Sportaanbod

Klasseringen Pistool seizoen 2018/2019

Verklaring afkortingen:

5s 5-schots Duel Luchtpistool OSP Olympisch Snelvuur Pistool
KKP Klein Kaliber Pistool SEPL Service Pistol Licht
LP Luchtpistool SEPZ Service Pistol Zwaar
LPO Luchtpistool Opgelegd SPPL Sportpistool Licht
MKL Meesterkaart Licht SPPZ Sportpistool Zwaar
MKZ Meesterkaart Zwaar STP Standaard Pistool
MP Militair Pistool VP Vrij Pistool

Licnr5sKKPLPOLPMKLMKZMPOSPSEPLSEPZSPPLSPPZSTPVP
355                   Va        
1272         Vh   Vh              
1544         Va Vh                
1625             Vc              
1779   Vb   Va Vb                  
1839             Va              
1874             Va              
2519       Vh                    
2556             Vb     Va        
2816       Vh                   Vh
3073         Vb Va         Va Va    
3527 Vh Vh   Vh Va Vh   Vh     Vh Vh Vh Va
4212   Va     Va                  
4307             Vc     Va        
4309             Vc              
4501       Va                    
4638   Vb                        
5156         Va   Vb              
5256             Vb   Vb Va        
5308             Vh              
5404   Vh                        
5537     Vo                      
6211   Va   Vh Vb                  
6402         H                  
7343       Va                    
7373   Vc                        
7541   Vb   Va                    
8002     Vo                      
8131                   Va        
8244   Vc     Vb Va Vc       Va      
8821             Vc              
8837             Vc     Vh        
8858 Vh     Va Vb                  
8908 Vh           Vc   Vb          
8909   Vh     Va                  
8996             Vc              
9038             Vh   Vh Vh        
9106   Vc         Vc     Vb   Va    
9243             Vb     Va        
9379       Vh Vh                  
10010 Vh     Va                   Va
10155       Va                    
10293   H   H H H             H  
10327       H       H            
10374   Vc     Vb   Vc              
11189           Va                
12402       Vh                    
12800     Vo Vh                    
12967             Va     Va        
13124                   Vc        
13405       Va                   Va
13923     Vo                      
14756     Vo                      
14816             Vc   Vb Vb        
15305       Va                    
16246                 Va Vh        
16383             Vc              
16719   Vb     Va Va                
16754               Vh Vh Vh        
16958             Vb              
17394             Vb              
17656         Va                  
18299             Vc              
18465             Vc     Va        
19402       Va                    
19985       Va                    
20026   A     A                  
20279       Va     Va              
21145   Vb                        
21146   Vc                        
21305 Vh Vh   Vh Vh Vh               Va
21375       Vh                    
21610             Vc              
21940 Vh                          
22012             Vc   Va          
22032                 Vb          
22746   Vc                        
22906     Vo                      
22983         Vh Vh             Vh  
23692   Vb     Vb Va Vb   Vb Va Va Va Va  
23842             Va              
24310   Vc     Vb Va Va   Vh Vh        
24356   H                        
24392             Vb              
24499       Va Vb Va Vb Va         Va  
24848   H   H H H               H
25293 Vh Vc   Vh Vb                  
25461     Vo                      
25530         H     H H   H   H  
25751   H                        
25833       Vh                    
25875   H                        
25932         Va                  
26273             Vb   Vc Vb        
26451             Vh     Vh        
26906     Vo                      
27263         Vb   Vc              
27568             Vh     Va        
27933                   Vb        
28167       Va                    
28281     Vo                      
28375       H H     H     H   H  
28491       Va                    
28649             Vh              
29015                   Vh        
29026             H              
29394 Vh H   H H H               H
29449   H         H     H        
29798             Vc              
29880   Va     Va                  
30035                   Va        
30298   Vb   Va                    
30379             Vc     Vc        
30506       Vh                    
30818       Vh                    
30980   Vb         Vb              
31119       Vh                    
31315                   Vb        
31360       Va                    
31542           Va Vc              
31620         Vb Va                
31772     Vo                      
32006             Vc              
32061       H                    
32614       Vh                    
33035         H H H H H H H H H H
33835         H                  
34735   Vb   Va Vb Va Vc   Vc Vb Va      
34751       Vh                    
34943             A     H        
35092             Vh              
35182   H   H H A A              
35379         Vb                  
35664     Vo Va                    
35718       H                    
35976             Vc   Vh Vh        
36038     Vo                      
36180             Vb              
36213         Vb                  
36420   Vb     Vb                  
36495   Vb                        
36588       Vh Vh                  
36941   Va                        
36959       Va                    
36986         Vh Vh               Va
37022   Vb   Va Vb           Va   Va Va
37597         Va Vh                
37711             Vc     Vb        
37938       Va                    
38016   Vh     Va                  
38088             Vb              
38126   Va         Va Vh   Vh Vh   Va  
38277             Vb              
38389             Vb     Vh        
38530     Vo                      
38819             Va   Vh Vh        
39055         H H                
39190       Vh                    
39262   Vb     Vb Va                
39381       Va                    
39630   Vh   Vh Vh Vh               Va
40456   Vc   Va Vb   Vc              
40497   Vc                        
40602         Va Vh               Vh
40784     Vo   Va                  
41129   Va                        
41131   Vb                        
41208     Vo Va                    
41276             Va              
41329       B                    
41330       Va                    
41422     Vo                      
41519       Va Vb                  
41524       Vh Va Va                
41551                     H      
41828       A                    
41863             H H H H H H H H
41898   Vc   Va Vb                  
41899   Vc                        
42057         Vb Va                
42251   Vb   Va Va           Va   Va Va
42348             Va              
