Sportaanbod

Gehandicapten

Eén van de doelstellingen van de KNSA is het stimuleren van mensen met een beperking om te gaan schieten. Sportschieten is een sport die geschikt is voor iedereen, met of zonder handicap en van iedere leeftijd. Met een lichamelijke of visuele handicap is de sport zowel recreatief als op topniveau te beoefenen. Het is een sport voor perfectionisten die niets willen missen. Door verschillende aanpassingen en hulpmiddelen kan er op veel manieren geschoten worden.

Binnen het gehandicaptenschieten wordt gebruik gemaakt van exact dezelfde sportwapens, sportkleding en overige attributen als binnen de reguliere schietsport. Mensen met een lichamelijke handicap schieten dezelfde disciplines als valide schutters, alleen mensen met een visuele handicap schieten uitsluitend in de disciplines Luchtgeweer 10 meter. Er wordt geschoten volgens het ISSF-reglement, het IPC-shooting reglement en het IBSA-shooting reglement, voor zover dit kan worden toegepast en/of volgens het KNSA Schiet- en Wedstrijdreglement deel X (Gehandicaptenreglement) en indien deze reglementen geen uitkomst bieden, gelden deel I, II, III en VI van het KNSA Schiet- en Wedstrijdreglement. De KNSA reglementen kun u hier downloaden en de Internationale reglementen hier.

Om als schutter met een beperking deel te kunnen nemen aan competities, is het noodzakelijk om geclassificeerd te zijn. Geclassificeerde schutters worden op basis van hun handicap ingedeeld in drie verschillende klassen (classificaties). De classificaties SH1 en SH2 zijn voor schutters met een lichamelijke handicap; classificatie SH3 voor schutters met een visuele handicap.

Veel schietverenigingen bieden mensen met een handicap verschillende mogelijkheden om de schietsport te beoefenen. Meer informatie over gehandicaptensport en sportschieten vindt u op de websites www.paralympisch.nl en www.paralympic.org/shooting en www.ibsasport.org/sports/shooting.