Home

Update gevolgen coronavirus voor schietsport en KNSA

dinsdag 17 maart 2020

De ontwikkelingen en maatregelen in verband met het coronavirus in Nederland volgen elkaar in hoog tempo op. Met dit bericht informeren wij u over die ontwikkelingen en de besluiten die de KNSA in verband daarmee heeft genomen.


KNSA-activiteiten:

Al eerder heeft het KNSA-bestuur besloten – mede op advies van sportkoepel NOC*NSF en het RIVM – om met onmiddellijke ingang alle onder auspiciën van de KNSA te organiseren activiteiten af te gelasten tot en met 31 maart 2020. Die datum wordt nu, in verband met een wettelijke verplichting tot sluiting van alle sportverenigingen en alle sportaccommodaties door de Nederlandse regering, verlengd tot in ieder geval 6 april 2020.

Tot die tijd zijn dus alle KNSA-wedstrijden, alle opleidingen, cursussen en andere bijeenkomsten geannuleerd.


Sluiting schietsportverenigingen:

Al eerder adviseerde het KNSA-bestuur haar verenigingen om per direct tot sluiting over te gaan. Inmiddels is er nu dus een wettelijke verplichting tot sluiting van alle sportverenigingen en alle sportaccommodaties in Nederland, en moeten alle schietsportverenigingen en schietsportaccommodaties hun deuren dus sluiten tot in ieder geval 6 april aanstaande. Als gevolg hiervan zal ook het regionale schietsportevenement Schietsport-REGIONAAL (District 1) op 3, 4 en 5 april 2020 geen doorgang vinden, zoals ook al eerder was besloten.


Schietbeurten:

Als gevolg van de verplichte sluiting van schietsportverenigingen en het annuleren van schietsportactiviteiten, is het voor sommige sportschutters, tevens verlofhouders zijnde, niet mogelijk om de wettelijk verplichte 18 schietbeurten te verrichten ter verlenging van het verlof. De KNSA zal bij de Nationale Politie bepleiten om voor diegene die kan aantonen dat het tekort aan schietbeurten het gevolg is van de maatregelen die in verband met het coronavirus zijn genomen, een uitzondering te maken en het wapenverlof toch te verlengen. Een en ander gebeurt dan met toepassing van artikel 2.4.2 van de Circulaire wapens en munitie.


Algemene Vergadering KNSA:

Het Algemeen Bestuur heeft al eerder – in gezamenlijkheid met alle KNSA-districtsvoorzitters – besloten om alle Districtsledenvergaderingen 2020 tot nader order af te gelasten. Op dit moment is onduidelijk wanneer die Districtsledenvergaderingen alsnog gehouden kunnen worden.

Omdat de Districtsledenvergaderingen altijd vooraf aan de Algemene Vergadering moeten worden gehouden en op dit moment er grote onzekerheid is of de genomen maatregelen na 6 april gecontinueerd worden, heeft het Algemeen Bestuur besloten om de Algemene Vergadering die zou worden gehouden op donderdag 23 april aanstaande, tot nader order uit te stellen. Het nu annuleren van deze datum heeft bovendien geen financiële consequenties voor de Associatie.

Wanneer de Algemene Vergadering wel wordt gehouden is nog niet bekend en zal tijdig, via de geëigende kanalen worden gecommuniceerd. Het KNSA-bestuur zal wel eind maart het jaarverslag 2019 voor de leden openbaar maken, zodat zij kunnen kennisnemen van alle verslagen van Bestuur, Directie en Technische Commissies, alsmede de financiële verslaglegging kunnen inzien.