Sportaanbod

Klasseringen Pistool seizoen 2022/2023

Verklaring afkortingen:

5s 5-schots Duel Luchtpistool OSP Olympisch Snelvuur Pistool
KKP Klein Kaliber Pistool SEPL Service Pistol Licht
LP Luchtpistool SEPZ Service Pistol Zwaar
LPO Luchtpistool Opgelegd SPPL Sportpistool Licht
MKL Meesterkaart Licht SPPZ Sportpistool Zwaar
MKZ Meesterkaart Zwaar STP Standaard Pistool
MP Militair Pistool VP Vrij Pistool

Licentie5sKKPLPOLPMKLMKZMPOSPSEPLSEPZSPPLSPPZSTPVP
1272             Vh     Vh        
2247             Vb              
2519       Vh                    
2816     Vh                      
3073         Vb Va                
3527 Vh     Vh Va Vh   Vh     Vh Va Va Va
4212   Va     Va                  
4829                         Vh  
5156         Vb                  
5256             Vb   Vh Va        
5308             Vh              
5537     Va                      
6211   Vb   Vh Vb                  
7343     Va Va                    
7846         Vb Va                
8002     Va                      
8131                   Va        
8244   Vc     Vb Va Vc              
8858 Vh Vc   Va Vb                  
8909   Vh     Vh                  
9379   Vh   Vh Va                  
9938             Vb     Vh        
10010       Va                    
10155       Va                    
10327       H                    
10374   Vc     Vb                  
11189                   Vb        
12800     Vh                      
13405             Vc             Va
13923     Va                      
14457   Vc                        
14756     Vh                      
14816             Vc              
16719   Vb     Va                  
17727             Va     Vb        
17829                   Vh        
18465             Vc     Va        
19267     Vh                      
20026   A     A                  
20279   Va         Va     Va        
20589         Vb Va                
21305 Vh Vb   Vh Va Vh                
21375       Vh                    
21940 Vh                          
22746   Vb                        
22983 Vh Vh   Vh Vh Vh   Vh     Vh Vh Vh Vh
23692   Vc     Vb Va Vc   Vc Vb        
24310   Vc         Va   Va Vh        
24392                   Vh        
24499             Vc              
24848       H                    
25293 Vh Vc   Vh Vb Va                
25461     Vh                      
25833       Vh                    
26273             Vc     Vb        
26451             Va     Vh        
27568             Vb     Va        
27629       Va                    
27651                   Vh        
28375                     H      
28491     Vh                      
29394 Hh H   H H H H H     H H H H
29449             H              
29880   Va     Va                  
31542           Va                
31620         Va Vh Vb       Va Va    
32614       Va                    
32887         Va                  
33035         Vh Vh Va   Vh Vh        
34461                 Vb Vb        
34735   Vc Va   Vb Va Vc   Vc Vb        
34815             Vh              
34943         Va Va Vh     Vh        
35092                   Va        
35130                 Va          
35182   H   H H   H              
35789             Vb              
35976             Va   Va Vb        
36180             Vc              
36420   Vb     Vb                  
36495   Vb                        
37022   Vb   Va Vb                 Va
37597         Va Va Vc              
37938     Vh                      
38126   Vb         Vc     Vh        
38389             Vb   Va Vh        
38819             Va   Vh Vh        
39117                   Vh        
39190       Va                    
39262   Vc     Vb Va Vc              
39630   Vh   Vh Va Vh                
39724     Vh                      
40602   Vh     Vh Vh               Vh
41208     Vh Vh                    
41329     Va Vh                    
41330       Va                    
41623         Vb                  
41863             H   H H H H H H
41898       Va                    
42057         Vb                  
42251   Vb     Vb                  
42354         Vh                  
42671     Vh Vh                    
42723       Va                    
42855       A                    
42866       Va                    
43039             Vh     Vh        
43245   Va   Va Vh                  
43592       Va                    
44014                 Va Vh        
44321       Vh     Vh              
44338   Vh   Vh Vh Vh               Vh
44536             H   H H        
45240   Va   Vh                    
45259 Vd   Vh           Va          
45355       Va                    
45457       Vh                    
45983             Vh   Va Vh        
46519         Vh Vh Vc   Vb Vb        
46639   Vb     Vb Va Vb             Va
47117       H                    
47302         Vh                  
47695       H                    
47830     Vh                      
47855             Vb   Va Va        
47968             Vh              
49136         Vb                  
49303     Vh                      
49454   Vc                        
49841 Vh Vb Vh Vh Va               Va  
49909       B                    
50865   H     H   H     H H   H  
51607             Vc              
51630         Vb                  
51638         H                  
52116             Vh     Vh        
52576     Vh                      
52597         Vb Va Vb   Va Vh        
52622         Vh Vh Va   Vh Vh   Vh    
52741     Vh Vh                    
53021         H                  
53237         Vh       Vh Vh        
53238         Vh Vh     Va Va        
54127             Vb              
54652     Vh                      
55191   Vb   Vh Va Va               Va
55562             Vc     Vc        
55588             Vc              
56067                            
56115         Vb       Vb Vh        
56241         Vb               Vh  
56298   B   A                    
56358                            
56379     Vh                      
56382       Vh                    
