Opleidingen

Erkenning KNSA interne bijscholing

Verenigingen met meerdere door de KNSA opgeleide Basistrainers kunnen op eigen initiatief een bijscholing organiseren. Zij zorgen daarbij zelf voor een docent en een geschikte accommodatie. De vereniging heeft de vrijheid om zelf een datum vast te stellen en een onderwerp voor te stellen. Voordat een bijscholing echter erkend wordt moet de aanvraagprocedure doorlopen worden.

Aanvraagprocedure
Voor het aanvragen van een bijscholing dient de volgende procedure gevolgd te worden.

  1. De vereniging vult het ‘Aanvraagformulier erkenning bijscholing’ volledig in en stuurt deze uiterlijk vier (4) weken voordat de bijscholing plaatsvindt naar het Bondsbureau;
  2. Het Bondsbureau beoordeelt of de bijscholing voldoet aan de gestelde voorwaarden en informeert de vereniging omtrent de beoordeling. Tevens worden aanvullende documenten verzonden;
  3. Indien de bijscholing erkend wordt dient de vereniging binnen twee (2)   weken na de bijeenkomst de presentielijst en een evaluatie in te sturen. Na ontvangst van deze documenten wordt aan de deelnemers een digitale evaluatie toegezonden.

Voorwaarden
Alle deelnemers aan de bijscholing dienen reeds te beschikken over een geldige sporttechnische kaderlicentie Basistrainer voor de desbetreffende wapengroep.

Om de kwaliteit van de interne bijscholingen te waarborgen, heeft de KNSA een aantal eisen opgesteld. Een bevoegde docent voldoet aan de onderstaande eis:

  • een gediplomeerd Trainer-B (KSS niveau 4) met een geldige sporttechnische kaderlicentie voor de desbetreffende wapengroep;
  • kennis en ervaring van methodiek en didactiek.

Verenigingen die niet beschikken over een docent kunnen het KNSA-bondsbureau vragen deze aan te stellen.

De bijscholing wordt gehouden in een accommodatie die een prettige, professionele en veilige leeromgeving biedt.

Kosten
De kosten per deelnemer bedragen € 5,00 die geheel ten laste komen van de vereniging die de aanvraag heeft ingediend. Eventuele kosten voor de docent, zoals loon- en reiskosten, het gebruik van de accommodatie, kleiduiven, munitie, consumpties, enzovoorts. komen voor rekening van de organiserende vereniging.