42354       H H   H              
42356       Vh                    
42560   B   H                    
42671     Vo Vh                    
42712   Vb   Va                    
42723   Vb   Va Vb           Va      
43039             H A   A     H  
43053         Va                  
43575             Vc     Va        
43592       Va                    
43845             Vh   Vh Vh        
44014                 H H        
44321       Vh     Vh              
44338   Vh   Vh Vh Vh               Vh
44420             Vb     Va        
44536             H   H H        
44593             Vc     Vb        
44599         Va Va               Va
44859             Vc     Vc        
45046                   Vb        
45240       Vh Va                  
45259 Dh     H H                  
45285       Va Va                  
45355       B                    
45447     Vo                      
45449     Vo                      
45457       A                    
45937     Vo                      
45938     Vo                      
45983             Va   Vh Vh        
46454         Va Va                
46493             Vb              
46519   Vh Vo Vh Vh Vh   Va           Vh
46639 Vh Va     Va Va               Va
47117       H H                  
47302         Vh   Vh              
47412     Vo                      
47798   Vb                        
47830     Vo Vh                    
47855             A   A A        
47968             B              
48391             Vb              
49010         H   H   H H        
49136   Vb     Va                  
49303     Vo                      
49402             A     H        
49841 Vh Va   Vh Va   Vc   Va          
49904             Va     Vh        
50865 Hh H     H   H     H H   H  
51630   Va     Va                  
51638   H     H                  
51695             Vb              
51719             Vh              
51874             Vc              
52058         Vb                  
52116             Vh   Va Vh        
52422     Vo                      
52576     Vo                      
52597   Vb     Vb Va Va   Vb Va        
52622         Vh   Vb   Va Vb        
52741     Vo Vh                    
53021         H   A     H        
53237         Vh Va                
53238         H H                
53848             Va              
54039     Vo                      
54127             Va              
54644             Vc              
54652     Vo                      
55190         A                  
55191   Va     Va Va                
55246             Vc              
55588             Vc              
55681   A     A                  
56067                            
56115         Vb       Va Va        
56120       Vh                    
56160             B              
56232             Vb     Va        
56241         Vb   Vb       Va   Vh  
56297     Vo                      
56298   A   A                    
56379   Vh Vo   Va                  
56382       Vh Vh Vh                
56659   Va         Vh              
56742       Va                    
56773           A H     H        
56862   H                        
57213                 H H        
57242     Vo Vh Va                  
57453     Vo                      
57682   H   H                    
57724             A              
58048   Vh                        
58106             C              
58178                   Va        
58329         B A                
58650   H     A                 A
58859   C                        
58895       Vh                    
59183             Vc   Vb          
59212   Vb                        
59239       H                   H
59427             A     B        
59769   Va                        
59775             Vh              
59912       Va                    
59913       H                    
59989         H H                
60177   Vc   Va             Va   Va  
60323       H                    
60421                            
60498                            
60622         A A                
61501 Vh Vb   Va Va Va               Va
61524         Va                  
61549 Hh     H                    
61571       Vh Vb                  
61616             Va     Vh        
62042       H                    
62054             C     A        
62187   C                        
62236                         A  
62309         Va   Va           Va  
62746             Vc              
62862             Vc   Vh Vh        
63423       B                    
63590   Vc     Vb Va                
63779   Vb                        
63915   H     H H A              
63946             H     H        
64004         Vh Vh Vb     Vh        
64010         Vb   Vb              
64160   Vh                        
64275       H                    
64554             C     A        
64556             Va   Vh Vh        
64557   B       A C A   H H   H  
64600   C   B B                  
64607   B                        
64647   Va                        
64668           A                
64993   Vb                        
65041             Vb              
65269             Va     Vh        
65582   Vh   Vh Vh Vh Va             Vh
65631         Vh Vh Vh              
65918       Vh                    
65976             Va              
66499             Vc              
66744             Vc     Va        
66866                 Vb          
67102                   Vb        
67748   Vb   Vh Va                 Vh
67949                   B        
68024                   B        
68465     Vo Vh                    
68555             H              
68633       Va                    
68694   Vb   Vh                    
68695   Vc   Vh                    
69121   Vb         Vh       Va      
69215     Vo Vh                    
69313         Va   Vc           Va  
69403   Vh                        
69703             B              
70174     Vo                      
70187             Vh     Vh        
70280             Va              
70342   Vc                        
70662   A                        
70717   Va                        
71074             A              
71198             H   H H        
71273             H     H        
71276             Vb     Va        
71771                            
71829     Vo Vh Va Va                
71988             A     H        
72323       H                    
72359                            
72690             Va   Va Vh        
73132             Vc     Vb        
73303             Vb     Vh        
73357         H                  
73359       H                    
73646       A A                  
73778             A              
73892   Vh         Vh     Vh        
73921                   Vb        
74098         H                  
74271       Va                    
74726             Va              
75026             A     H        
75061             B   C B        
