Opleidingen

Toelatingsprocedure

Om te worden toegelaten tot de opleiding Trainer-B dient een kandidaat, behoudens de hieronder vermelde standaardeisen:

  • minimale leeftijd van 18 jaar,
  • minimaal 3 jaar lid van een bij de KNSA aangesloten vereniging,
  • in bezit van een geldige Kaderlicentie Trainer-A Geweer, Pistool of Kleiduiven,
  • een geklasseerde/gerankte schutter zijn (geweest),
  • training geven aan geklasseerde/gerankte schutters,

de toelatingsprocedure met goed gevolg hebben doorlopen. In bijzondere gevallen, zoals EVC/EVK (Eerder Verworven Competenties/Eerder Verworven Kwalificaties) kan van bovenstaande eisen afgeweken worden.

In dat geval dient een verzoek om toelating, samen met een portfolio, door de kandidaat te worden verzonden aan de Toetsingscommissie, per adres KNSA-bondsbureau. Het portfolio moet bestaan uit een verzameling van gegevens waarmee wordt aangetoond dat de kandidaat over voldoende kwaliteiten beschikt op basis waarvan de Toetsingscommissie de kandidaat kan uitnodigen voor een toelatingsgesprek.

Tijdens het toelatingsgesprek moet de kandidaat de Toetsingscommissie overtuigen door zichzelf te presenteren, al of niet met gebruikmaking van media-apparatuur.

Binnen twee (2) weken na dit gesprek, ontvangt de kandidaat een reactie van de Toetsingscommissie.