Sportaanbod

Klasseringen Pistool seizoen 2023/2024

Verklaring afkortingen:

5s 5-schots Duel Luchtpistool OSP Olympisch Snelvuur Pistool
KKP Klein Kaliber Pistool SEPL Service Pistol Licht
LP Luchtpistool SEPZ Service Pistol Zwaar
LPO Luchtpistool Opgelegd SPPL Sportpistool Licht
MKL Meesterkaart Licht SPPZ Sportpistool Zwaar
MKZ Meesterkaart Zwaar STP Standaard Pistool
MP Militair Pistool VP Vrij Pistool

Licentie5sKKPLPOLPMKLMKZMPOSPSEPLSEPZSPPLSPPZSTPVP
1272         Va   Va     Vh        
2519     Vh Vh                    
3073         Vb Va         Va      
3527 Vh     Vh Va Vh   Vh         Vh Va
4829                     Vh Vh Vh  
5156         Vb                  
5537     Va                      
6211     Vh Vh                    
7343     Va Va                    
7846         Vb Va                
8002     Va                      
8131             Va     Va        
8244   Vc     Vb Va Vc              
8858 Vh     Va Vb                  
9379         Va                  
9938             Va     Vh        
10155       Va                    
10327       H                    
11228     Va                      
12402     Va                      
12800     Vh Va                    
13405             Vc             Va
13923     Va                      
14756     Vh                      
16719   Vb                        
16754             Vh   Vh Vh        
17829                   Vh        
18465             Vc     Va        
18952     Vh                      
19267     Vh                      
19701                   Vb        
20279   Vb     Vb   Vb     Vb        
21000     Vh                      
21305 Vh Va   Vh Vh Va                
21375       Vh                    
21610             Vc              
21940 Vh                          
22983 Vh Vh   Vh Vh Vh   Vh     Vh Vh Vh Vh
23692         Vb Va Vc   Vc Vb Va Va Va  
23842             Vc              
24310   Vc         Vb   Va Vh        
24499         Vb   Vc Va     Va   Va  
24848   H   H H H               H
25293 Vh Vb   Vh Vb Va                
25461     Vh                      
25833       Vh                    
26273             Vc   Vb Va        
26397                           Va
26451             Vh     Vh        
27568             Vc     Va        
27651             Va     Vh        
28375         H           H      
28491     Vh                      
29394 Vh Va   Vh Vh Vh Vc Vh     Va Va Vh Vh
29395           Va Vc              
29449             H     H        
31315                   Va        
31620       Va Vb Va Va       Va Va    
32006             Vc              
32614       Vh                    
32887       Vh Va Va                
33035         Vh Vh Vh Vh Vh Vh Vh Vh Vh Va
34735   Vb Va Va Vb Va Vc   Vb Vb        
34815             Vh              
34943         Va                  
35182   H   H H   H              
35664     Vh                      
35976             Vb   Vh Va        
36180             Va              
36986                           Va
37022       Va Vb                 Va
37102             Va     Vh        
37597         Va Va Vc              
38126             Va Va   Vh        
38277             Vb              
38389         Va   Vc   Va Vh        
38819             Va   Vh Vh        
39055         H H                
39190       Va                    
39262   Vb     Vb Va Vc              
39381       Vh                    
39630     Vh   Va                  
39724     Vh                      
40439       Va                    
40456       Va                    
40602         Va Va               Vh
40784     Vh                      
41208     Vh                      
41329       Va                    
41330       Va                    
41519   Vc   Va Vb Va         Va      
41863             H   H H H H H  
41898       Vh                    
42057         Vb Va                
42251         Vb Va         Va Va    
42354   Vh     Vh                  
42671     Vh Vh                    
42723     Vh Va                    
42866       Va                    
43039             Va              
43245   Vb   Va Vb                 Va
43621           Vh Vc              
43834       Va                    
44321       Vh     Vh     Vh        
44338   Vh   Vh Vh Vh               Vh
44536             H   H H        
45240       Vh Va                  
45259     Vh                      
45355       Va                    
45447     Vh                      
45449     Va                      
45457       Vh                    
45678                            
45983             Va   Va Vh        
46280       Vh                    
46519             Vc     Vc Vh Vh Va  
46639   Vb     Vb Va Vb             Va
47117       H H                  
47258                            
47302         Vh Vh                
47412     Vh                      
47695       Vh                    
47771           Va                
47790                            
47830     Vh                      
47855             Vb   Va Va        
49136         Vb                  
49303     Vh                      
49454       Va Vb Va                
49841 Vh Va Vh Vh Va                  
49909       A                    
50865   H     H   H     H H   H  
51548                   Va        
51630         Va                  
51638         H                  
51695             Va              
52116             Va     Vh        
52422     Vh                      
52576     Vh                      
52597   Vc     Vb Va Va   Vb Vh        
52622         Vh Vh Va   Va Va   Vh    
52741     Vh Vh                    
53021         Vh                  
53237         Vh Va     Vb Va        
53238         Vh Vh     Va Va        
54127             Vc              
54652     Vh                      
54999                            
55190         B                  
55191   Va   Vh Va Vh               Va
55562             Vc              
55588             Vc              
56115   Vc     Vb       Va Vh        
56241         Vb   Vc Va     Va   Vh  
56298   Vb   Vh                    
56358                            
56379     Vh                      