75063   Vc   Va Vb       Vb          
75131             Vb              
75212         Vb                  
75415             A     H        
75848   Va                        
76168         B   C   C A        
76257         Va Va         Va Va Va  
76269             C              
76324             Vc              
77089     Vo Vh                    
77156             B     H        
77444       H                    
77547       Va                    
77614   Vb                        
77667             A   A A        
77694                   B        
78071         Vh Vh Va Vh     Vh Vh Vh  
78119             Vb     Vb        
78120             Vc              
78689   H   H H                  
78706             H   H H        
79404         A           H   H A
79542       H                    
79898       Va           Vb        
79981   B                        
80195   Vb     Vb Vh                
80335             A     H        
80461       B                    
80492       H                    
80500   A     A A             A  
80562             Va   Vb Va     Va  
80572   A   H                    
80851       Va                    
81501   B     B                  
81664             A              
81693       B                    
81735                   A        
81738             Vb              
82003             Vb     Va        
82407   B         B              
82452       Vh                    
82804                   H        
82881             H     H        
82913   B     B           A   A  
82964 Vh Va   Vh Va Va Vb Va     Va Va Vh Va
83245       Va                    
83401   Vb                        
83698             B     A        
84295       H                    
84296       Vh                    
84380       H H H H     H H H    
84381             Vc     Vb        
84537             Vc     Vb        
85115 Vh     Va                    
85161         Vh Va Va              
85184             A              
85216   H     H                  
85504             H     A        
85746   H   H H           H      
85820         A                  
85822         Va Va Vb       Va      
85850             H              
85953       H                    
86097       Vh                    
86103       H                    
86104   H   H H                  
86278       Vh                    
86280   H   H H                  
86281   C                        
86449       A                    
86549   B                        
86799                   A        
86843         Va Va                
87001     Vo                      
87370             Vb              
87878             H              
88035         Va   Va              
88238             H   H H        
88510             Vh     Vh        
88719   Vb     Vb                  
88893             H   H H        
89013             B              
89057       H                    
90034             A              
90816     Vo Va                    
90962                   Va        
91146             Va              
91381       Vh                    
91466             C              
91756       B                    
91919   H             C   H   A  
91969   C     B   B     A A   A  
91976             H     H        
91983 Hh                          
92547 Hh       H H               H
92561         Vb           Va      
92616         Va                 Va
92789                 A          
92810   B     B                  
92868   B         H     H        
92920       A                    
92965       Vh                    
93018   Va                        
93078           Va Vb     Vh        
93488         A A               A
93726   Va                        
93730       Vh                    
93733       A                    
93756         H   H              
93778         A                  
93779         Vb                  
93899             C              
94556           A                
94712             B     H        
94773             H     H        
94821   A     H                  
95213         Vb                  
95255   A                        
95365             H              
95371   Vc         Vc Va   Va Va   Va  
95381     Vo                      
95639       B                    
95890         H       A B        
95968       B                    
95969   Va   Va                    
96075             C     B        
96186         H H H              
96241             A     H        
96306   Vc                        
96909     Vo                      
97196           Va                
97257         H H               H
97407             H              
97813       A B                  
97913                   Vh        
97999   C                        
98211         A                 H
98546             Vh     Vh        
98598   Vb                        
98663   C                        
98797             Vc              
98798   Va         Vc              
99219             H     A        
99246             Vb              
99249       A                    
99286       H                    
99348   Vc                        
99384 Vh     Vh                    
99732           Va Vb              
99958   H                        
100267             Va              
100327             C              
100383                   H        
100695             Va              
100850             C     A        
100888                 A          
101293       Va                    
101402             B              
101476             Vb              
101477             A              
101478             Vc              
101561             C              
101835       Vh                    
102023       Va                    
102458             H              
102649         B                 A
102865         H H H H H H H H H  
102985             A     H        
103127                   Vh        
103272             Vc              
103693             Vb     Va        
103845       A                    
104323       Va                    
104470             Vb     Va        
104538         H   H              
104585   Vb       Va                
104586     Vo                      
105566             H     H        
105637                   H        
105696   Vc                        
105775       H                    
105883   H     H H                
105884       A                    
105895         H H H H H H A A H  
106126   H     A A C   A A A A A A
106176       H                    
106355             H   H H        
106510             A     H        
106844                   B        
106982         A H A     H H A    
107243             B              
107914     Vo                      
107944       H                    
108110       B                    
108112       H                    
108171       Va                    
108178             H     A        
108235                 C          