57213             Va   Vh Vh        
57682       Va                    
57886         Vb                  
58329             Vb              
58650         Vb                 Va
59212   Vb                        
59239       H                 H H
59775             Va              
59912       Va                    
59913       H                    
60177         Vb Va Vb     Vh Va Va    
60323     Vh                      
60994                 Va Vh        
61035       Vh                    
61501 Vh Vb   Va Va Va               Va
61549       Vh                    
61571       Va                    
62054             C     B        
62862                 Va Va        
63423       Va                    
63590   Vb     Vb Va Vc           Va  
63836       Va                    
63849   C   B                    
64004         Va Vh                
64274     Va                      
64554             C     A        
64556             Vh   Va Vh        
64557   H       A C   H A     A  
64600     Vh Va Vb Va             Va  
64648   Va                        
64668       A B                 A
65041             Vb              
65254                 Vc Vb        
65269             Vb     Vh        
65582   Vh   Vh Va Va Vb              
65631   Vh     Vh Vh                
66499                   Va        
66866                 Va Va        
68465     Vh                      
68486     Vh                      
68555             H     H        
68595       Vh                    
68694     Va Va                    
68695     Va Va                    
69118             A     A        
69121   Vb     Vb                  
69215     Vh Va                    
69313         Va               Va  
70174     Va                      
70754                            
71074             Va     Vh        
71198             H   H H        
71267       B                    
71829       Vh Va Vh                
72323         Va Va                
72690             Vc   Vb Vh        
73202             A              
73359       Vh                    
73646             C              
73892             Vh              
74098         Vh                  
75061             Vc   Va Va        
75063       Vh Vb       Va Va        
75665                   Va        
76168             C   A A        
76257         Va Va                
76322             A              
76947             Vc     Vh        
77156             B     A        
77444       H                    
77667             B              
78071   Vh     Vh Vh Vh Vh     Vh Vh Vh  
78119                   Va        
78120             Vb              
78689   H     H                  
78706             Va   Va Vh        
78775                   A        
79311   Vc                        
79404         H H                
79547         Vb Va                
79842   Va   Vh Va                 Vh
79898       Vh                    
79981   A                        
80195           Va                
80395                 Vb          
80461       B                    
80492       H                    
80572       Vh                    
81664                   A        
82144           A                
82913         B       B          
82964 Vh Va   Vh Va Va Vb Va     Va Va Va Va
83505                         Vh  
83589           Va                
84537                   Vb        
84593                   H        
85115       Va                    
85746   H   H             H      
85822   Vh     Va Va                
85953       H A A                
85971                   C        
85990             Vc     Vh        
86103       B                    
86104       H                    
86189       Vh                    
86280       Vh                    
86281                     Va      
86386         Vb                  
86449       Va                    
86617   C       A                
87567             H     H        
87878             H     H        
88035         Va                  
88238             H              
88510                 Vh Vh        
89156             Vc              
89169             Va              
89937                 Vb Va        
90034             Va     Vh        
90743       Va                    
90744       A                    
90816       Va                    
91428             Vb              
91919   B                        
91969         Vb   Vc     Va     Va  
91976             H     H        
92547 Vh                          
92810   B     B                  
92838       B         B B        
92920       B                    
93078         Vb   Vb   Vb Vh        
93756   H     H   H              
94727       Vh                    
94773             A              
94821   Vb     Va                  
95245                 Vc          
95371   Vc         Vc     Va        
95381     Va                      
95501                 Vc Vc        
95639       Vh                    
95890         H       B A        
96075             H              
96186   Vh     Vh Vh                
96241             A              
96338             C     H        
96339             C     B        
96445   A                        
97913                 Vb Vb        
98546           Vh Vh     Vh        
98797             Vc              
98798             Vc              
99219             Vh     Vh        
99286       H                    
99732             Vb     Va        
100383                   H        
101293     Vh                      
102458             H              
102865         H H H   H H H A H  
102985             A     A        
103693             Va     Va        
103845       A                    
104219                   A        
104585         Vb Va Vc              
104586     Va                      
105033                   Vb        
105775       A                    
105884       Vh                    
105895         H H H   A H H H H  
106335       A                    
106355             H   H H        