56382     Vh Vh Vh                  
56943       Va                    
57213             Va   Vh Vh        
57425             Vc              
58329             Vb              
58650         Vb                 Va
58916                            
59032   Va                        
59239 Hh     H                   H
59775             Va              
59912       Va                    
59913       H                    
60060                 Vc Va        
60177         Vb   Vb     Vh Va Va    
60323     Vh                      
60869             Vb   Vc Vb        
60964                            
60994             Vb   Vh Vh        
61035       Vh                    
61094         Vb Va                
61501   Vb   Va Va Va               Va
61549 Vh     Vh                    
61564         Vh       Va   Vh      
61571       Va Vb                  
61595             Vb     Vh        
62042       Vh                    
62054             Vb     Vb        
62309         Vb   Va       Vh   Va  
62862                 Vh Vh        
63423       Va                    
63590         Vb Va Vc              
63849       B                    
63915         Vh Vh                
64004         Va Vh                
64274     Va                      
64529       Vh                    
64554             B     B        
64556             Va   Vc Vh        
64557           A C   A A     H  
64600       Va Vb           Va   Va  
64607   A                        
64668         B                 H
65041             Vc              
65106             H     H        
65269             Va     Vh        
65582   Va   Vh Vh Vh Vc             Va
65631   Vh     Vh Vh                
66269       Vh                    
68465     Va                      
68486     Vh                      
68555             Vh   Vh Vh        
68595       Vh                    
68642         A                  
68694     Va                      
68695     Va                      
69118             A   B H        
69121   Vc                        
69215     Vh Va                    
69313         Va   Vc Va     Va   Vh  
69516                   Vh        
69745             Va     Vh        
70174     Va                      
70183         Va                  
70195                            
70465                            
70754                            
71074             Vh     Vh        
71198         H H H   H H        
71267       B                    
71829       Vh Va Va         Vh Va Va  
72211             Vc     Vh        
72323       Vh                    
72690             Vh   Va Vh        
73892             Vh              
75061             Vc   Va Vh        
75063       Vh Vb                  
75212         Vb Va         Va Va    
75415             A     H        
76168             Vc   Va Vb        
76322             A              
76947             Vc              
77046                            
77156             C     A        
77444       H                    
77667             B              
77788             Vc              
78071   Vh     Vh Vh Va Vh     Vh Vh Vh  
78119             Va   Vh Vh        
78120             Vh              
78689   H                        
78706                 Vh Vh        
78775                   Va        
78911             Va     Va        
79311         Vb Va                
79404         H     A            
79542       H                    
79842       Vh                    
79898       Va                    
80195           Va                
80395                   Va        
80461       Vh                    
80492       H                    
80851     Va Va                    
81271                 Vb          
81693       B                    
82804                   Va        
82913             C       H   A  
82964 Vh Vh   Vh Va Va Vb Va     Va Va Va Va
83001                   A        
83505       Vh             Vh Vh   Vh
83648             B     B        
83698                   Vh        
84537                   Vb        
84593                   H        
85115 Vh     Vh                    
85504                   Va        
85746   H   H             H      
85822   Va     Vh Va                
85850             Va     Vh        
85953       H H H         H H H  
85990                   Vh        
86104       A                    
86222       Va                    
86280   H   H                    
86281                     Va      
86386         Vb Va                
86617   Vc     Vb                  
86843           Va         Va Va    
87060                            
87567                   H        
87878             H     H        
88035         Vh Vh                
88238         H H H   H H        
88510                 Vh Vh        
88750         Vb Va                
89169             Vh     Vh        
89381       Va                    
89937             Va   Va Vh        
90034             Va     Va        
90743       Va                    
90744       H                    
90816       Va                    
90962                            
91428             Vc              
91919   A     B           A   A  
91969         Vb   Vc     Vb Va   Va  
91976             H     H        
91983 Hh                          
92616                           Va
92838       B                    
92868             Vh     Va        
92920       B                    
93078             Vb   Va Va        
93672           Va                
93756   Vb     Vb   Vb     Vb Va   Va  
94712             Vh              
94727       Vh                    
94733                            
94773             Va     Vh        
94821   Va                        
95371             Vc Va   Va   Va Va  
95381     Va                      
95398                            
95639       Vh                    
95890         H                  
96075             B     A        
96186   H   H H H H              
96241             A     A        
96338                   H        
96339                   B        
96909     Vh                      
96961             Vc     Vb        
