Opleidingen

Trainer-B

De KNSA kent één (1) opleiding voor Trainer-B. De specialisaties Pistool, Geweer en Kleiduiven zijn verwerkt in de praktijkbegeleiding. De modules zijn voor alle disciplines gelijk en worden dan ook gezamenlijk gevolgd.

De opleiding Trainer-B richt zich op twee doelen. Enerzijds worden trainers opgeleid om bij de vereniging, dan wel op regionaal niveau gevorderde wedstrijdschutters tot en met (sub)topschutters te trainen en te begeleiden, en anderzijds worden zij opgeleid om anderen op een didactisch en methodisch verantwoorde wijze op te leiden.

De opleiding Trainer-B gaat in op het maken van een Meerjarenplan en gaat nog dieper dan de opleiding Trainer-A, in op het maken en uitvoeren van een Periodiseringsplan. Bovendien verstrekt de opleiding zogenaamde “tools” voor het herkennen en ontwikkelen van talentvolle schutters. Uiteraard wordt ook veel aandacht besteed aan het begeleiden en coachen tijdens een wedstrijd.

 

 
De opleiding Trainer-B bestaat uit vier (4) modules, te weten:

Module 1 Docentvaardigheden
Deskundigheidsbevordering is van groot belang. Het verruimen van kennis en vaardigheden van trainers op elk niveau zorgt er voor dat zij niet inslapen en automatismen laten insluipen. In deze module leert de Trainer-B didactische vaardigheden en hoe (bij)scholingen moeten worden voorbereid en uitgevoerd.

Module 2 Management en marketing
Hoe worden processen in gang gezet, bewaakt en aangestuurd? Hoe laat je daarin mensen optimaal functioneren? Hoe ontwikkel je een (regionaal) beleid en hoe voer je dat uit? Maar ook: hoe stel je een netwerk in en hoe onderhoud je die relaties? Allemaal belangrijke aspecten die in deze module aan de orde komen.

Module 3 Scouting en selectie van talentvolle schutters
Hoe ontwikkelt een jonge sporter zich mentaal en fysiek? Wat zijn kenmerken van talent en hoe herken je talent in een vroeg stadium? Hoe creëer je een omgeving en omgevingsfactoren waarin een talentvolle schutter zich optimaal kan ontwikkelen?

Module 4 Begeleiding en coaching van getalenteerde schutters
Het begeleiden en coachen van schutters begint niet pas op de wedstrijd, maar is een proces dat veel meer omvat.

Op de opleiding Trainer-B is het Toetsreglement voor sporttechnische opleidingen KNSA van toepassing.