Opleidingen

Toetsdocumenten

De sporttechnische opleidingen van de KNSA voldoen aan de kwalificatie-eisen van de Kwalificatiestructuur Sport (KSS). Elk niveau trainer heeft een Kwalificatie. Zo valt de Basistrainer onder Kwalificatie 2, de Trainer-A onder Kwalificatie 3 en de Trainer-B onder Kwalificatie 4.

Voor het afsluiten van de sporttechnische opleidingen is een Toetsreglement vastgelegd. Per Kwalificatie is een Kwalificatieprofiel opgesteld met daarin, per opleiding het Toetsplan en de bijbehorende beschrijvingen van de Proeven van Bekwaamheid (PvB).

Om te voldoen aan de eisen voor de Kwalificaties moet een kandidaat de deelkwalificaties voor de desbetreffende opleiding hebben behaald, door alle daarbij behorende PvB met voldoende resultaat af te sluiten.

Voor de sporttechnische opleiding van de KNSA voor niveau Trainer-A zijn de onderstaande documenten van toepassing.


ALGEMEEN
Toetsreglement

TRAINER-A GEWEER
Kwalificatieprofiel
Toetsplan

PvB-beschrijvingen:
PvB 3.1 Geven van trainingen (portfolio)
PvB 3.1 Geven van trainingen (praktijk)
PvB 3.2 Coachen bij wedstrijden
PvB 3.3 Organiseren van activiteiten
PvB 3.4 Aansturen van sportkader
PvB 3.5 Afnemen van vaardigheidstoetsen


TRAINER-A PISTOOL
Kwalificatieprofiel
Toetsplan

PvB-beschrijvingen:
PvB 3.1 Geven van trainingen (portfolio)
PvB 3.1 Geven van trainingen (praktijk)
PvB 3.2 Coachen bij wedstrijden
PvB 3.3 Organiseren van activiteiten
PvB 3.4 Aansturen van sportkader
PvB 3.5 Afnemen van vaardigheidstoetsen


TRAINER-A KLEIDUIVEN
Kwalificatieprofiel
Toetsplan

PvB-beschrijvingen:
PvB 3.1 Geven van trainingen (portfolio)
PvB 3.1 Geven van trainingen (praktijk)
PvB 3.2 Coachen bij wedstrijden
PvB 3.3 Organiseren van activiteiten
PvB 3.4 Aansturen van sportkader
PvB 3.5 Afnemen van vaardigheidstoetsen


ALGEMEEN
Beroepscode
Beroepscompetentieprofiel (BCP) Trainer-Coach 1-5
Beroepscompetentieprofiel (BCP) Opleider 4-5
Beroepscompetentieprofiel (BCP) Instructeur 1-5
Toetsreglement
Begrippenlijst