97257     Vh                      
97712     Vh Vh                    
97880                            
98546             Vh     Vh        
98692                 B          
98797             Vc              
98798             Vc              
99219             Vh     Vh        
99732             Va              
100373       B                    
100376       B                    
100383                   H        
101069       Va                    
101293     Vh                      
101835       Vh                    
102149                 Va Vh        
102458             B   H H        
102552             A              
102865         A H H   H H H H H  
103693             Vc     Va        
103845       A                    
104323       Va                    
104480             Va     Va        
104585   Vc   Va Vb                  
104586     Va                      
105775       H                    
105884       Vh                    
105895         H H H   A H H H H  
106176 Dh     H                    
106335       A                    
106355             H   H A        
106872       H                    
107944       Vh                    
108174                   H        
108178             Vb     Vh        
108529       Vh                    
108539       A                    
108540       A                    
109214           Vh           Vh Vh Vh
109597             C     B        
109761                   Vb        
110113                            
110174         Vh                  
110221       H                    
110504             H     H        
110736       Va                    
110909                            
111123             Vc              
111574   Vc                        
111653   Vc                        
111745     Vh                      
111824     Va       Vb              
111961       H H H H   H H        
112008             Va     Vh        
112030         Va                  
112711             Vb     Vh        
112913                 Vc Vb        
112935     Vh                      
113873       Vh Va                  
113883         Vb                  
114281             A     A        
114283                            
114596   A                        
114772                 A H H      
115052             B              
115112       Va                    
115425             Vc     Vb        
115459                     Va      
115664       Vh Vb           Va     Va
115812             H     H        
115813             A     H        
115894             Vc     Va        
116030             A     H        
116167   A     H A H     A        
116451                   H        
117217             C   A A        
117283             Va              
117286             Va     Va        
117520             Vh   Va Vh        
117673       Va                    
117796       Va Vb Va Vc       Va      
117803       Va Vb   Vb       Va Va    
117880         B A B   A A H      
117904                   Vh        
118364       A                    
118495                            
118970       Vh Vb Va Vc       Vh      
119195                            
119396       H                    
119443                   Va        
119724   Vc                        
119987                            
120189                 C B        
120354                 Vc          
121084                 H H        
121296                            
121408             C   B H        
121883             Vc              
122159       H                    
122241         Va Va                
122508   Vb                        
122677         Vb                  
122724                   Va        
122793       B                    
123008         Vb                  
123238                   B        
123474       Va                    
123680     Vh                      
123705             A              
124010         A                 A
124142             B              
124167             H              
124395             B              
124466 Vh   Vh Vh                    
125268       Vh                    
125691         Vh Vh                
126125                            
126205         Vb                  
126638             Vb     Va        
127416       A                    
127419       A                    
127460       A                    
127478   Vc Vh   Vb                  
127758             C              
127856             B              
128391       Va                    
128586     Va                      
129159                            
129199             B   B A        
129553   B     B                 A
129633             A     H        
129778             Vc     Vh        
129937                   Va   Va    
129992       B                    
130481             A     H        
130921                   Vb        
131224             Vb   Vc Vh        
131314         B   C     B        
131533             Vc              
131579           A C     B A      
131803       Vh                    
131811                            
131964     Vh Va                    
132381       Vh                    
132471   Vc Vh Vh Vb                  
132550       B                    
132737         B                  
132909         Vb                  
132996             C   A C        
133168             Vh     Vh        
133281           Va Vc     Vb        
133590       H                    
133666                            
133907         Vh                  
133947                            
134027 Hh                          
134129       Vh Va   Vb              
134153       H                    
134847             Va     Vh        
134917         H   H     H   H H  
135136       Va Vb                  
135156                            
135375       Vh                    
135421         Vh   Vc     Vc     Va  
135745             H     H        
135746             B     H        
135748             A              
135798             Vb              
135837             C     B        
135838             B     A     H  
135905                   B        