106510             Va     Va        
106872       H                    
106982         A   B              
108112       A                    
108949                   A        
109214           Vh           Vh Vh Vh
109761                   Vh        
110074         Vb                  
110174         Vh                  
110375   Vc                        
110504             H              
110736       Va                    
111123             C              
111242   Vc                        
111574   Vc     Vb                  
111604                   A        
111745     Vh                      
111824     Va Va                    
111961   A   H H H H   H H        
112030         Va                  
112711             Va     Vh        
112913                 C C        
112935     Vh                      
113379                   B        
113873       Va Va                  
114281             A     A        
114596   H                        
114772                 A A     A  
115052           A C              
115425             Vc     Va        
115459                     Va      
115664         Va                 Va
115894             Vc     Vb        
116167         A   H     A        
116691       B                    
117102             B     H        
117217                 H H        
117286             Va   Va Va        
117366                   H        
117370       B                    
117416       Va                    
117520             Vh   Va Vh        
117673   Vc   Va Vb                  
117796         Vb   Vc              
117803       Va Va   Vb       Va Va    
117880         B   B   A A H      
118055   Vc                        
118364       A                    
118481   C     B                  
118970       Va Va Va Vc              
119396       A                    
119443             Vc              
119628                   A        
120189                 C B        
120354                 Vc          
120382   Vb                        
121084         A A     H A        
121316                   H        
121408                 B A        
121883             Vb              
122159       A                    
122625             Vc     Vb        
122724                   Vh        
123008         Vb Va                
123680     Vh                      
124010   H     A                 A
124097             Va              
124142             A              
124361       Va                    
124466       Vh                    
124482       Vh Va Va                
124977       H                    
125268       Va                    
125275             C   A B        
125691         Vh Vh                
125815             H     H        
125877       Vh                    
126612       A                    
126638                   Va        
126783             A              
127261       B                    
127478   Vb Vh                      
127856             B              
128391       Va                    
128774             A              
129552   B     B                  
129633 Hh                 H        
129937             Vc   Vb Vh Va Va    
130007                   H        
130481             A     H        
131224                 Va Vh        
131314   B     B   C     B     A  
131523           Vh                
131533             Vc              
131579           A C     A     A  
131803   Va     Vh                  
131964     Vh                      
132381       Vh                    
132471   Vb Vh Vh                    
132550       B                    
132679                   H        
132850   Va                        
132909         B                  
132996                 B B        
133168             H     H        
133184     Va                      
133281             Vc     Vb        
133590       H                    
133809   Vb                        
133907         Vh                 Vh
134027 Hh                          
134129   Vh   Vh Va Va Vc              
134153       H                    
134612   Va                        
134617   Vh                        
134847             Vb     Vh        
134917         A   H     H     H  
135375       Vh                    
135421   H     A   C   A B     A  
135745             H     H        
135746             H     H        
135798             Vc     Va        
135799             C     H        
135837             C     B        
135838           A             A  
135905             A     B        
135949             C     B        
135989             B   A A        
136226       A B A                
136428     Va                      
136625                 A          
136727             H   A H        
136868             Vb              
137138       Vh                    
137186                   H        
137327       H                    
137580             Vb     Vh        
137623       H A A A   H A     H  
137640         B A                
138571   H     H                  
138947       Va                    
139223             Vb              
139820             Va              
140107                   Vb        
140139       H                    
140215                   B        
140518       B                    
140594             B              
140704       H                    
140747             Vc              
140847             A              
140979             H   H H        
141319           Vh                
141853             Vb              
142362   Vc                        
142366   B                        
142449                   H        
142683       B                    
143170             B              
144849   A                        
144965             C              
145487                   Vh        
146332             C              
147018       Va                    
147520       H                    
147535         Vb                  
147750       A   A C   C          
148284             C   A A        
