Home

Brochure kruitopslag

vrijdag 2 oktober 2020

In verband met de opslag van kruit bij particulieren heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het RIVM verzocht een handreiking voor de veilige opslag van kruit op te stellen. Ook sportschutters hebben in veel gevallen los kruit in huis opgeslagen voor bijvoorbeeld het herladen van patronen (rookzwak kruit) en ook Historische Wapens-schutters beschikken vaak over los zwart buskruit. Samen met andere belangenorganisaties is de KNSA bij de opstelling van die handreiking geconsulteerd. Dat heeft geleid tot een brochure waarin adviezen worden gegeven over een veilige opslag van kruit. Voor het inzien van deze brochure klik hier: Informatieblad veilige opslag kruit bij particulieren