109035             Va              
109214           H           H H  
109761             Va     Vh        
109904             H     H        
109946             Vb              
109947   Vc                        
110074   Vb                        
110101   Vc                        
110174   Vh     Vh                  
110221       A                    
110454                   B        
110573                   B        
110587             Vh     Vh        
110736       B                    
111123             C   C B        
111574   Vc     Vb                  
111581                   H        
111582                   Vb        
111653             Vc   Vb          
111824             Vc              
111961   H   H H H A   A H        
112030   A     A                  
112199             A     A        
112711             Va     Vh        
112740         Va                  
112836       Va                    
112903                   A        
112907             A   H H        
112913             C   C B        
112935 Vh   Vo                      
113008   A   H                    
113152   H                        
113246       Va                    
113412   Vc   Va                    
113449                   H        
113873       Vh                    
113987             H     H        
113992             C              
114112             Vb   Va Vb        
114281       A     A     B        
114413   H     A A A              
114596   A                        
114772             H   A A H   H  
115052             B              
115076         Vh Vh Va Va     Vh Vh Vh  
115459   Va   Va             Vh      
115469             Va              
115597             A              
115664   H   H H                 H
115812             H     H        
115813             H     H        
115864                           A
115894   C         C     A        
116030   A         A     H        
116167             H              
116168             A              
116451             H     H        
116679             Vc              
116680         Va   Va     Vh        
116740         B A C              
117028       B                    
117102             B     H        
117231   C                        
117286             Va              
117366             A     H        
117370       H                    
117406   Vc                        
117520             Va   Va Vh        
117573             H     H     H  
117673   Vc     Vb                  
117796   Vc   Va Vb Va Vc       Va   Va  
117803       Va Vb Va Vb       Va      
117880             B     H A      
118055   Vc                        
118345   Va Vo                      
118364       A                    
118481   C     A                  
118514             H     H        
118563   A     H                  
118824                 H          
118970   A   A     B           A  
119003       A                    
119567                 B          
119584             Vc              
119724   C                        
120078   H                        
120189                 B B        
120354   Vc             Vc          
120382   A                        
121316                   H        
121408   B             A          
121592       B                    
121804             C              
121874           A H       A      
121883             B              
122241   A     A A                
122448 Hh B         B     A        
122508   Va                 Vh      
122527             Vc              
122708   Va                 Va      
122724                 Vb Va        
122831   Vc                        
122850   Vh                        
123008   Vb                        
123238             A     H        
123474   Vb                        
123512             Vc     Vh        
123598             B              
124010         A                 A
124045       A                    
124046                   Vb        
124094   C                        
124142             A              
124234       H                    
124361       Va                    
124466 Hh     A                    
124482       Vh Va Va                
124764         H                  
124977       H                    
125195                 Vh          
125268       Vh                    
125275             C   B B        
125425   Va                        
125497                 B B        
125630       H                    
125691             H     A        
125696             H     H        
125815             A              
126165   H                        
126195             B              
126425     Vo                      
126612       A                    
126638             C     A        
126857   Va                        
126914   H                        
127261       B                    
127416       B                    
127478   Vc Vo   Vb                  
127703   H                        
127704   B                        
127856             B              
127986             H              
127997             Va              
128391       Va                    
128586     Vo                      
128631   H                        
128757             Va              
129199             A   B H        
129347                 A A        
129552   B     B A                
129553   B     B                  
129633             H     H        
129665       Vh                    
129778             Vc     Vb        
129779             C              
129854             B              
129864             B              
129913       H                    
129937         B       B A        
129992       B                    
130076   C                        
130160       Va                    
130194             Vb              
130291       A                    
130396                   Va        
131057   Vc                        
131081             A     A        
131224               Va Vb Vb Va   Va  
131295                 C          
131385             Vb              
131523           Vh         Vh Va    
131579 Hh A       A C     B   A A A
131637             A   H H        
131803   A     A                  
131855   A                        
131898       Vh                    
131980             H              
132090                   Vb        
132142       B                    
132320       H                    
132471   Vb Vo Vh Vb                  
132679             A              
132785       Va                    
132907                 A          
132909         B       B          
132996                   B        
133168             H     H        
133184       Va                    
133281           Va Vc     Vb        
133590       H                    
133907   H     H                 H
133912             C              
133947                   A        
133968   Vc                        
