Sportaanbod

Afdelingen

Afdelingen zijn territoriale gebieden binnen een District en houden niet verband met enige Bestuursstructuur. Het is wel noodzakelijk dat in alle Afdelingen voor die disciplines waarvoor die Afdelingen van toepassing zijn, Afdelingskampioenschappen worden georganiseerd. Voor diezelfde disciplines worden vervolgens Districtskampioenschappen georganiseerd.

Overeenkomstig het Schiet- en Wedstrijdreglement, dienen eerst de Afdelingskampioenschappen binnen de daarvoor in de regelgeving vastgestelde periode te worden georganiseerd en vervolgens de Districtskampioenschappen. Immers, voor deelname aan de Districtskampioenschappen is het verplicht eerst aan de Afdelingskampioenschappen te hebben deelgenomen.

Verantwoordelijk voor de organisatie van Afdelingskampioenschappen en Districtskampioenschappen zijn de desbetreffende districtsbesturen. In de praktijk betekent dat dat de voorzitter van een Districts Technische Commissie (DTC) dient zorg te dragen voor de uitvoering van de organisatie van Afdelings- en Districtskampioenschappen. Het is mogelijk dat de voorzitter van enige Districts Technische Commissie de uitvoering van de organisatie van Afdelings- maar ook van Districtskampioenschappen overlaat aan een contactpersoon of wellicht aan een schietsportvereniging. Dan nog blijft de voorzitter van de Districts Technische Commissie verantwoordelijk voor de organisatie van die kampioenschappen. De voorzitter van de Districts Technische Commissie kan ook besluiten om een contactpersoon die participeert in de organisatie van Afdelingskampioenschappen deel te laten uitmaken van de Districts Technische Commissie voor de desbetreffende wapengroep.

Voor een overzicht van de huidige afdelingen gerangschikt per district, per discipline volgt u onderstaande linken.

District 1

District 2

District 3

District 4