Opleidingen

Toetsdocumenten

De wedstrijdorganisatorische opleidingen van de KNSA voldoen aan de kwalificatie-eisen zoals gesteld binnen de NOC*NSF Kwalificatiestructuur Sport (KSS). Elk niveau official heeft een kwalificatie.

Voor het afsluiten van de opleiding is een Toetsreglement vastgelegd. Per Kwalificatie is een Kwalificatieprofiel opgesteld met daarin, per opleiding, de werkzaamheden en competenties die nodig zijn om een bepaalde functie te kunnen vervullen. In de Toetsdocumenten zijn opgenomen het Toetsplan, de bijbehorende beschrijvingen Proeven van Bekwaamheid (PvB) en de protocollen.

Om te voldoen aan de eisen voor kwalificaties moet een kandidaat de deelkwalificaties voor de desbetreffende opleiding hebben behaald, door alle daarbij behorende Proeven van Bekwaamheid met een voldoende resultaat af te sluiten.

Voor de wedstrijdorganisatorische opleidingen van de KNSA zijn de onderstaande documenten van toepassing.


WEDSTRIJDADMINISTRATIE

Kwalificatieprofiel 
Toetsdocumenten

PvB-beschrijvingen: 
PvB 2.1 Leiden van wedstrijden (portfolio) 
                 Protocol PvB 2.1 (portfolio)
PvB 2.2 Assisteren bij wedstrijden van hoger niveau (portfolio)
                 Protocol PvB 2.2 (portfolio)


BAANCOMMANDANT 

Kwalificatieprofiel 
Toetsdocumenten

PvB-beschrijvingen: 
PvB 2.1 Leiden van wedstrijden (portfolio) 
                 Protocol PvB 2.1 (portfolio)
PvB 2.2 Assisteren bij wedstrijden van hoger niveau (portfolio)
                 Protocol PvB 2.2 (portfolio)

Aanvullende documenten:
Portfolioboek


KEURMEESTER 

Kwalificatieprofiel 
Toetsdocumenten

PvB-beschrijvingen: 
PvB 2.1 Leiden van wedstrijden (portfolio) 
                 Protocol PvB 2.1 (portfolio)
PvB 2.2 Assisteren bij wedstrijden van hoger niveau (portfolio)
                 Protocol PvB 2.2 (portfolio)


SCHEIDSRECHTER KLEIDUIVEN 

Kwalificatieprofiel
Toetsdocumenten

PvB-beschrijvingen:
PvB 3.1 Leiden van wedstrijden (portfolio)
                 Protocol PvB 3.1 (portfolio)
PvB 3.1 Leiden van wedstrijden (praktijk)
                 Protocol PvB 3.1 (praktijk)

Aanvullende documenten:
Portfolioboek


WEDSTRIJDLEIDER 

Kwalificatieprofiel 
Toetsdocumenten

PvB-beschrijvingen: 
PvB 4.1 Leiden van wedstrijden (portfolio en praktijk) 
                Protocol PvB 4.1 (portfolio)
                Protocol PvB 4.1 (praktijk)
PVB 4.3 Begeleiden van officials (in opleiding) (portfolio)
                Protocol PvB 4.3 (portfolio)


ALGEMEEN 

Beroepscode
Toetsreglement
Begrippenlijst