135949             C     A        
135950 Hh                          
135973     Va                      
136148       Vh                    
136226       A   A B              
136625                 B          
136727             H     H        
136814             A     B        
136868             Vc     Vb        
137029             B     H        
137105                            
137138       Vh                    
137186             H     H        
137231             Vc              
137371         Vb                  
137580             Vb     Va        
137623       A A A A   H A H H H  
137640         B A C           A  
138143                            
138219         Vh Va               Vh
138571       A                    
139029         B     A     A     A
139175                            
139223             Vb              
139820             Va              
139856             A     A        
140107                   Va        
140139       H                    
140594             B     A        
140747             Vc              
140847             B     H        
140952             A     A        
140979             H   H H        
141567       B                    
141853             Vb              
142662                   A        
142683       B                    
144147       A                    
144573                            
144965             A              
145274   B                        
145487                   Vh        
145662             B              
146060                            
146332             B     A        
146543                            
146614         A H                
147018       Va                    
147103         Vb Va   Va     Va Va Va  
147535         Vb                  
147748       A                    
147750   A   H A A                
148284                 A A        
148338       Va                    
149805       Va                    
149856         H                  
149859   H     H   H H   H H   H  
150001                   B        
150305         Vb                  
150518         Va                  
150895 Vh                          
151248       Va                    
151249       H                    
151412       Vh                    
151413       Vh                    
151455       H                    
151492         Va                  
151494         Va                  
151662             A     H        
151731             B              
152421             Vc   Vb Va        
152477                            
152579                   Vb        
152929                 B B        
153446                   A        
153841             Vb     Va        
153861                 Vb Vb        
154063                   Vh        
154345       Va                    
154508           A H              
154626                   Vc        
154710       Vh Va Va         Va Va    
154972                   A H   H  
155078                 Vc          
155079                   Vh        
155214       B                    
155261       A                    
155275       Va                    
155292   Va                        
155509       Vh   Va                
155596             A   C B        
156021   B     B   B   C A        
156357 Hh H   H H     H     H   H H
156500                            
157037                 Vb          
157604             A              
157674                   H        
157693             Vb              
157799                   A        
157946                   Va        
158237             B   A A        
158390       Va Va                  
158425             C              
158701             A              
159102             H   H H        
159121       B                    
159226             Vc              
159313             A              
159320       Va                    
159690                 H H        
159704             Va   Va Va        
160059     Vh Vh                    
160167   H               H        
160358             A     H        
160431                         A  
160432                         Va  
160656             Vb     Va        
161024       Va                    
161029                 C A        
161032 Vh   Vh Vh Va Va Vb Vh     Va Va Va Va
161239     Vh Vh                    
161417     Vh Va Va         Va        
161581             Vc              
161583             B     H        
161612             A     A        
161765             Vb              
162104             C              
162105             B              
162167       Vh                    
162433             Vc     Vb        
162463             Vc              
162486             Vc     Vb        
162525             C              
162604       Vh                    
162641                 Vb Va        
162910   H                        
163127 Vh                          
163242       H                    
163283             B     A        
163525                   Va        
163716       Vh                    
163818             Vc              
164007       B                    
164180                 H H        
164248             Vc   Vb Va        
164253         A                  
164379       H                    
164492                            
164652 Hh                          
164731 Hh           B   H H        
164888         B                  
164943                            
165092                 Vb Va        
165137             B              
165187     Vh                      
165219 Hh                 H        
165356         Vb Va Vb   Vb Va Va Va    
165466                   C        
165632             A              
165951       H                    
166172                            
166477             A     A        
166634       B                    
166771             C     B        
166951                            
167263     Vh                      
167499                   Vh        
167551                            
167703                 B A        
167704                 Vh Vh        
167741             Vh   Vh Vh     Va  