134027 Hh       H A               A
134092   Vh     Vh Vh       Vh Vh Vh    
134129       Vh Va   Vb              
134153       H                    
134262             A              
134384                 C          
134457   Vb                        
134620                 B          
134666   Vb                        
134802             Va   Vh Va        
134847             Vb              
134917   H         H     H     H  
135136   A   A A                  
135156             H              
135207             Vc              
135226             C              
135375       Vh                    
135383   Vc                        
135405                            
135421 Hh H     H H B A   B A   A A
135569                 H H        
135745             H     H        
135746             A     H   A    
135748                       A    
135799   B                        
135837             C     B        
135838 Hh H       H C     B     H H
135949 Hh A         C     A        
135950 Hh                          
135973       B                    
135989             C   A A        
136173   C                        
136218             Vb              
136226       A     B              
136428     Vo                      
136454             H     H        
136625                 A          
136674             A     A        
136727             H   H H        
136868             Vc              
136951         Vh           Vh      
137138       Vh                    
137150             C              
137231             C              
137254             A     H        
137327       A                    
137331       Va                   Va
137580             A     A        
137623       H A H A A H H H H H  
137640             C              
137854             B              
137938       B                    
137946             H              
137983       B                    
138219                           H
138221           H                
138571   H     A                  
138575                   Vb        
138576                 B          
138947       Va                    
139140   Vh                        
139141   H                        
139175                            
139213   B                        
139217                   A        
139223             Vb              
139535             Vc              
139540   H   H                    
139722       H H                  
139820             Vh              
139856             A              
140354   C                        
140473       B                    
140614             H              
140704       H                    
140747             Vc              
140847             C     B        
140952             C     B        
140973       H A                  
140979             A   H H        
141292             C              
141481             Vc     Vb        
141853             Vb              
141946             Vc   Vc Va        
142362   C                        
142683       B                    
143170             C     H        
143523   C                        
144296       Va                    
144752   Vb     Va   Va              
144806         B                  
144869   A                        
144965             A              
145144       Va                    
145151       A                    
145274   B     H                  
145288   Vc                        
145487                   Va        
145631   Vc                        
145634   A                        
145640   C                        
145662                       A    
145687   Vc                        
146041             C     A        
146339                 C          
146366                 Va          
146484             B              
146599             Vc     Vb        
146643                 Vc          
146971                   B        
146973                   A        
147002             C              
147018       Va                    
147103   Vc     Va Va Vc Va Va Vh Va Va Va  
147185       Va                    
147245             A              
147371           H                
147454             Vc     Vh        
147466                       H    
147519       H                    
147520       H                    
147535       Va Va           Va     Va
147601             C              
147657                 H H        
147750   A   A A A B   B B        
147756                   A        
147976             B     A        
148044   Vc     Vb                  
148222       A                    
148284   B     B                  
148338   C   B                    
148355             A              
149856       A                    
149859 Hh H     H   H H   A H   H  
150001             C     A        
150146   Vb     Va       Vc Vb Va   Va  
150159             A              
150230             A     H        
150234                 Vc          
150305 Vd     Vh Vb           Va     Va
150518         A                  
150780   H                        
151248       Va                   Va
151249       H                    
151344 Vh Vb     Vb               Va  
151392             Va              
151412       A                    
151413       H                    
151494       H H A   H     H A   H
151495       A H                 H
151610   A                        
151648   C     B   C A   B A A A  
151662             A   A H        
151685       B                    
151691   Vb     Vb                  
151956   H   H                    
151965     Vo                      
152292       B                    
152375             Vc     Va        
152421             Vc   Vc Va        
152450   Va         Va     Va        
152477             Vc     Vh        
152581   Vc   Va                    
152692       A                    
152753   A                        
152811       A                    
152881       H                    
153164                   H        
153341                            
153446                   B        
153654   Vc                        
153714             H              
154306       A     B     B        
154345       Va                    
154430             C     A        
154626             Vc              
154686   Va                        
154710       Vh Va Va                
154910   Vc                        
154972   A     A A H H   H H A H  
155214       B                    
155256             A              
155261       B                    
155292   Va                       Va
155310   B     A                  
155413             C     A        
155509       Vh                    
155521             Vc              
155596             A     A        
155615 Vh     Vh                    
155636                 A          
155751                 B A        
155958       Va                    
