Sportaanbod

Selectieprocedure Nederlandse Kampioenschappen

Overeenkomstig het Schiet- en Wedstrijdreglement deel I (Algemene Bepalingen) hoofdstuk 15, kunnen jaarlijks limieten worden vastgesteld voor deelname aan Nederlandse Kampioenschappen.

Deze limieten, ook wel selectiecriteria genoemd, zijn onderdeel van het in hoofdstuk 15 vermelde selectiesysteem en worden jaarlijks, op voordracht van de Landelijke Technische Commissie van de desbetreffende wapengroep, vastgesteld door het Algemeen Bestuur.

In het document 'Totaaloverzicht selectiesysteem en selectiecriteria Nederlandse Kampioenschappen' is voor iedere door de KNSA gereglementeerde discipline en categorie vermeld of er een selectieprocedure voor geldt en zo ja, welk selectiesysteem en wat de selectiecriteria daarvoor zijn.