Sportaanbod

Wedstrijden

Behalve dat de KNSA het mogelijk maakt de schietsport recreatief te beoefen, richt de KNSA zich ook op de wedstrijdschutter. De KNSA organiseert veel wedstrijden op landelijk, districts- en afdelingsniveau. Jaarlijks worden op alle door de KNSA gereglementeerde disciplines Nederlandse, Districts- en Afdelingskampioenschappen georganiseerd.

De KNSA stimuleert de deelname aan wedstrijden op alle niveaus van de aangesloten sportschutters. Alle schutters kunnen deelnemen aan wedstrijden die worden georganiseerd door schietverenigingen (zoals open wedstrijden).

Alle KNSA-schutters binnen een bepaalde KNSA-afdeling kunnen deelnemen aan een Afdelingskampioenschap. Een Afdelingskampioenschap dat in klassen wordt gehouden, staat open voor schutters die beschikken over de benodigde klassering (maximaal zes soorten: H, A, B, C, D, E en N). Een klassering is een indeling op prestatieniveau binnen een categorie (= indeling op leeftijd en geslacht). Dit om te voorkomen dat schutters van sterk uiteenlopend niveau tegen elkaar moeten uitkomen.

KNSA-schutters kunnen daartoe deelnemen aan zogenaamde "klasseringswedstrijden" die worden gehouden bij schietverenigingen. Alle overige schutters, dus zij die zich niet vooraf hebben geklasseerd voor een AK tijdens zo'n selectie, nemen automatisch deel in de hoogste klasse c.q. in de Nieuwelingen-klasse (N) wanneer die is ingesteld voor het desbetreffende wedstrijdonderdeel. De Klasseringen worden door de LTC's bijgehouden en geregistreerd in een zogenaamde Klasseringslijst.

Eenzelfde procedure geldt voor schutters die willen deelnemen aan een Districtskampioenschap indien er in de desbetreffende discipline in dat wedstrijdseizoen geen Afdelingskampioenschap heeft plaatsgevonden.

Het hebben van een klassering is niet altijd verplicht voor deelname aan wedstrijden. Wel worden er soms limieten (minimale scores) opgesteld voor deelname aan Districts- en Nederlandse Kampioenschappen.

Er zijn zeer veel verschillende soorten wedstrijden, waaraan kan worden deelgenomen.  Speciaal voor junioren is een jaarlijkse "Juniorencompetitie" in het leven geroepen, bestaande uit wedstrijden op verschillende locaties, met voor de besten uit die afzonderlijke wedstrijden een landelijke Finaledag ter afsluiting. Ook de discipline "Target Sprint" (combinatie van hardlopen en schieten met luchtdrukgeweren) is bij uitstek geschikt voor juniorschutters, vanwege het soort wapen, de lichamelijke conditie en het dynamisch karakter).

Tenslotte is er ook een groot aantal KNSA-schutters van "hogere leeftijd" die de schietsport, op alle niveaus, beoefent. Indien dit door de LTC is ingesteld voor een bepaalde wedstrijd, kunnen zij aan die wedstrijd deelnemen in de categorie "Veteranen" (schutters vanaf 55 jaar). Indien op een wedstrijd deze specifieke categorie echter niet is ingesteld, nemen zij daaraan uiteraard gewoon deel. Hetzelfde geldt voor de overige categorie-indeling bij wedstrijden (op leeftijd en geslacht).

De KNSA maakt het verder mogelijk om de schietsport op topniveau te beoefenen. Regelmatig worden door de verschillende landelijke kernploegen deelgenomen aan internationale wedstrijden zoals Wereldbekerwedstrijden (World Cups), Wereld- en Europese Kampioenschappen en één maal in de vier jaar aan de Olympische Spelen. Daarnaast organiseert de KNSA zelf een aantal internationale wedstrijden die een grote bijdrage leveren aan de promotie van de schietsport.

Schietkleding
Bij het (wedstrijd) geweerschieten maken de schutters gebruik van speciale kleding. Een schietbroek, een schietjas, één schiethandschoen en speciale schietschoenen. De kleding is doorgaans gemaakt van zeer stug leer, is strak getailleerd en wordt (in de topsport) op maat gemaakt. Bovendien moet deze kleding voldoen aan speciale eisen, die zijn vastgelegd in het op die discipline van toepassing zijnde Schiet- en Wedstrijdreglement (nationaal c.q. internationaal).

Kortom: sportschieten is een sport voor iedereen, en degene die geen wedstrijden buiten de vereniging wil schieten, schiet gewoon zijn of haar "rondjes" op de baan c.q. accommodatie van de eigen vereniging.