Opleidingen

Toetsdocumenten

De sporttechnische opleidingen van de KNSA voldoen aan de kwalificatie-eisen van de Kwalificatiestructuur Sport (KSS). Elk niveau trainer heeft een Kwalificatie. Zo valt de Basistrainer onder Kwalificatie 2, de Trainer-A onder Kwalificatie 3 en de Trainer-B onder Kwalificatie 4.

Om te voldoen aan de eisen voor de Kwalificatie Trainer-B, moet een kandidaat de deelkwalificaties “Geven van trainingen”, “Coachen bij wedstrijden”, “Ontwikkelen en uitvoeren van sporttechnisch beleid”, “Bevorderen competentieontwikkeling sporttechnisch kader”, “Afnemen examens”, “Samenwerken begeleidingsteam en onderhouden van externe contacten” en “Scouten van schutters” hebben behaald, door alle daarbij behorende Proeven van Bekwaamheid met voldoende resultaat af te sluiten.

De procedures voor de afsluiting van de opleiding Trainer-B zijn vastgelegd in het Toetsreglement en het Toetsplan van de Kwalificatie Trainer-B.


TRAINER-B PISTOOL
Kwalificatieprofiel
Toetsplan
Toetsdocumenten

PvB-beschrijvingen:
PVB 4.1 Geven van trainingen (praktijk)
PVB 4.1 Geven van trainingen (portfolio)
PVB 4.2 Coachen bij wedstrijden (praktijk)
PVB 4.2 Coachen bij wedstrijden (portfolio)
PVB 4.3 Ondersteunen van sporttechnisch beleid
PVB 4.5 Samenwerken begeleidingsteam en onderhouden van externe contacten
PVB 4.6 Scouten van sporters


TRAINER-B GEWEER
Kwalificatieprofiel
Toetsplan
Toetsdocumenten

PvB-beschrijvingen:
PVB 4.1 Geven van trainingen (praktijk)
PVB 4.1 Geven van trainingen (portfolio)
PVB 4.2 Coachen bij wedstrijden (praktijk)
PVB 4.2 Coachen bij wedstrijden (portfolio)
PVB 4.3 Ondersteunen van sporttechnisch beleid
PVB 4.5 Samenwerken begeleidingsteam en onderhouden van externe contacten
PVB 4.6 Scouten van sporters


TRAINER-B KLEIDUIVEN
Kwalificatieprofiel
Toetsplan
Toetsdocumenten

PvB-beschrijvingen:
PVB 4.1 Geven van trainingen (praktijk)
PVB 4.1 Geven van trainingen (portfolio)
PVB 4.2 Coachen bij wedstrijden (praktijk)
PVB 4.2 Coachen bij wedstrijden (portfolio)
PVB 4.3 Ondersteunen van sporttechnisch beleid
PVB 4.5 Samenwerken begeleidingsteam en onderhouden van externe contacten
PVB 4.6 Scouten van sporters


ALGEMEEN
Beroepscode
Beroepscompetentieprofiel (BCP) Trainer-Coach 1-5
Beroepscompetentieprofiel (BCP) Opleider 4-5
Beroepscompetentieprofiel (BCP) Instructeur 1-5
Toetsreglement
Begrippenlijst