156021         A                  
156331             Va              
156357 Hh H   H H     A     H   H H
156368       H                    
156642                     A      
156835                   Vh        
157131   H                        
157223       A                    
157688         Vb                  
157693             Vb              
157946             A     A        
158092             C     A        
158155                   Va        
158390   Vc   Va Vb                  
158443             C     H        
158638 Hh H                        
158656       Vh                    
158842             Vc     Va        
158855       H                    
158986             H              
159102             H   H H        
159105       H                    
159121       B                    
159226             Vc              
159240             A              
159241             H     A        
159270     Vo                      
159277             Va              
159289   B     B A C       A   A  
159313             A              
159320       B B A                
159704         Vb   Vb Va Vb Va Va   Va  
159857       H                    
159887       H                    
160012   H                        
160043             Vb              
160059       Vh                    
160145   H                        
160146   C     B                  
160202                   A        
160358             H     A        
160397         Vb                 Va
160402   Vh                        
160431   H                        
160441             A              
160559   Va   Vh                    
160655             C              
160656             Va              
160846   Vc                        
160904   Va     Va                  
160917             Vh              
161024           Va                
161029                 A H        
161032 Vh   Vo Vh Va Va Vb Va     Va Va Vh Va
161033         Vb                  
161080             Vc     Vb        
161112                   Vb        
161239       Vh                    
161417       Va Vb           Va     Va
161423             Vc     Vh        
161429             B     H        
161524   H   H H H B             H
161581             Vc              
161583             B              
161612             B     A        
161664       H                    
161765             H              
161970   Vb     Vb                  
161972             B              
162008             C              
162162         A   A     A        
162167       Vh                    
162230     Vo                      
162358         B               A A
162433   B                        
162467             A              
162486             Vc     Vb        
162525             C              
162604       H                    
162619             A              
162766   A     A A                
162892 Hh                          
162910   H     H                 H
163003 Hh     H                    
163011             B              
163016       Va Vb                  
163057         A         H        
163108             Vc     Vb        
163127 Hh A   H B                  
163239                 Vb          
163242       H                    
163283             B   H B        
163306       H                    
163390             Vc              
163525                 A H        
163658         JA-       JA- JA-        
163666   B                        
163716 Vd     Vh                    
163799   Vc                        
163818             Vc              
163822   H     B                  
164007       B                    
164107   H                     H  
164119         B         A        
164180         H   H   A H        
164238 Hh A                        
164253       H A     A     H   A A
164283       Vh                    
164312         Vb                  
164379       H                    
164497             C              
164652 Hh       B                  
164731         B   C   A H        
164737             C     A        
164888   C     B                  
165108   B     A               A  
165137                 JA-          
165187       Va                    
165219 Vh       H H H           H  
165308     Vo                      
165466             C              
165603             B              
165632             B              
165663                   H        
165773                   H        
165839       A                    
165951       H                    
166056   A     A                  
166213   Vc                        
166501       H                    
166653             H              
166771                   A        
166947       A                    
167003       A                    
167064             C     H        
167103         B                  
167122   Vc                        
167162         JA-                  
167220 JAH                          
167263     Vo                      
167281 JAH                          
167295             B              
167316       H                    
167360                 B          
167373       Va                    
167499             B     A        
167712             B A   B A      
167741             Vh     Vh        
167751             C              
167836       H                    
167846         A                  
167858       B                    
167875 Hh     H H     H         H H
168021         A                  
168025           H H     H        
168030         Vb Va                
168089       Vh                    
168141   B     A A         H      
168195             B     A        
168234             H   H H        
168247                   B        
168262             B     H        
168339                 A H        
168373   H     A                  
168390             C     A        
168480             H     H        
168545                 Vb          
168666             A     A        
168682     Vo Va                    
168806                 A H        
168839             A     A        
168906                 Vh Vh        
168945       A                    
168995   A   H B   A     H        
169160               Vh     Vh Vh    
169253             C              
169267 Dh     H                    
169394       H                    
169502             H     H        
169641       A                    
169678       A                    
169934   Vc                        
170011       JAH                    
170061       JAH JA-               JA-  
170083       B                    
170084       H                    
170087             B              
170106             B     H        
170107                   A        
170149   B                        
170279             Vc              
170345       B                    
170351             C              
170370   Vh     Vh                  
