Opleidingen

Scheidsrechter Kleiduiven

In de opleiding Scheidsrechter Kleiduiven wordt de cursist voorbereid op het functioneren als Scheidsrechter op wedstrijden waar de KNSA Schiet- en Wedstrijdreglementen van toepassing zijn. De Scheidsrechter Kleiduiven is verantwoordelijk voor een goed verloop van de rottes kleiduiven, als onderdeel van de totale Kleiduiven-wedstrijd. De scheidsrechter ziet toe op een juiste naleving van de regelgeving, beoordeelt treffers en missers en zorgt voor een ontspannen verloop van de wedstrijd. Juist ook daarom wordt in de opleiding aandacht besteed aan een goede communicatie met schutters en andere officials.

De opleiding tot scheidsrechter Kleiduiven is praktijkgericht en behandelt alle door de KNSA gereglementeerde kleiduiven-disciplines. De opleiding is ingeschaald op niveau 3 binnen de Kwalificatiestructuur Sport 2012 van NOC*NSF (Officials-lijn). De voor deze opleiding opgestelde Toetsdocumenten kunt u hier inzien.


 

 


PRAKTISCHE INFORMATIE

Eisen voor deelname

 • Minimale leeftijd van 18 jaar
 • Minimaal 3 jaar lid van een bij de KNSA aangesloten vereniging
 • Een geklasseerde/gerankte schutter zijn
 • Goede kennis van reglementen en ervaring met wedstrijdverloop
 • Beschikking hebben over een computer met internetverbinding
 • Voldoende beheersing Engelse taal (kunnen lezen en begrijpen Engelstalige reglementen)

Voordat kan worden deelgenomen aan de opleiding dient de voorbereidende opdracht met succes te zijn behaald. Dit online vragenformulier bevat 70 vragen waarvan 70% juist beantwoord moet zijn. Enkele weken vóór de start van de opleiding ontvangt u een e-mail met meer informatie.


Cursusplaats

 • In een kleiduivenaccommodatie (indien in een accommodatie niet alle door de KNSA gereglementeerde Kleiduivendisciplines beoefend kunnen worden, kan besloten worden de bijeenkomsten over meerdere locaties te verdelen)

Start van de opleiding

 • Op elk gewenst moment van het jaar, buiten de zomermaanden
 • Bij minimaal 15 deelnemers

Duur van de opleiding en tijdsinvestering

 • Online voorbereidende opdracht, voorafgaand aan de eerste bijeenkomst: circa 10 uur
 • In totaal 2 cursusbijeenkomsten op een zaterdag, verdeeld over 2 maanden
 • Duur bijeenkomsten: van 10.00 tot circa 16.00 uur (theorie en praktijk)
 • Circa 1 uur voorbereiding per bijeenkomst: in totaal circa 3 uur
 • één of meerdere bezoek(en) aan een onder auspiciën van de KNSA georganiseerde wedstrijd (zie de KNSA-wedstrijdkalender): circa 2 uur, exclusief de reistijd
 • Invullen van portfolioboek, circa 3 uur
 • Praktijkbeoordeling bij een onder auspiciën van de KNSA georganiseerde wedstrijd: circa 2 uur, exclusief de reistijd

Materialen door de cursist te verzorgen

 • KNSA Schiet- en Wedstrijdreglement (print/digitaal)
 • ISSF Rules & Regulations (print/digitaal)
 • FITASC (Internationaal Reglement COMPAK SPORTING® versie januari 2007) (print/digitaal)
 • Schrijfgerei

Kosten van de opleiding

 • € 105,00 (exclusief lunch, consumpties en kosten van verbruiksmaterialen zoals munitie en kleiduiven)

Afsluiting van de opleiding

 • Alle Proeven van Bekwaamheid conform de kwalificatie-eisen behalen