Sportaanbod

Disciplines

De schietsport is een zeer toegankelijke sport voor mensen met een lichamelijke handicap. Er kan op veel verschillende manieren geschoten worden, bijvoorbeeld staand of zittend, met of zonder ondersteuning, enzovoorts. Een goede conditie, lichaamsbeheersing en concentratievermogen zijn daarbij erg belangrijk. Zoals eerder vermeld, kunnen gehandicapte schutters alle reguliere schietsportdisciplines beoefenen (met uitzondering van visueel gehandicapten waarvoor alleen de disciplines Luchtgeweer 10 meter mogelijk zijn). De disciplines worden, behalve in categorie, verder ingedeeld op grond van classificatie (SH1/SH2 of voor visueel gehandicapten SH3).

SH1 schutters schieten vanuit de vrije hand, oftewel er mag geen ondersteuning gebruikt worden om het geweer of pistool te dragen. SH2 schutters maken wel gebruik van ondersteuning in de vorm van een steun met veer. SH3 schutters schieten op basis van geluid en een speciale kijker op het geweer. Hieronder worden de drie verschillende classificaties waarin de schutters - binnen de geldende disciplines en categorieën - worden ingedeeld, verder toegelicht.  


SH1
Binnen de classificatie  wordt er geschoten door schutters met verschillende soorten handicaps, zowel met een geweer als een pistool. Geweerschutters met een amputatie aan de onderste ledematen, een lage dwarslaesie of een andere vorm van een licht tot matige handicap, dragen het wapen zonder ondersteuning. De staande houding kan zowel staand als zittend geschoten worden. De liggende houding wordt zittend vanuit een krukframe met blad of rolstoel met blad geschoten. Ditzelfde geldt voor de 3-houdingen, waar bij de knielende houding een steunpunt aangebracht mag worden. De regels voor o.a. de afmetingen van een krukframe of rolstoel, evenals voor de toegestane uitrusting staan allemaal beschreven in het IPC-Shooting reglement.

Voor pistoolschutters gelden vergelijkbare regels. Bij Pistool wordt echter alleen de staande houding beoefend en kan er gekozen worden om staand of zittend te schieten op een kruk of vanuit een rolstoel.

SH2
Binnen de classificatie SH2 wordt er geschoten door schutters met een matige tot zware handicap. Er wordt enkel geschoten met een geweer op verschillende afstanden vanuit een zittende of staande positie. Schutters maken in de zittende positie gebruik van ondersteuning voor het sportwapen. Deze ondersteuning is in de vorm van een steun met veer waarbij de handicap bepaalt of er een soepele of stugge veer gebruikt mag worden. Dit geldt ook voor het gebruik van een rugleuning op de zitting; schutters die zelfstandig rechtop kunnen blijven zitten, mogen geen gebruik maken van een rugleuning. Schutters met bijvoorbeeld een hoge dwarslaesie mogen dit wel en maken dan ook gebruik van een stugge veer. SH2 kent twee houdingen: liggend en staand. Het verschil is dat bij de staande houding de ellebogen geen contact mogen hebben met het blad, dus vrij naast het lichaam moeten hangen. Bij de liggende houding mogen beide ellebogen wel ondersteund worden. Dit kan door een blad aan het krukframe of rolstoel te bevestigen. Wie niet in staat is om zelfstandig te laden, een kaart te wisselen of bijvoorbeeld het geweer in te stellen, mag gebruik maken van een “lader” of “assistent”. Deze persoon mag enkel tussen de schoten door het geweer herladen of andere handelingen verrichten. Er mag tijdens wedstrijden echter geen verbaal contact zijn tussen schutter en lader.

Voor wat betreft de verschillende zitframes en zithoudingen, sportwapen- en kleding-aanpassingen, is er heel veel mogelijk. Specifieke regels voor de SH1 en SH2 classificatie zijn beschreven in het IPC-reglement (shooting). De KNSA biedt in de webshop twee types steunen aan voor een SH2 schutter. Het type steun dat gebruikt mag worden is vermeld op de classificatiepas.


SH3

Binnen de classificatie SH3 wordt er geschoten door schutters met een visuele handicap (maximaal 10% zicht aan beide ogen). Geweerschutters met een visuele handicap schieten op basis van geluid dat geproduceerd wordt door een speciale kijker op het geweer. Deze blindengeweer-kijker werkt als volgt: het vizier van het geweer wordt vervangen door de speciale kijker. Deze kijker registreert de kleur van de schietkaart waarop het geweer wordt gericht en geeft vervolgens een pieptoon af. Daar waar de kleur van de schietkaart lichter of donkerder is, verandert ook de pieptoon, zodat de schutter op gehoor de positie van de 10 kan bepalen. Er wordt geschoten op een Luchtpistoolschijf, met extra spotverlichting ter ondersteuning van de kijker. Schutters met een visuele handicap mogen geassisteerd worden bij het laden van het geweer of bij het wisselen van kaarten.

Specifieke regels voor de SH3 classifcatie zijn beschreven in het IBSA-reglement (shooting).

Blindengeweer-kijkers
De KNSA beschikt over één (1) blindengeweer-kijker van Swarovski die door verenigingen op aanvraag geleend kan worden. Deze uitleen heeft als doel de instroom van visueel gehandicapte sportschutters te vergemakkelijken zodat zij niet meteen met de kosten van de aanschaf van dergelijke apparatuur geconfronteerd worden.