170501             A     A        
170502                   H        
170639         B H A   A H   A    
170675             H     H        
170676   A                        
170736             H              
170737             Vc              
170746 Dh     H                    
170844             Vc              
170858     Vo                      
171093             A     H        
171153                 H          
171165   H         H     H H   A A
171169                     JA-      
171194         B                  
171257       H                    
171601       B                    
171603       B                    
171608         B                  
171657                   B        
171661             Vc     Va        
171717       JAH                    
171724       Vh                    
171727       H                    
171760             H              
171901   C                        
171925   Va     Va                  
172010   Vc                        
172136   Vb                        
172160             A     H        
172211             Vc   Vb Vh        
172261       A                    
172262       H                    
172264             B   B H        
172329   C                        
172335                   A        
172340             H              
172393                            
172477       Vh                    
172538             C     A        
172547             B H H A     H  
172627             B     A        
172726       H H               H  
173000             A              
173024             Vb              
173052   Vb   Va Vb Va Vc Va Vb Vb Va Va    
173070                 C B        
173213       B                    
173260                   Va        
173261                 H H        
173294       H                    
173334   Va                        
173370       H                    
173530   B   B B   C   A A        
173588         A                  
173668       H                    
173672                 Vc Vb        
173700         B A B A B A A A A  
173735   Vc                        
173742             C              
173754                 Vb Vb        
173786         JA-               JA- JA-
173848         Vb   Va Va Va Vh Va   Va  
173883   Vc     Vb                  
174039             Va     Vh        
174158       Va Vb                  
174327   A                        
174366   H                        
174461                 B B        
174469                   Vb        
174597   H     H                  
174626   Vc     Vb Va                
174706                   Vh        
174707                            
174748 JB-                          
174893       JAH                    
174921                            
175021         A                  
175045             C   H A        
175105   Vb                        
175209       JB-                    
175283                   B        
175284                   C        
175313   B   H                    
175383   A                        
175423   Vb     Va                  
175708   A     H                  
175721             A     B        
175758                           H
175783       Va                    
175818             A     A        
175848   Vh   Vh                   Vh
175854                 B          
176075 Dh B   H                    
176082             A   A H        
176105                   H        
176147                   A        
176173       A                    
176187         H                  
176256         Vb Va       Vb Va Va Va  
176568             A              
176589       H                    
176738             C              
176769       B     C   B A        
176775       JAH                    
176837             B              
176869             C     B        
176878                 A          
176929             C              
176935       H                    
176950                         A  
177001             Va   Vh Vh        
177013   H     A                  
177088                 Vh Va        
177153             B     H        
177215       H                    
177384       H                    
177401 Vh                          
177423             A   B A        
177650       JAH                    
177745 Hh     A                    
177790                 B          
177798   Va   Vh                    
177828         Vb                  
177922     Vo                      
177923     Vo                      
177926 Vh     Va Vb                 Va
177932   A   B A                  
177943             C   B A        
177944                   B        
177952   Vb                        
178069       H                    
178073             C   A          
178088       Va                    
178138 Hh C     B   C     A     A  
178170                 A          
178207         B                  
178253             C   A B        
178259         H                  
178339             B              
178365 Vd       Vb                  
178450                 B          
178616             Vb   Va Va        
178625             B   A H        
178658         B                  
178822   A                        
178928     Vo                      
178970       H                    
179155       JB-                    
179185       H                    
179208   C                        
179272             B     A        
179285   B                        
179440             B              
179531       JB-                    
179534   C                        
179545                 A H        
179576               A            
179594                 B          
179750   B                        
179775   B                        
179786       B                    
179829                   B        
179838       JB-                    
179855             C              
179896   JA-   JAH                    
179908         B                  
179941 JB-                          
179950       A B                  
179960                 H H        
179973         B                  
180006       A                    
180071       H                    
180077             Vc   Vb          
180103   A                        
180112                 A H        
180137   B     B                  
180196   C                        
180228             A              
180317                 H          
180326                 A          
180348       H                    
180361         A                  
180418             A              
180425   B   A A                  
180524                   A        
180583                   A        
180595   H                        
180652                   A        
180686             B     H        
180701             Vc   Vb Vb        
180792         B                  
180900                 Va Va        
180901                 Vb          
