Opleidingen

Tarieven 2021

                                                                          

 Opleidingen Kosten voor deelname
 Opleiding Basistrainer  € 245,00
 Opleiding Basistrainer herkansing PvB 2.1  €   75,00
 Opleiding Trainer-A  € 460,00 (betaling in termijnen mogelijk)
 Opleiding Trainer-A per deelkwalificatie  € 120,00
 Opleiding Trainer-B  € 950,00 (betaling in termijnen mogelijk)
 Opleiding Trainer-B per deelkwalificatie  € 180,00
 Opleiding WOK - Wedstrijdadministratie  €   95,00
 Opleiding WOK - Baancommandant  €   95,00
 Opleiding WOK - Keurmeester  €   95,00
 Opleiding WOK - Wedstrijdleider  € 235,00
 Opleiding WOK - Scheidsrechter Kleiduiven  €   95,00
 Opleiding WOK herkansing per PvB  €   35,00
 Bijscholing  €   35,00
 Verstrekking nieuwe kaderlicentie  €     7,50
 Cursus Verenigingsveiligheidsfunctionaris  €   65,00 (inclusief syllabus en badge)
 Cursus Wet Wapens & Munitie  €   85,00 (inclusief syllabus en lunch)
 Cursus Veilig Herladen  €   85,00 (inclusief uitgave “Veilig Herladen”)
 Cursus Verenigingsbestuurders  € 110,00 (inclusief syllabus en lunch)


De kosten voor deelname aan opleidingen worden jaarlijks beoordeeld. Houdt u rekening met prijswijzigingen in een volgend kalenderjaar.