Opleidingen

Bijscholingen

Voor de verlenging van de geldigheidsduur van de sporttechnische kaderlicentie moet een kaderlicentiehouder (trainer) o.a. minimaal één (1) maal gedurende de geldigheidsperiode aan een bijscholing deelnemen. Dit betekent dat bij een minimale geldigheid van 3 jaar een kaderlicentiehouder/trainer slechts één maal een bijscholing hoeft te volgen.

Desondanks is in het verleden gebleken dat wanneer slechts één maal per jaar een bijscholing wordt georganiseerd zoals tijdens SchietsportTOTAAL, het voor veel trainers toch niet mogelijk is om aan de verplichting van het volgen van één bijscholing in een periode van drie jaar te voldoen.

Derhalve organiseert de KNSA decentrale bijscholingen. Deelname hieraan is mogelijk door trainers die voldoen aan het licentieniveau zoals dat geldt voor en staat vermeld bij ‘doelgroep’. Trainers kunnen zich inschrijven voor deelname en deze bijscholing via de pagina 'Agenda opleidingen'.