Opleidingen

Wedstrijd Organisatorisch Kader (W.O.K.)

De KNSA kent vijf opleidingen voor Wedstrijdorganisatorisch Kader, te weten:

Wedstrijdadministratie
Deze opleiding leidt personen op om bij wedstrijden diverse administratieve functies te bekleden, zoals een functie bij het Inschrijfbureau, het Wedstrijdbureau en het Telbureau.

Wanneer de cursist na het volgen van de opleiding Wedstrijdadministratie de ambitie heeft om door te gaan met een Kaderopleiding, kan hij vervolgens kiezen voor de opleiding voor Baancommandant of Keurmeester.

Baancommandant
Deze opleiding is erop gericht om personen op te leiden voor een leidinggevende functie op de schietbaan tijdens wedstrijden. Welke commando’s worden gegeven en waar moet op worden gelet?

Keurmeester
Deze opleiding is bedoeld voor personen die, voorafgaande aan de wedstrijd, zijn belast met het keuren van de wapens en de uitrusting, die bij de wedstrijd worden gebruikt.

Een Baancommandant of Keurmeester, die minimaal twee (2) jaar ervaring heeft in deze functie, kan vervolgens nog kiezen om de opleiding voor Wedstrijdleider te volgen.

Wedstrijdleider
De Wedstrijdleider is verantwoordelijk voor de organisatie, uitvoering en evaluatie van de wedstrijd.

Scheidsrechter Kleiduiven
De Scheidsrechter Kleiduiven is verantwoordelijk voor een goed verloop van de rottes bij een Kleiduivenwedstrijd. De Scheidsrechter Kleiduiven ziet toe op een juiste naleving van de reglementen en essentieel is natuurlijk zijn waarneming omtrent treffers en missers van de kleiduiven.