Opleidingen

Wedstrijdleider

De Wedstrijdleider is de functionaris die het overzicht op de totale organisatie van een wedstrijd moet hebben. Zowel in de voorbereiding, de uitvoering en de nazorg van de wedstrijd, moet hij het gehele proces bewaken. De Wedstrijdleider staat dus niet op de baan om commando’s te geven of wapens en uitrusting te keuren. Nee, de Wedstrijdleider is de grote baas die aanstuurt, bemiddelt, motiveert en stimuleert. Kortom, hij is de “manager” van een wedstrijd.

Aan de hand van het cursusboek en het daarbij behorende werkboek, zal de cursist met behulp van vragen en opdrachten de nodige kennis en vaardigheden moeten vergaren. Er zal relatief weinig of zelfs helemaal geen aandacht worden besteed aan reglementen en voorschriften. Die horen thuis binnen de opleidingen Baancommandant en Keurmeester.

De wijze waarop de opleiding Wedstrijdleider is gestructureerd, leidt ertoe dat de deelnemer door middel van een aangename mix van theorie en praktijk, proefondervindelijk zal leren een wedstrijd te managen. Door het uitvoeren van opdrachten, doorloopt de cursist de verschillende fasen van een wedstrijd.

 

 


Eisen voor deelname

 • Minimale leeftijd van 18 jaar
 • Beschikking hebben over een computer met internetverbinding
 • Minimaal 3 jaar lid van een bij de KNSA aangesloten vereniging
 • In bezit van geldige W.O.K.-licentie Baancommandant en/of Keurmeester
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring als Baancommandant en/of Keurmeester

Cursusplaats

 • In een schietsportaccommodatie
 • Bij voorkeur binnen een straal van 80 km van de woonplaats van de deelnemers

Start van de opleiding

 • Op elk gewenst moment van het jaar, buiten de zomermaanden
 • Bij minimaal 8 deelnemers

Duur van de opleiding

 • De bijeenkomsten vinden iedere twee tot drie weken plaats. De opleiding bestaat uit vier (4) plenaire bijeenkomsten te houden van 10.00 uur tot circa 16.00 uur.

Kosten van de opleiding

 • € 235,00 (exclusief consumpties en lunch)

Afsluiting van de opleiding

 • Voorbereiden, leiden en evalueren van een door de KNSA erkende wedstrijd