Sportaanbod

Wedstrijdseizoen

Het wedstrijdseizoen heeft een duur van 13 maanden, lopende van 1 oktober van enig jaar tot en met 30 oktober van het daaropvolgende jaar.

Binnen dat wedstrijdseizoen worden de verschillende kampioenschappen (indien van toepassing) in de volgende periodes georganiseerd:

 1 oktober tot 1 maart  Afdelingskampioenschappen
 1 januari tot 1 juni  Districtskampioenschappen
 1 mei tot 1 november  Nederlandse Kampioenschappen

 

De in dit artikel genoemde kampioenschappen moeten, binnen bovengenoemde periode, tevens altijd voor elke afzonderlijke schietsportdiscipline, in een vaste volgorde gehouden worden, namelijk: eerst Afdelingskampioenschappen, vervolgens Districtskampioenschappen en tenslotte Nederlandse Kampioenschappen.