Opleidingen

Korte cursussen

De KNSA biedt aan haar leden en sportschutters korte cursussen aan die vooral zijn bedoeld voor algemeen verenigingskader. Voorbeelden van korte cursussen zijn de cursus Verenigings Veiligheids Functionaris (VVF), de cursus Wet Wapens & Munitie (WWM) en de cursus Veilig Herladen. Deze cursussen zijn van korte duur en worden veelal op één (1) dag gegeven.

Net als de overige opleidingen, worden ook deze korte cursussen pas gehouden indien zich hiervoor voldoende deelnemers hebben ingeschreven.

De beschikbare data en locaties voor deelname aan deze cursussen worden tijdig bekend gemaakt in de 'agenda opleidingen'.