Home

Aanpassing tarieven bewaarloon en Europese vuurwapenpas

donderdag 7 december 2023

De minister van Justitie en Veiligheid heeft besloten om per 1 januari 2024 de tarieven voor bewaarloon voor wapens die bij de politie in bewaring worden gegeven en de onkostenvergoeding voor de afgifte van een Europese vuurwapenpas te verhogen.

Het bewaarloon is met ingang van 1 januari 2024 vastgesteld op € 15,00 per maand en het bedrag voor de afgifte van een Europese vuurwapenpas is vastgesteld op € 72,60. Deze tariefverhogingen zijn – aldus de minister – gedaan op basis van een kostenanalyse.

Als gevolg van deze gewijzigde tarieven is de Regeling wapens en munitie (Rwm) gewijzigd. Een publicatie hiervan is gedaan in de Staatscourant: https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2023-33465.html