167753     JCo                      
167836   A   H     A A H A       H
167875 Hh     H H     H     H   H H
168003                 A          
168011             Va              
168025           H H     H        
168195             Va     Va        
168262                   H        
168373                         H  
168522             B     B        
168524                            
168592         Vb   Vb     Vb        
168666             Va              
168682     Vh                      
168785                   A        
168803                            
168806             B   H H        
168906                 Vh Vh        
168995   B   H H                  
169160                     Vh Vh    
169249                            
169253             Vb              
169267 Dh                          
169297                   B        
169394       A                    
169502             Va   Vh Vh        
169641       Vh                    
170061   B   A A     A     H   A A
170072                 Vb Vh        
170083       B                    
170087             C              
170370         Vh                  
170501             A     H        
170502                   H        
170599         Va                  
170639         B A H   A H A A    
170675         H         H        
171075             A   H H        
171093             H   H H        
171153                 A H        
171165                            
171207                   A        
171603       Vh                    
171657                   Va        
171661                   Vh        
171724       Vh                    
171925         Vb                  
171949                 Vb Va        
172010                            
172160             A     H        
172261       A                    
172262       H                    
172264             C     H        
172477       Vh                    
172547             H   H H        
172726         H H                
173000   B       A H   H H        
173038             C              
173052             Vc              
173175           Va                
173213       B                    
173261             A   A H        
173370       H                    
173530                 H H        
173588         Va                  
173668       Vh Vb                  
173700 Hh     B B A B   B H A A A  
173742                   C        
173754                 Vc Vc        
173784       Vh                    
173843                            
173848             Vb   Va Va        
173883         Vb                  
174039             Va   Vh Vh        
174145 Hh     B                    
174158       Va                    
174354           H                
174371       B                    
174423         B                  
174461             Vc   Vb Va        
174469             Vc   Va Va        
174497             A   B H        
174570             B     H        
174622             Vb     Vh        
174626         Vb Va                
174706                   Vh        
174862           A                
174893       H                    
174898             A              
174927                            
174937                            
175021       H H                 A
175045             C     A        
175097         H H       A        
175708   H               H        
175721             C     H        
175766                   Va        
176082             A   H H        
176173       Va                    
176187         H                  
176218             C     H        
176256         Vb           Va   Va  
176568             A              
176741                   A        
176743                            
176769       Vh                    
176775       A                    
176855                            
177013   H                        
177083       Va                    
177088                 Vb Va        
177091                 B A        
177315                   A        
177413                   A        
177414                   A        
177511     Vh                      
177556             Vc              
177568       B                    
177745 Hh H   H H     A     H   H H
177798       Vh                    
177926 Vh Vc   Va Vb                  
177942   A   H A A                
178014                 H          
178073                 A A        
178138   B         C     B     A  
178207       B                    
178234             A              
178365 Vd                          
178484 Vd                          
178528       A                    
178536                 Va          
178735                   H        
178928     Va                      
179100                            
179185       H                    
179388         A A                
179423     Va                      
179531       H                    
179545                 A H        
179724                            
179750       A A                  
179811             Vc              
179896   B   H                    
179941 Dh     A                    
179960                 A H        
179973         Vb                  
179976                            
180006       A                    
180142                 A H        
180418             A              
180467                            
180583                 B A        
180686             H   H H        
180701                   Vb        
180784             Vc              
180812       JAH                    
180900                 Vb Va        
180901                 Vb Vb        
180945         B A                
181088                   Va        
181103             Va     Va        
181104             Vc   Vc Vb        
181263   A   H B A         A A    
181285                            
181294   B   H A                  
181471 Hh H     H A H             H
181520         Va Va Va   Vh Vh Vh Va Vh  
181556                            
181596   A   A A A                
181809                 Vb Va        
181832 Hh           H   C H        
181868             Vc     Vb        
