Sportaanbod

Begrippenlijst

In het Schiet- en Wedstrijdreglement wordt verstaan onder:

 KNSA de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie
 ESC  European Shooting Sport Confederation 
 ISSF  International Shooting Sport Federation 
 MLAIC Muzzle Loaders Associations International Confederation 
 Statuten de Statuten van de KNSA 
 HR het Huishoudelijk Reglement van de KNSA 
 Tuchtreglement het Tuchtreglement van de KNSA 
 LTC Landelijke Technische Commissie 
 DTC Districts Technische Commissie 
 Lid een bij de KNSA aangesloten vereniging 
 Wedstrijd een wedstrijd als bedoeld in artikel 2.1 
 NK Nederlands Kampioenschap 
 DK Districtskampioenschap 
 AK Afdelingskampioenschap 
 EK  Europees Kampioenschap 
 WK Wereldkampioenschap 
 Team Een namens een lid aan een wedstrijd deelnemende groep schutters 
 Korps team 
 Postwedstrijd wedstrijd waarvan de resultaten worden verzameld door verzending per post 
 SWR het Schiet- en Wedstrijdreglement 
 Categorie indeling binnen een schietsportdiscipline, op grond van leeftijd en geslacht 
 Klassering indeling van sportschutters binnen een categorie van  een schietsportdiscipline, uitsluitend op grond van prestatieniveau 

 

RANKING

Definitie: Een ranking is de Engelse term voor "plaatsing" c.q. "positionering"  en is de benaming voor een ranglijst per discipline en per categorie, op volgorde van een gemiddelde prestatie in enig wedstrijdseizoen