Sportaanbod

Dispensatie categorie-indeling

Een schutter kan een verzoek indienen om dispensatie te verkrijgen voor het uitkomen in een andere categorie dan die waarin de schutter, op grond van zijn/haar leeftijd en geslacht, volgens de KNSA-reglementen is ingedeeld.

Die aanvraag voor dispensatie dient dan uiterlijk 1 september van enig kalenderjaar te worden ingediend bij het KNSA-bondsbureau. Wanneer dit verzoek wordt gehonoreerd, treedt de indeling in een andere categorie in werking per 1 oktober daaropvolgend, namelijk vanaf de aanvang van een nieuw wedstrijdseizoen.

De wijziging in categorie-indeling geldt vervolgens voor alle KNSA-disciplines en dus voor alle onder auspiciën van de KNSA georganiseerde wedstrijden. De wijziging treedt voor onbepaalde tijd in werking, behalve wanneer op grond van leeftijd, de categorie-indeling automatisch wijzigt. Indien de schutter deze categorie-indeling weer wil wijzigen c.q. de dispensatie wil laten vervallen, kan dat overeenkomstig de reglementen, alleen vóór aanvang van een nieuw wedstrijdseizoen en nadat daartoe door de schutter zelf een schriftelijk verzoek is ingediend.

Klik hier voor het aanvraagformulier dispensatie categorie-indeling (seizoen 2024-2025)

Klik hier voor het overzicht dispensaties wedstrijdseizoen 2023-2024

De desbetreffende Landelijke Technische Commissies zijn/worden geïnformeerd over de verleende dispensaties; zij kunnen daartoe tevens het bovenstaande overzicht raadplegen. In de toekomst zal de categorie-indeling ook op de KNSA-schutters-licentie worden vermeld.

Alle voorwaarden die zijn verbonden aan een verzoek om in een andere categorie te worden ingedeeld, zijn vermeld in het KNSA Schiet- en Wedstrijdreglement deel I, artikel 15.14.