Home

Ministerie laat onderzoek doen naar beoordelingssystematiek psychische gesteldheid

maandag 1 juli 2024

Twee jaar geleden heeft de minister van Justitie en Veiligheid de inzet van de e-screener (vrij vertaald: meetinstrument voor de psychische gesteldheid van aanvragers en verlengers van een verlof) opgeschort.

De aanleiding daarvoor was een door de KNSA en de KNJV geïnitieerd deskundigenbericht dat door de Rechtbank in Den Haag is bevolen. De e-screener was daarmee dus (nog) niet afgeschaft.

De minister heeft nu het WODC opdracht gegeven om het vraagstuk over de psychische gesteldheid van verlofhouders in Nederland nader te onderzoeken. Het WODC heeft daarvoor het Verwey Jonker Instituut ingeschakeld. Dat onderzoek is inmiddels afgerond en op 28 juni 2024 naar de Tweede Kamer gestuurd.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft de KNSA laten weten dat de minister in het najaar van 2024 op het onderzoek zal reageren. De KNSA zal deze gang van zaken nauwlettend blijven volgen.

Klik op de link voor het nieuwsbericht van het WODC en de mogelijkheid om het volledige rapport te downloaden.