Opleidingen

Toetsdocumenten

De sporttechnische opleidingen van de KNSA voldoen aan de kwalificatie-eisen van de Kwalificatiestructuur Sport (KSS). Elk niveau trainer heeft een kwalificatie. De Basistrainer Kwalificatie 2, de Trainer-A Kwalificatie 3 en de Trainer-B Kwalificatie 4.

Voor het afsluiten van de sporttechnische opleidingen is een Toetsreglement vastgelegd. Per Kwalificatie is een Kwalificatieprofiel opgesteld met daarin, per opleiding, het Toetsplan en de bijbehorende beschrijvingen Proeven van Bekwaamheid (PvB).

Om te voldoen aan de eisen voor kwalificaties moet een kandidaat de deelkwalificaties voor de desbetreffende opleiding hebben gehaald, door alle daarbij behorende Proeven van Bekwaamheid met een voldoende resultaat af te sluiten.

Voor de sporttechnische opleidingen van de KNSA zijn de onderstaande documenten van toepassing.


BASISTRAINER GEWEER EN PISTOOL
Kwalificatieprofiel
Toetsdocumenten

PvB-beschrijvingen:
PvB 2.1 Geven van training (praktijk)
PvB 2.1 Geven van training (portfolio)
PvB 2.2 Begeleiden van wedstrijden
PvB 2.3 Assisteren bij activiteiten

Aanvullende documenten voor praktijkbegeleiding:
Begeleidingsplan inclusief eindevaluaties
Voorbeeld Begeleidingsplan inclusief eindevaluaties


BASISTRAINER KLEIDUIVEN
Kwalificatieprofiel
Toetsdocumenten

PvB-beschrijvingen:
PvB 2.1 Geven van training (praktijk)
PvB 2.1 Geven van training (portfolio)
PvB 2.2 Begeleiden bij wedstrijden
PvB 2.3 Assisteren bij activiteiten

Aanvullende documenten voor praktijkbegeleiding:
Begeleidingsplan inclusief eindevaluaties

ALGEMEEN
Beroepscode
Beroepscompetentieprofiel (BCP) Trainer-Coach 1-5
Beroepscompetentieprofiel (BCP) Opleider 4-5
Beroepscompetentieprofiel (BCP) Instructeur 1-5
Toetsreglement
Begrippenlijst