148355             Vb              
149859   H     H   H H   A H   H  
150146         Va       Vb Vb        
150230             A     H        
150305         Vb                  
150518         Va                  
150530                   A        
150895 Vh                          
151248       Vh                    
151249       H                    
151344           Va                
151391       Va                    
151412       Vh                    
151413       Vh                    
151455       H                    
151492         Vb                  
151494         Va                 Va
151623                   C        
151662                   H        
151691   Vc     Vb                  
151731             B              
152421             Vc   Vc Vb        
152450             Vb              
152579                   Vb        
152581     Va                      
152753   B                        
153341             Vb     Va        
153446                   A        
153861                   Vb        
154063                   Va        
154345       Va                    
154508           A A              
154710         Va Va           Va    
154739   B                        
154972         A         A     H  
155078                 Vc          
155079                   Vh        
155261       A                    
155275       Va                    
155292   Va     Va                  
155509       Vh                    
155596             A   B H        
156021             C              
156357 Hh H   H H     H     H   H H
156687             Vc              
157604             A              
157693             Vc              
157946                   Vh        
158252                 A B        
158390   Va   Va Va                  
158638   H                        
159226             Vc              
159313             A              
159690             A   A H        
159692                 C H        
159704         Vb   Vb   Va Va     Va  
160059     Vh Vh                    
160167   H     H   H     H        
160358             H              
160431   A                        
160432   Vc                        
160656   Vb                        
160981   C                        
161024       Va   Va                
161029                 B A        
161032 Vh   Vh Vh Vh Va Vb Vh     Vh Va Va Va
161239     Vh Vh                    
161417     Vh Va Va   Vb     Va Va      
161581             Vc              
161583             A     A        
161612             A     H        
161765             Va              
162167       Vh                    
162486             Vc     Vb        
162619             A              
162766   Va                        
162910   A                        
163127 Vh Va   Vh                    
163242       H                    
163283             A   B A        
163525                   Vh        
163658         A                  
163799   Vc                        
163818             Vc              
164180             H              
164248                 C A        
164253         B                  
164379       H                    
164652 Hh                          
164731 Hh           B   H H        
164888         B                  
165092             Vc   Vb Va        
165137             B              
165219 Hh                          
165646         A                  
165773                 A A        
165951       A                    
166213   Vb                        
166477                   A        
166501       H                    
166634       B                    
167064                   H        
167316       A                    
167499                   Vc        
167703                   B        
167704                   A        
167712             B     A        
167741             Vh   Va Vh        
167753     JDo                      
167836       H     H              
167875       H H     H         H H
168011             Va              
168025           A B     B        
168141   Va     Va                  
168195             Va     Va        
168262                   H        
168339                 H H        
168342       A                    
168373   H                        
168379                 Vc Va        
168545                   Vb        
168592   Va     Va   Vc     Vb        
168666             B              
168682     Vh                      
168785             C              
168806                 A A        
168906                 Vh Vh        
168945       A                    
168995   H   H H                  
169253             Vb              
169267       H                    
169394       A                    
169502             B     H        
169641       Vh                    
170061 Hh     B A     A         A A
170087             B              
170106             C     A        
170279           Va Vc              
170344   A                        
170370         Vh                  
170412                   Vh        
170501             H     H        
170502                   H        
170639         B A A   H H A A    
170675                   H        
170746 Vd                          
170971       B                    
171093             H   A H        
171153                 A H        
171207                   A        
171278         B A                
171657                   Vh        
171724       Vh                    
172160             A     H        
172261       B                    
172262       H                    
172264             B     H        
172393                            
172477       Vh                    
172547             H H H H        
172726         H               H  
173000           A H     H        
173052             Vc              
173261             H   B H        
173530                 H H        
173588         Va                  
173668       Vh                    
173700       B B A C   B A A A    
