Sportaanbod

Informatie verenigingen

De Nationale Sportweek is een landelijk evenement waarop gedurende één week aan een veelvoud van sporten kan worden deelgenomen en waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor de sportverenigingen. Tijdens de laatste editie van de sportweek in  2017 waren er in alle 388 Nederlandse gemeenten activiteiten, hebben bijna 200 gemeenten een eigen lokale sportweek georganiseerd en zijn er meer dan 70.000 activiteiten georganiseerd door duizenden sportclubs wat neerkomt op 1,9 miljoen sportplekken. In 2018 bestaat de Nationale Sportweek 15 jaar en dit gaat gevierd worden. De Nationale Sportweek 2018 zal vanwege het jubileum 15 dagen duren (15 tot en met 29 september) met in totaal vijf (5) host cities. De KNSA heeft zich tevens aangesloten bij de Nationale Sportweek om de schietsport in samenwerking met de aangesloten schietsportverenigingen, daar te presenteren en te promoten.

De KNSA hecht eraan dat die schietsportverenigingen die deelnemen aan de Nationale Sportweek zich professioneel presenteren op een zo uniform mogelijke wijze. Daarom zijn er voor deelname aan de Nationale Sportweek de volgende minimale voorwaarden gesteld:

  • de schietsportvereniging moet een actief sportbeleid hebben voor jongeren vanaf de leeftijd van 15 jaar;
  • de vereniging mag geen ledenstop hebben;
  • verenigingen die deelnemen aan de Nationale Sportweek moeten hun activiteiten aan geïnteresseerden kosteloos aanbieden, met uitzondering van de consumpties;
  • de instructie mag uitsluitend uitgevoerd worden met wapens die gebruikt mogen worden in de olympische disciplines, dus met luchtdruk-geweren en -pistolen, kleinkaliber-geweren en -pistolen en met hagelgeweren (kleiduivenschieten);
  • de vereniging moet bereid zijn contactgegevens zoals het adres van de accommodatie en een telefoonnummer van een contactpersoon, openbaar te maken, bijvoorbeeld via de KNSA-website of bij de organisatie van de Nationale Sportweek.

Indien uw vereniging hierin geïnteresseerd is en voldoet aan deze voorwaarden, kunt u de deelname van uw vereniging bevestigen met gebruikmaking van het officiële aanmeldingsformulier: 


Succesfactoren

Het succes van deelname aan de Nationale Sportweek hangt in belangrijke mate af van de voorbereiding en de publicitaire aandacht door de vereniging zelf. 

Over het algemeen geven de volgende drie factoren het beste resultaat:

  1. Een duidelijk plan maken; voorbereiding, uitvoering, bemensing.
  2. Tijdig contact zoeken met lokale media, zowel geprint als digitaal. Onderzoeken of de gemeente deelneemt en welke activiteiten zij ondernemen. Aanmelden bij KNSA en bij de organisatie van de Nationale Sportweek voor promotiepakketten.
  3. Activiteiten kenbaar maken bij doelgroep; via website en social media vereniging, spandoek ophangen bij accommodatie.

Ondersteuning verenigingen

De organisatie van de Nationale Sportweek heeft op haar website diverse stappenplannen en toolkits gepubliceerd die kunnen helpen bij een succesvolle activiteit. Ook zijn er promotiematerialen beschikbaar.