181869             Vc     Va        
181892                 A          
181968       Va                    
182037 Hh                          
182267                 B          
182271             Vc              
182288       Va                    
182387       A                    
182518       H                    
182702       A                    
182705         Vb                  
182718       Va                    
182720   H     H H         H H H H
182847             Va     Vh        
182865                   A        
183058             Vc   Vc Va        
183061                 A A        
183086                            
183149         B A A   H H        
183376             A     H        
183402                            
183475 Hh     B B                  
183515                 A A        
183585                            
183642       A                    
183695                 C C        
183836             Vc              
183924       Vh                    
183996         Vb                  
184175   B                        
184216 Hh     B B     A            
184596                            
184711                            
184776         B                  
184778         Vh                  
184856       A                    
184861                 A H        
185018                   A        
185071                            
185159       A H   A             H
185293       H                    
185321                 Vc Vh        
185360             A     A        
185438             Vc              
185504       B   A                
185726 JAH       JA-                  
185865                   B        
185900       B                    
186003             A     A        
186006             A     A        
186008       A                    
186103                 A H        
186197       JB-                    
186226             B     B        
186444   C                        
186459             C     A        
186499           A                
186502 Dh                          
186643             B     A        
186717           A C              
186848             Vc     Vb        
186863       Vh                    
186889                   A        
186944   Va   Vh Vh                 Vh
186998       H                    
187050                   Va        
187123         H                  
187124     Vh   Vb                  
187254         H       H   H      
187273       Vh                    
187316       JAH   JA-                
187370             Vc   Va Va        
187499 Vd Vc     Vb                  
187588       H                    
187649                   H        
187696       Va                    
187705                   Va        
187773         A                  
187839                   H        
188042           A H     H        
188065       H B           H      
188111             Vb              
188168                 A          
188343       Vh                    
188572   Va     Va                  
188590             Vc   Vb Vh        
188656 Dh                          
188659         B                  
188673             C     B        
188674             Vc     Va        
188675             B     H        
188689         B                  
188692         B                  
188902                 Vb Va        
188903                 Vc Vb        
189059       JB-                    
189081                 Vb Vh        
189135         Vb       Vb   Va   Va  
189138       JAH                    
189146   Vc   Vh Vb           Va      
189206             Vc     Va        
189340                 A H        
189344     Vh                      
189494       B                    
189496             B     H        
189539       A                    
189638   B     A       B          
189944         Va                  
189953                 B H        
190033 Vh                          
190045       B B A     C B   A A  
190126         Vb Va                
190244             B              
190403       A                    
190527             Vc     Va        
190578   Vc                        
190586       H                    
190589                   Va        
190645     Vh                      
190654       JB-                    
190670       JAH                    
190698         Vh                  
190713             H     A        
190714             Vc              
190914       Vh Vb                  
190948             Vb     Vb        
191086                            
191147       H                    
191363             B              
191393                            
191394                            
191484                            
191534             Vc   Va Vb        
191896       A                    
191961             Vc     Vh        
192088                   Vb        
192143             A     H        
192271       B                    
192399                            
192406         H H                
192465       A B                  
192496       B                    
192598       JB-                    
192620             B     H        
192804       JB-                    
192914       Vh                    
192934                 A          
192951                 Va Va        
193001       JAD                    
193027 JAH                          
193031       Va Vb                  
193097                            
193122 Hh       B A               A
193282       B                    
193334                 B A        
193467       Va                    
193526                            
193528                            
193564                   B        
193619             C   A A        
193733     Vh                      
193741       JB-                    
193754                            
193778                 B A        
193793                 A H        
193939         B                  
194058                 C B        
194361         Vh                  
194365         B                  
194367         Vb                  
194393                 B A        
