Home

Pilot test-wedstrijd Geweer 24 april 2021

maandag 12 april 2021

Door tussenkomst van NOC*NSF, is door de Rijksoverheid aan de KNSA toegewezen een pilot voor een test-wedstrijd op 24 april 2021. Het doel van deze pilots is om diverse sectoren, waaronder de Nederlandse sport, eerder te openen dan dat zonder testen mogelijk zou zijn. De overheid onderzoekt daarmee samen met de Nederlandse sportsector of deelnemers voldoende vertrouwen hebben dat het veilig genoeg is om aan een evenement deel te nemen, wat de ervaring van deelnemers is om vooraf een coronatest te moeten doen en wat de ervaring van de organisaties is bij het controleren van een geldig negatief testbewijs.

De KNSA is, als één van de 11 sportbonden in Nederland, zeer verheugd met de toewijzing van deze test-wedstrijd. De KNSA zal hiervoor op het Schietsportcentrum Emmen een wedstrijd Groot Kaliber Geweer organiseren. Deze wedstrijd wordt gehouden op zaterdag 24 april 2021 op de daar aanwezige buitenbaan, op 100 en op 300 meter afstand. Toeschouwers zijn bij de wedstrijd niet toegestaan.

Een voorwaarde voor deelname aan deze wedstrijd is in ieder geval het kunnen tonen van een negatief testbewijs (niet ouder dan 40 uur) en een geldige KNSA-licentie.

De wedstrijd wordt betiteld als ‘open wedstrijd’ maar wel met de mogelijkheid om daar een ranking-score te behalen.

De inschrijving hiervoor gaat van start over enkele dagen en de inschrijving stopt zodra het maximumaantal deelnemers hiervoor (56) is bereikt.

De disciplines die kunnen worden geschoten zijn:

  1. Standaard Geweer 100 meter in de categorieën Senioren en Veteranen
  2. Standaard Geweer 300 meter in de categorieën Senioren en Veteranen

Voor het overige zijn alle coronavoorschriften zoals 1,5 meter afstand, hygiëne, enzovoorts van toepassing.

Nadere informatie volgt later deze week.