Sportaanbod

Wat is doping?

Een korte, eenvoudige omschrijving van doping is: “Stoffen en methoden die verboden zijn door het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA).” Het gaat niet alleen om stoffen, maar ook bepaalde methoden die verboden zijn. De definitie van doping is echter nog breder.

Officieel luidt de definitie van doping: “Een overtreding van een of meer bepalingen uit het dopingreglement.”

Deze bepalingen zijn:

  • Aanwezigheid van verboden stof(fen) en/of verboden methode(n);
  • (Poging tot) het gebruik van verboden stof(fen) en/of verboden methode(n);
  • (Poging tot) gebrekkige medewerking;
  • Gebrekkige informatieverstrekking;
  • (Poging tot) manipuleren;
  • (Poging tot) bezit;
  • (Poging tot) handel;
  • (Poging tot) toediening;
  • Voor minder valide sporters geldt het verbod op ‘boosting’.

Deze definitie is opgesteld door WADA , het Wereld Anti-Doping Agentschap. Deze internationale antidoping organisatie stelt jaarlijks de dopinglijst (= lijst met verboden stoffen en methoden) op die op 1 januari van kracht wordt. Was er vroeger nog sprake van meerdere dopinglijsten, sinds 2003 bestaat er wereldwijd maar één dopinglijst: dé WADA-dopinglijst. De Dopingautoriteit maakt een letterlijke vertaling van de dopinglijst, stelt bovendien een uitgebreide lijst op van verboden stoffen en een lijst van veel gebruikte toegestane geneesmiddelen. Alle drie de lijsten zijn op de website van de Dopingautoriteit te vinden. De lijsten worden ieder jaar aan topsporters, sportartsen, sportbonden en anderen bekendgemaakt.