Opleidingen

Cursus Verenigingsbestuurders

Deze cursus, uitsluitend voor bestuursleden van bij de KNSA aangesloten schietsportverenigingen, is een ééndaagse cursus, bedoeld voor bestuurders van verenigingen, gericht op de ballotage en het monitoren van leden van schietsportverenigingen.

In deze cursus wordt u als verenigingsbestuurder kennis bijgebracht om op een gestructureerde wijze veiligheidsrisico's te herkennen en deze op de juiste manier te benaderen.

De cursus bestaat voor een deel uit theoretische kennisoverdracht maar ook uit praktijkoefeningen voor het voeren van gesprekken met (potentiële) leden en het uitwisselen van ervaringen met andere verenigingsbestuurders. De cursus wordt verzorgd door een trainer van het opleidingsinstituut RadarAdvies in samenwerking met een KNSA-docent; die laatste zal ook als gastheer optreden.

 

 


Eisen voor deelname

  • Lid en bestuurder zijn van een bij de KNSA aangesloten schietvereniging, belast met o.a. ballotage en/of monitoring van leden de schietsportvereniging

Cursusdata en -locatie

  • Worden vastgesteld na voldoende aanmeldingen in een bepaalde omgeving

Start van de cursus

  • Op elk gewenst moment van het jaar, buiten de zomermaanden
  • Bij minimaal 12 deelnemers

Aantal deelnemers

  • Maximaal 15 deelnemers per cursus, waarvan maximaal 2 deelnemers per vereniging

Duur van de cursus

  • 1 zaterdag van 09.30 tot 16.30 uur

Kosten van de cursus

  • € 115,00 (inclusief cursusmateriaal en lunch)

Afsluiting van de cursus

  • Geen, certificaat ten bewijze van deelname

Toelichting

Schietsportverenigingen die door de KNSA zijn gecertificeerd en waarvan tevens één of meerdere nog actief zijnde bestuurders de cursus Verenigingsbestuurders heeft/hebben gevolgd, mogen zich een zogenaamde VSK-vereniging (Veilig Sportklimaat) noemen.