscherping van de maatregelen als gevolg van de coronacrisis door de Nederlandse regering, is de afgelasting van alle KNSA-activiteiten zoals wedstrijden, kampioenschappen, o...

17 maart 2020
Afdelingen Korpscheftaken i.v.m. coronavirus gesloten

De Nationale Politie heeft de KNSA laten weten dat in verband met de crisis rondom het coronavirus, de politie afdeling Korpscheftaken tot nader order geen aanvragen voor wapenverloven en verlen...

17 maart 2020
Update gevolgen coronavirus voor schietsport en KNSA

De ontwikkelingen en maatregelen in verband met het coronavirus in Nederland volgen elkaar in hoog tempo op. Met dit bericht informeren wij u over die ontwikkelingen en de besluiten die de KNSA...

13 maart 2020
Gevolgen coronavirus voor de schietsport

Vanwege het coronavirus (COVID-19) heeft het KNSA-bestuur besloten, mede op advies van sportkoepel NOC*NSF en het RIVM, om met onmiddellijke ingang alle onder auspiciën van de KNSA te organisere...

12 maart 2020
Afgelasting Districtsledenvergaderingen 2020

Onlangs zijn alle aangesloten verenigingen uitgenodigd om deel te nemen aan de Districtsledenvergadering 2020, zoals die in het desbetreffende district wordt gehouden.

Echter, vanwege he...

10 maart 2020
Het coronavirus en sport

De eerste vragen bereiken ons over het Coronavirus. Sportkoepel NOC*NSF heeft hierover inmiddels een themadossier gepubliceerd dat naarmate er nieuwe ontwikkelingen zijn, wordt bijgewerkt.

...

05 maart 2020
Aanbod bijscholingen en cursussen tijdens SchietsportTOTAAL 2020 in Arnhem

Tijdens SchietportTOTAAL op zaterdag 27 en zondag 28 juni 2020 in Sportcomplex Valkenhuizen in Arnhem, is er weer een gevarieerd aanbod aan bijscholingen, workshops en (korte) c...

Februari

21 februari 2020
KNSA reageert op brief minister J&V aan Tweede Kamer van 14-2-2020 inzake E-screener

In aanloop naar het Algemeen Overleg van de Vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer, heeft de minister de Tweede Kamer per brief van 14 februari 2020 geïnformeerd. <...

19 februari 2020
Europese Kampioenschappen Luchtdrukwapens 2020 Wroclaw, Polen

In de Hala Stulecia(Centennial Hall), een groot evenementencomplex in de stad Wroclaw in het zuidwesten van Polen, vinden van zondag 23 februari tot en met zondag 1 maart 2020 de Europese Kampio...

11 februari 2020
Vorderingen KNSA en KNJV over e-screener in kort geding afgewezen

Helaas zijn door de voorzieningenrechter van de Rechtbank in Den Haag in kort geding de vorderingen van de KNSA en de KNJV (Jagersvereniging) afgewezen in de procedure over de e-screener die gev...

Januari

31 januari 2020
Gewijzigde Circulaire wapens en munitie

Al geruime tijd is in de Regeling wapens en munitie en in de Circulaire wapens en munitie bepaald dat uitsluitend een verlof tot het voorhanden hebben van een vuurwapen wordt verleend wanneer he...

30 januari 2020
KNSA en KNJV dagvaarden de Staat *update*

Kort geding gediend op 28 januari 2020

Bij de Rechtbank in Den Haag heeft inmiddels op 28 januari 2020 de zitting van het kort geding plaatsgevonden. De Staat heeft zich...