Home

Algemene Rekenkamer doet onderzoek naar verlofverlening

vrijdag 9 april 2021

In 2015 is door de Inspectie Justitie en Veiligheid een onderzoek gedaan naar de uitvoering van de korpscheftaken in het kader van de Wet wapens en munitie. De titel van dit onderzoek is “Op weg naar balans”.

De Algemene Rekenkamer heeft aangekondigd te onderzoeken hoe is omgegaan met de uit dat onderzoek voortvloeiende conclusies en aanbevelingen. Vrij vertaald gaat het dan om de wijze waarop de afdeling Korpscheftaken haar taak ten aanzien van de verlofaanvragen en verlofverlengingen uitvoert.

De Algemene Rekenkamer heeft de KNSA gevraagd om haar medewerking daaraan te verlenen door het bekendmaken van dit onderzoek en het verspreiden van een vragenlijst onder zoveel mogelijk verlofhouders.

Daarnaast heeft de KNSA haar medewerking toegezegd voor het bemensen van drie Focusgroepen in drie Politieregio’s, waarin ook de KNJV zal participeren.

Voor diegenen die een verlof hebben aangevraagd of verlengd, is die vragenlijst nu beschikbaar.
Klik hier voor een bericht van de Algemene Rekenkamer met een doorlink naar de desbetreffende vragenlijst.