Opleidingen

Algemeen

De KNSA hecht er aan dat de bij haar verenigingen aangesloten schutters op een goede en verantwoorde wijze hun sport kunnen beoefenen. Daarom biedt de KNSA haar leden allerlei cursussen en opleidingen aan. Opleidingen voor trainers, opleidingen voor wedstrijdofficials en algemene korte cursussen voor iedere schutter en bestuurder.

De KNSA vindt het bovendien erg belangrijk dat de cursussen en opleidingen voldoen aan hoge kwaliteitsnormen. Bij de sporttechnische opleidingen is dat gewaarborgd door de erkenning van de opleidingen door NOC*NSF, conform de eisen van de Kwalificatiestructuur Sport (KSS). Voor deze sporttechnische opleidingen is door het KNSA-bestuur een Toetsreglement vastgesteld, conform het Toetsreglement Sport van NOC*NSF, dat van toepassing is op alle Kwalificatieprofielen, Toetsplannen van kwalificaties en PvB-beschrijvingen (= Proeve van Bekwaamheid) van de sporttechnische opleidingen van de KNSA.

De cursussen en opleidingen die de KNSA aanbiedt zijn:

1. Sporttechnische opleidingen

 1. Opleiding Basistrainer (KSS niveau 2)
 2. Opleiding Trainer-A      (KSS niveau 3)
 3. Opleiding Trainer-B      (KSS niveau 4)

De KNSA biedt geen opleidingen aan op KSS niveau 1 en niveau 5. Voor de sporttechnische opleidingen is een overzicht opgesteld waarin de ontwikkelingsstappen en motieven van een sportschutter zijn aangegeven, gerelateerd aan het opleidingsniveau van de schietsporttrainer.

2. Wedstrijdorganisatorische opleidingen

 1. Opleiding Wedstrijdadministratie
 2. Opleiding Baancommandant
 3. Opleiding Keurmeester
 4. Opleiding Wedstrijdleider
 5. Opleiding Scheidsrechter Kleiduiven

3. Korte cursussen

 1. Cursus Wet Wapens & Munitie
 2. Cursus Verenigingsveiligheidsfunctionaris
 3. Cursus Veilig Herladen
 4. Cursus Verenigingsbestuurders

4. Bijscholingen

Naast het opleiden van gekwalificeerd kader is het bijhouden van de competenties en waar mogelijk zelfs verdiepen en/of verbreden, van belang om de kwaliteit te waarborgen. Voor reeds opgeleid sporttechnisch en wedstrijdorganisatorisch kader organiseert de KNSA jaarlijks op meerdere locaties en data bijscholingen en workshops.