180939             C              
180996       Va                    
181013         B                  
181057                 A          
181088                 A B        
181103         Vh                  
181104             Vc   Vc Vb        
181263       H H                  
181294         A                  
181335             C     A        
181381         Vb                  
181478                   Vb        
181520         A A A   A H A H    
181532   A                        
181550             C   H C        
181596 Dh     H                    
181617                 C          
181618                 B          
181619                 C          
181621       JB-                    
181659       H                    
181809                 Vb          
181832 Hh                          
181839                   A        
181852             C   C B        
181860         Va                  
181868                   Vb        
181869                 Vc          
181968       Va                    
182002       JB-                    
182037 JAH                          
182133   B                        
182284   Va                        
182287                 H A        
182386       JB-                    
182422       B                    
182423       A                    
182505       JAH                    
182518   B                        
182672   A         A     A        
182702       A                    
182718       Va                    
182737         JA-                  
182847                 A          
182871       H                    
182985         B                  
182996         B                  
183058             C   B B        
183061                 H          
183094             A              
183149                 A          
183150                 B          
183159             C              
183216       JAD                    
183309       H                    
183338   Vc                        
183344         A                  
183355       JAH JA-                 JA-
183425 Dh A                     A  
183454                 A          
183475 Hh B     B                  
183515         A                  
183538   C                        
183600                 Vb Vb        
183642       A                    
183648       B                    
183649     Vo Va                    
183684         B                  
183730   C                        
183765 Hh C                        
183815       JAH                    
183845   C                        
183924   C   H B                  
183940         B                  
183996                 Vb          
184175   C                        
184216 Hh     B                    
184293   H                        
184306         B                  
184380             C   B A        
184433       JAD                    
184463         B                  
184512                 A          
184586                 C          
184632       H                    
184697   B                        
184778         A                  
184834   A     B                  
184842       JAH                    
184861                 H H        
185054                 C          
185055           A C              
185102       A                    
185159   A   A A                 A
185218         A A                
185252                 C          
185293       H       A            
185387       A                    
185480       B                    
185516       A                    
185688       H                    
185694                 C          
185716                 Vb          
185726 JB-     JB-                    
185881         B                  
185928 JAD     JAD                    
186006       H                    
186008 Dh     H                    
186010   C                        
186029         B                  
186064   Vb                        
186103             C   H H        
186226             B              
186310             C   B H        
186338       B                    
186457       B                    
186464     Vo                      
186468       A                    
186484       JB-                    
186486       H                    
186491                 Vc          
186499       B B                  
186502       JAD                    
186673   A                        
186744                           A
186848             Vc   Vc Vb        
186883       JAH                    
186902         A           A      
186944 Hh     H                    
187102       B                    
187123       JAH                    
187215     Vo                      
187237       Va                    
187273       Va                    
187317   B   A                    
187452       A                    
187453                 Vc          
187542   A                        
187545                 B          
187588       A                    
187696       Va                    
187749         Vb                  
187948         A                  
187959   Vc                        
188065       JAD                    
188160       JAD                    
188216         B                  
188286       B                    
188385   Vc                        
188512                 C          
188730         A                  
188935   C                        
188956       H                    
188962       B                    
189059     JDo                      
189125       Vh                    
189126       H                    
189135         Vb               Va  
189169       B                    
189344     Vo                      
189421       B                    
189488       A                    
189494 JAH     JAH                    
189504   C                        
189505   C                        
189579   JA-                        
189666             A     B        
189869                 C          
189892                 B          
189955         B                  
190029         B                  
190150                 A          
190203       H       A     A      
190292     JDo                      
190345       A                    
190365                 A          
190485                 C          
190490                   A        
190500                   B        
190514 Vd     Vh                    
190551       JAH                    
190557       JB-                    
190578   B     B                  
190586       H                    
190653     JDo                      
190654     JDo                      
190778                 C          
190812                 B B        
190813                 C A        
190859       A                    
190914       H                    
191363 Hh     B                    
191383                   C        
191384                   C