Sportaanbod

Districten

De KNSA is, bestuurlijk en wedstrijdorganisatorisch, verdeeld in vier (4) geografische gebieden, genaamd “districten”. De territoriale grenzen van deze districten worden vastgesteld door de Algemene Vergadering.

Op dit moment zijn de territoriale gebieden van de districten als volgt verdeeld:

DISTRICT 1 Provincies
Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en de Noordoostpolder

DISTRICT 2 Provincies
Gelderland, Utrecht, Flevoland en ‘t Gooi

DISTRICT 3 Provincies
Noord-Holland (-/- ’t Gooi) en Zuid-Holland

DISTRICT 4 Provincies
Noord-Brabant, Limburg en Zeeland

Voor alle KNSA-gereglementeerde disciplines geldt dat bij voldoende deelnemende schutters, Districtskampioenschappen georganiseerd worden. Voor deelname aan Districtskampioenschappen geldt dat de schutter moet beschikken over een KNSA-licentie, maar bovendien geldt dat in die disciplines waarin ook Afdelingskampioenschappen worden georganiseerd de schutter verplicht is deel te nemen aan de Afdelingskampioenschappen voordat aan de Districtskampioenschappen mag worden deelgenomen.

Bij deelname aan Districtskampioenschappen wordt eremetaal uitgereikt aan de schutter die eindigt op de 1e, 2e en 3e plaats, zowel individueel als in teamverband.