Home

Motie Van Dam leidt tot verder uitstel e-screener bestaande verlofhouders

dinsdag 9 februari 2021

Op 9 februari 2021 zijn in plenair debat twee moties van het Kamerlid Chris van Dam (CDA) in stemming gebracht en door de Tweede Kamer aangenomen.

De belangrijkste motie voor de KNSA en de schietsport was de motie inzake de e-screener. De toepassing van de e-screener voor bestaande verlofhouders was door de minister in oktober 2019 met twee jaar uitgesteld. In de motie van Van Dam verzoekt hij dit uitstel met nog één jaar uit te breiden, zodat ook het door de KNSA en de KNJV bij de rechtbank verzochte deskundigenbericht daarin kan worden betrokken.

Met het aannemen van deze motie is er voor bestaande verlofhouders weer enige tijd rust gecreëerd en hebben KNSA en KNJV voldoende tijd om met het Ministerie in overleg te gaan omtrent het disfunctioneren van de e-screener.

De tweede motie die Chris van Dam van het CDA heeft ingediend – samen met Michiel van Nispen (SP) – verzoekt een commissie te benoemen die een basisplan moet opstellen voor een nieuwe Wet wapens en munitie en dit basisplan moet voorleggen aan de Kamer. De vertegenwoordigers van de schietsport en de jacht zullen, aldus de tekst van de motie, deel gaan uitmaken van die commissie.

In deze motie wordt voorts vermeld dat de Wet wapens en munitie en de onderliggende Regelingen onoverzichtelijk zijn, deels innerlijk tegenstrijdig en in onvoldoende mate aangesloten zijn op Europese regelgeving. Beide Kamerleden menen dat een fundamentele herziening van deze wet noodzakelijk is.

De KNSA heeft eerder aan de Tweede Kamer laten weten dat zij partiële wijzigingen – in plaats van een volledige herziening – van de wet door de minister steunt, mits daaraan nog een aantal verbeteringen voor de schietsport worden toegevoegd. De KNSA meent dat de schietsport in Nederland niet is gebaat bij een fundamentele herziening van de Wet wapens en munitie. De KNSA heeft er geen vertrouwen in dat een nieuwe Wet wapens en munitie leidt tot verbeteringen. Sterker nog, de kans is zeer reëel dat de schietsportbeoefening in Nederland daarmee slechter af is.

De suggestie om meer aan te sluiten bij Europese regelgeving – en dus het aansluiten bij de vigerende Europese Vuurwapenrichtlijn - hoeft voorts allerminst een verbetering voor de schietsport in Nederland te zijn.

De KNSA zal zich uiteraard, wanneer zij voor de genoemde commissie wordt gevraagd, daarin constructief opstellen en de belangen van de schietsport in Nederland maximaal behartigen.