KNSA

De Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie is de belangenbehartiger en de steunpilaar voor alle schietsportverenigingen en sportschutters in Nederland.

Nieuwsbrief verenigingen & kader

Nieuwsbrief 136
Leusden, 24 juni 2021

Op 1 juli 2021 treedt de Wbtr in werking; bent u al voorbereid?

Op 1 juli aanstaande treedt de Wbtr (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen) in werking. In onze nieuwsbrief bent u daarover al diverse malen uitgebreid geïnformeerd (23 december 2020, 25 februari, 25 maart  en 3 juni 2021). Daarin is door de KNSA uiteengezet wat deze nieuwe wet voor uw schietsportvereniging betekent en of u daarvoor nu reeds of wellicht pas later acties moet ondernemen. Alle nieuwsbrieven zijn overigens nog terug te lezen in de “Mijn KNSA omgeving”.

Ook op de KNSA-website is de informatie over deze nieuwe wet inmiddels toegevoegd op de pagina Wet- en regelgeving: Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. U als verenigingsbestuurder kunt daar alles lezen over de gevolgen van de Wbtr voor uw vereniging en er is  ook een stappenplan opgenomen dat u stap voor stap daarin begeleidt; wij adviseren u die informatie te raadplegen, in verband met het wel of niet noodzakelijke aanpassen van uw statuten. U treft op die website-pagina ook een link aan naar de KNSA-modelstatuten voor verenigingen waarin ook rekening gehouden is met de nieuwe Wbtr.


Copyright © KNSA Alle rechten voorbehouden.