194620                   A        
194622                            
194680             Va   Vh Vh     Va  
194802     JCo                      
194836             Vc              
194862   Vb   Vh Vb                  
194957                 C          
195025         H A     A          
195061       Vh                    
195308       JAH                    
195369             Vc              
195388           A B              
195478       Va                    
195567       JB-                    
195579     Vh                      
195614     Va                      
195629                   A        
195639       Vh                    
195739 Dh     H B           H      
195915             A     A        
195978     Vh           Vb          
196134       Va Vb                  
196146                            
196180                   B        
196209       H                    
196222             Va     Vh        
196306                   H        
196524                            
196526                            
196702                 Va Va        
196735             C     B        
196739         B A                
196756             Vb   Va Vh        
196771   C     B     A     A   A  
196805       H                    
196821             C     A        
196861       B                    
196922   A                        
196936             A     A        
196940             Vb     Vh        
197015       B                    
197171       Va                    
197253       JAH                    
197319       B           B        
197364       A                    
197469       A                    
197631           A                
197658         B                  
197741       H                    
197823             B   A A        
197896   Vc     Vb                  
197940         Vb                  
198037                   C        
198100           A C              
198180     JDo                      
198204       A                    
198236                 B A        
198253             Vb     Va        
198357   A     A     A            
198636       JB-                    
198787       B                    
198956   H               B        
198970                 B          
198971                 Vb Vh        
199006         H H H   H H H H    
199010                   Vb        
199089     Vh                      
199129             B              
199134         B                  
199136         A                  
199210             B   C H        
199352       B                    
199515         B                  
199532       B                    
199646       A                    
199901 JC-                          
199949       B B                  
199950         Va                  
199973                     A      
199985                   A        
200006                   Va        
200036       Vh                    
200069             Vc   Vc          
200104             C     A        
200107       B                    
200174       H B                  
200304         B                  
200305         B                  
200374         B A                
200418       H                    
200504                 C A        
200599       Vh                    
200604             A   A A        
200636                 A          
200697                 B          
200818             A     H        
200874                 B          
200889             C              
200902                   B     A  
201032       JAH                    
201127       JB-                    
201141       Vh                    
201191 Vd   Va                      
201249       H                    
201259         A                  
201282       A                    
201361 Hh     A                    
201497 Hh                          
201519                   B        
201656       B                    
201667 Hh               B          
201842       JB-                    
201850       A                    
201953       Vh                    
201964     Va                      
202005                 B          
202080                 Vb Vb        
202108           A B     B        
202112                   B        
202187     Va                      
202208     JDo                      
202311 Hh               B          
202399       Vh                    
202430                   Vc        
202677         Vb                  
202678                            
202854         B                  
202893         B                  
202971                   B        
203042       A                    
203232                 A A        
203300       B         A          
203511       B                    
203604   B                        
203686         Vb                  
203755 Hh                         A
203756       A                    
203798                            
203999                            
204096         B A         A A    
204102                   B        
204355     JCo                      
204436       A                    
204441       B                    
204472         B                  
204753                   A        
204881             C     A        
204918       A                    
204965       H                    
205193         B                  
205363       B                    
205387       Vh                    
205405       Va                    
205514       JAH                    
205684                            
205765 Hh                          
205783 Hh                          
205862     JDo                      
205879       B                    
206030       JAH                    
206147                   H        
206191         B                  
206376       Va                    
206551       Vh Vb                  
206552       Vh                    
206568       B                    
206569       Va                    
206685         B                  
206834         B                  
206862                 B          
207213                   B        
207311       A