173742             C              
173754                 Vb Vb        
173848         Vb   Va   Va Vh     Va  
173883         Vb                  
173962                 H H        
174001         A                  
174039             Va   Va Vh        
174354           H                
174461             Va   Vc Vb        
174469             Vb   Vb Va        
174622             Vb     Va        
174706                   Vh        
174893       H                    
175097         A A       H        
175313       H                    
175708   H     H   A     H        
175758                           H
175766                   Vb        
176082             H   H H        
176187         H                  
176218                   A        
176256         Vb Va             Va  
176295                   A        
176356                   Va        
176388       JAH                    
176769       Va     Vc   Va          
176775       B                    
177013   H     H                  
177088                 Va Vb        
177091                 H A        
177413                   A        
177414                   A        
177511     Vh                      
177745       H H     A     H      
177798   Va   Vh                    
177926 Vh Vc   Va                    
177932   Vb     Vb                  
177942   A   A A                  
178073                 A A        
178126                   H        
178138   B               B     A  
178207                   B        
178232       B                    
178279             Vc              
178365 Vd                          
178450                 H B        
178484 Vd                          
178928     Vh                      
179185       H                    
179372                   H        
179388   A                        
179423     Va                      
179531       H                    
179545                 A H        
179594                 A          
179687   Vc                        
179750       B B                  
179896       B                    
179971             Vc              
179973         Vb                  
179985                   B        
180006       A                    
180418             A              
180425   Va                        
180583                 A A        
180634                   Va        
180686             H   H H        
180701                   Vb        
180784             Vc              
180900                 Vb Va        
180901                 Vc Vb        
180939             C              
181025   Vc                        
181026   Vc                        
181057                 A          
181088                   A        
181103             Va   Vb Va        
181104             Vc   Vc Vb        
181193             A              
181263   A   H                    
181294   A     B                  
181327   Vc                        
181471   H     H A               H
181520         Va Vh Va   Va Vh Vh Va Va  
181532   A     H                  
181596   C   A A                 A
181640       B                    
181660                   Vb        
181809                 Vb Va        
181832 Hh                 A        
181868                   Vb        
181869                   Vb        
181892                 B          
181900       JAH                    
182288       Va                    
182518   H                        
182672                   Vh        
182720   H     H H         H   H  
182847                   Vh        
183058             Vc   Vc Va        
183061                 H          
183149             A   B H        
183232         B                  
183376             A     H        
183425 Hh                          
183475 Hh B   A A                  
183515                 A H        
183924   Vc   Vh Vb                  
183996         Vb                  
184175   H                        
184216       A B     A            
184526                   B        
184778         H                  
184861                   H        
185018                   B        
185094       B                    
185159       A                    
185252                   Vb        
185260             H     H        
185293       H                    
185321                 Vc Va        
185360                   C        
185504       B                    
185560       JB-                    
185694             C     C        
185726 JAH JA-   JAH JA-                 JA-
185838       Va                    
186003           A                
186008       A                    
186012   C     B                  
186103                 A H        
186187   Vc                        
186197     JCo                      
186226             A   A H        
186459             B     A        
186499           A                
186502 Dh                          
186643         A   B     A        
186712                   H        
186717           A A              
186848             Vc     Vb        
186889                   A        
186944 Hh H   H H               A H
186998       H                    
187123         H                  
187124       Va Vb                  
187176       H                    
187204                 B          
187230       B                    
187254   H   H H               H  
187273       Va                    
187370             Vc   Vb Va        
187499 Vd Vc                        
187588       H                    
187696       Va                    
187705                 Vc Va        
187773         H                  
187839             B              
187917             C              
187959   Vc                        
188042             A              
188065       H                    
188572         A                  
188590                 Vb Va        
188689         B                  
188692         B                  
188902                 Vb Vb        
188903                 Vc Vb        
