Home

Webinar Didactiek

maandag 4 oktober 2021

Op zaterdag 13 november 2021 organiseert de KNSA al weer voor de derde keer dit jaar een webinar. Dit keer is dat de webinar ‘Didactiek’, uitsluitend bestemd voor door de KNSA opgeleide Trainers-A en Trainers-B. De webinar wordt door de KNSA, in samenwerking met een professioneel bedrijf, verzorgd via een live-streamverbinding met meerdere camera’s. De deelname hieraan is gratis.

Het onderwerp ‘didactiek’ is essentieel voor elke goede leraar, onderwijzer en dus ook voor een schietsporttrainer. Het is eigenlijk een duur woord voor de manier waarop een leraar iets onderwijst of hoe een trainer lesgeeft (oftewel: de kunst van het onderwijzen) en dus een interessant thema voor trainers die zich hierin willen verdiepen voor het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van een schietsporttraining. Behalve dat de webinar “Didactiek” zorgt voor kennisverbreding is deze webinar tevens een officieel erkende bijscholing die voor de verlenging van de Kaderlicentie kan worden aangewend.

De docenten van de webinar zijn de Coördinator Topsport Rob Lövering en docent en trainer Carola Harteveld en zij bespreken de theoretische achtergrond en praktische uitvoering van een aantal didactische werkvormen. Didactische werkvormen – oftewel de wijze waarop een trainer de lesstof overdraagt – verbeteren de kennis van trainers over een goede voorbereiding en uitvoering van een les of training. Bij het kiezen voor een didactische werkvorm is het belangrijk dat de docent zich afvraagt welke vorm in welke situatie het meest geschikt is. Voorbeelden van didactische werkvormen zijn: vertellen, uitleggen, demonstreren, vragen stellen, beurten geven en opdrachten geven. Tijdens de webinar wordt aandacht besteed aan het nauwkeuring vaststellen van de beginsituatie van een sportschutter en aan het bepalen van de lesdoelen, zodat daarvoor het beste traject – en werkvorm - kan worden gekozen.

Na bevestiging van uw inschrijving ontvangt u vóór aanvang van de webinar een link die u toegang verschaft tot de livestream. Het enige wat u daarvoor nodig heeft is een desktop computer, laptop of tablet met een goed werkende internetverbinding en een mobiele telefoon (i.v.m. two factor authentication). De webinar zal vanuit de accommodatie van SV Willem Tell - Harderwijk worden gestreamd en door de deelnemers thuis worden gevolgd. Tijdens de webinar is het mogelijk te communiceren met de docenten en vragen te stellen. Hoe dit werkt zal aan het begin van de webinar worden uitgelegd.

Aan het einde van de webinar wordt er in de uitzending een hand-out gedeeld die de deelnemers dan kunnen downloaden. Omdat de webinar tevens een officieel erkende bijscholing is voor verlenging van de Kaderlicentie (KSS niveau 3 en 4) zal na afloop tevens een bewijs van deelname (pdf) per e-mail aan de deelnemers worden toegestuurd. Dit bewijs wordt alleen toegestuurd aan Trainers-A en Trainers-B die zich hebben ingeschreven én de webinar live hebben gevolgd. Zij kunnen, bij verlenging van hun sporttechnische kaderlicentie, dit bewijs indienen om deelname aan een officieel erkende bijscholing aan te tonen. 

Voor Trainers-A en Trainers-B die niet in de gelegenheid zijn om deze webinar te volgen, en andere geïnteresseerden, bestaat de mogelijkheid om een opname van de webinar terug te kijken via de KNSA-website, waarop die te zijner tijd zal worden geplaatst.


Onderwerp Didactiek*
Datum Zaterdag 13 november 2021
Locatie Online via PC/laptop/tablet
Sessie 10.00 - 12.00 uur
Doelgroep Trainers-A en Trainers-B
Niveau KSS niveau 3 en 4
Docenten Rob Lövering & Carola Harteveld
Kosten Gratis
Materialen Desktop computer, laptop of tablet, een mobiele telefoon en pen en papier

 De inschrijftermijn voor deze webinar is verlopen.