Home

Versoepelingen voor wedstrijden en sportkantines

woensdag 26 januari 2022

Met ingang van 26 januari 2022 zijn er door het Kabinet nieuwe versoepelingen aangekondigd. Sportbonden en sportverenigingen mogen weer externe wedstrijden organiseren en de sportkantines mogen – evenals de horeca – weer geopend worden tot uiterlijk 22.00 uur.

Een belangrijk en positief besluit voor schietsportverenigingen, omdat zij hun leden weer in de kantine mogen ontvangen. Ook belangrijk voor wedstrijdschutters omdat de KNSA kampioenschappen, wedstrijden en competities in het lopende wedstrijdseizoen (2021/2022) weer kan voortzetten.

Deze versoepelingen zijn nog wel aan een aantal voorwaarden verbonden:

  • Er moet zowel binnen als buiten altijd een onderlinge afstand van 1,5 meter in acht worden genomen. Ook tijdens het sporten tenzij dat vanwege de sportbeoefening niet mogelijk is. De KNSA adviseert haar verenigingen daarom wanneer er grote drukte kan ontstaan, het reserveringssysteem te blijven hanteren en om, indien mogelijk, de schietpunten om-en-om te gebruiken en/of schotten tussen de schietpunten te plaatsen
  • Iedereen van 13 jaar en ouder moet bij verplaatsing in de binnen-locaties een mondkapje dragen; tijdens het schieten mag het mondkapje af
  • Bij het gebruik van de kantine moet geplaceerd worden. Bezoekers die een zitplaats hebben, mogen op dat moment hun mondkapje afdoen
  • Iedereen van 18 jaar en ouder die de binnen-locatie (schietbanen, toiletten, kleedkamers en kantine) betreedt (sporters en publiek) moet een coronatoegangsbewijs (CTB) tonen en de vereniging is verplicht daarop te controleren met behulp van de CoronaCheckScanner op een smartphone. Voor buiten-schietbanen geldt deze verplichting dus niet
  • Er geldt een uitzondering op het verplicht tonen van het coronatoegangsbewijs voor personeel en vrijwilligers. In Nederland is het werkgevers niet toegestaan hun werknemers te verplichten om een CTB te tonen. Dat geldt dus ook voor sportverenigingen met personeel. De vrijwilligers bij sportverenigingen worden ook beschouwd als personeel, en voor deze personen geldt dat wanneer zij functioneel aanwezig moeten zijn, er geen coronatoegangsbewijs getoond hoeft te worden. Let wel: het gaat dan om degenen die uitsluitend voor het uitoefenen van de functie, aanwezig moeten zijn. Het is niet toegestaan dat zij daarvóór of daarna nog schietsport bedrijven. Het staat verenigingsbesturen vrij om van deze uitzondering wel of geen gebruik te maken

NOC*NSF heeft inmiddels het Algemene Sportprotocol aan de nieuwe situatie aangepast.
Voor de nieuwste versie (26-01-2022) klik hier.