189059     JCo                      
189081                   Va        
189135         Vb Va             Va  
189340                 H H        
189344     Vh                      
189385       JAH                    
189504             C              
189505             C     A        
189537             B              
189545       JAH                    
189645   Vc                        
189656         B                  
189923             C              
189944   Va     Va Va                
189953                 A H        
189986       JB-                    
190033 Vh Vc                        
190045       B B A     C C A A    
190141       B                    
190203   H     H   H A   H H   H H
190244             B   B A        
190292       JB-                    
190329       JAH                    
190345       A                    
190514   Va   Vh                    
190527             Vc     Vb        
190551       H                    
190578   Vc                        
190586       A                    
190589                   Va        
190613   B                        
190654 JB-                          
190791       JAH                    
190812                   B        
190914       Vh Vb                  
191084                   A        
191147       H                    
191363             B              
191393                 Va Vh        
191394             Vc   Vc Vh        
191534             Vc   Vb Va        
191680       B                    
191961             Vc     Vb        
192088             Vc     Vb        
192143             C     H        
192162                   B        
192163                   JB-        
192176       Vh                    
192406   H     H H               H
192414       Vh                    
192496       B                    
192620                   H        
192634                   H        
192763       JAH                    
192914   C   B                    
192951             C   B A        
193026                 C B        
193031         Vb                  
193122 Hh                          
193386   C                        
193467       Va                    
193499       JAH                    
193564                   B        
193586       Va                    
193619             B   B H        
193733     Vh                      
193767                   A        
193793                 A H        
193939         B               A  
194058                 B A        
194361         B                  
194393         B         A        
194515                   B A      
194576         B                  
194620                   A        
194680                 Vb Vb        
194802     JCo                      
194862   Vb   Va Vb                  
195019         Va                  
195025                 A          
195222       A                    
195287                 C          
195290       JAH                    
195308       JAH                    
195369             Vc              
195388           A                
195478       Vh                    
195482       A                    
195491       B                    
195572                   Vb        
195639       Va                    
195739 Dh     A                    
195780             C   C B        
195858   C                        
195864     Va                      
195958   C                        
195978       Va         Vb          
196134       Va                    
196183       A                    
196190             C   H          
196209       H                    
196390       JAH                    
196735                   C        
196805       H                    
196903   H                        
196922       H                    
196929             Vb     Vb        
196936             C     B        
196940             Va              
197253       JAH                    
197319       B         B          
197364       A                    
197510 Hh                          
197658         B                  
197741   C                        
197889   B                        
197963                   B        
198034   H             B          
198100           A                
198180     JDo                      
198204       A                    
198236                 A          
198432             C     H        
198512       A                    
198754   Vc                        
198797   Vc                        
198956   A                        
198971             Vc   Vb Va        
199006                     H      
199010                 Va          
199089     Vh                      
199110   A     A                  
199129             B     A        
199210                   H        
199423     Vh                      
199444       A                    
199515         A                  
199516         B                  
199646       A                    
199949       B                    
200006             Vc     Vb        
200036       Vh                    
200172       B B                  
200174       A A                  
200257             C     B        
200338       A                    
200418       A                    
200564   C                        
200565   C                        
200599   Vc                        
200604         B                  
200636                   A        
200818                 B A        
200902                   B        
201088       B                    
201091                   B        
201191     Va Vh                    
201340                 C A        
201361 Hh     A                    
201396   C                        
201468   C                        
201497 Hh                          
201507             B     A        
201656       B                    
201850       A                    
202008                 C          
202009                 C          
202311 Hh                          
203005         B