Sportaanbod

Wedstrijdstructuur

De schietsport kan zowel op recreatief als op wedstrijdniveau beoefend worden. De meeste wedstrijden worden georganiseerd bij de schietsportverenigingen zelf, onder hun eigen leden. Dat zijn verenigingswedstrijden of clubcompetities.

De KNSA organiseert een veelheid aan wedstrijden op landelijk en regionaal niveau. Onder auspiciën van de KNSA worden kampioenschappen, competities en overige wedstrijden georganiseerd, zoals klasseringswedstrijden en de juniorencompetitie. De bekendste wedstrijden die onder auspiciën van de KNSA worden georganiseerd, zijn de kampioenschappen. Zo worden op landelijk niveau voor alle KNSA-disciplines Nederlandse Kampioenschappen georganiseerd en op regionaal niveau de Districtskampioenschappen.

Voor die disciplines waarvoor binnen de districten een groot aantal wedstrijdschutters actief is, worden tevens Afdelingskampioenschappen gehouden. Het aantal Afdelingskampioenschappen binnen een district is afhankelijk van het aantal wedstrijdbeoefenaren in de desbetreffende discipline.

Alle onder auspiciën van de KNSA georganiseerde wedstrijden worden gehouden overeenkomstig het KNSA Schiet- en Wedstrijdreglement deel I tot en met deel X. In veel gevallen wordt in die reglementen verwezen naar de internationale reglementen van bijvoorbeeld de ISSF of de MLAIC.