Sportaanbod

Klasseringen

Een klassering is een indeling van sportschutters binnen een categorie van een schietsportdiscipline, uitsluitend op grond van prestatieniveau.

Het doel van klasseren is voorkomen dat veel wedstrijdschutters met een sterk uiteenlopend prestatieniveau (in dezelfde discipline en categorie) tegen elkaar uitkomen tijdens een wedstrijd.

Afhankelijk van het aantal deelnemers aan KNSA-wedstrijden en afhankelijk van het niveau c.q. het verschil in prestatieniveau, kunnen per categorie, klasseringen worden vastgesteld. Deze klasseringen worden vastgesteld op grond van het prestatieniveau, en kunnen jaarlijks wijzigen. De klasseringen worden aangeduid met letters; de hoogste klassering heeft de letter H, vervolgens A, B, enzovoorts.

Via onderstaande link kunt u lezen welke eisen er gesteld worden aan de desbetreffende klasseringen per discipline, per wapengroep.

Overzicht klasseringseisen per discipline seizoen 2023/2024

In het menu (links) staan per wapengroep en per discipline de geklasseerde schutters in schema opgesteld (gerangschikt op licentienummer). Hier kunt u makkelijk aflezen in welke discipline u welke klassering heeft in het huidige wedstrijdseizoen.