Sportaanbod

Informatie verenigingen

De Nationale Sportweek is een landelijk evenement waarop gedurende één week aan een veelvoud van sporten kan worden deelgenomen en waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor de sportverenigingen.

In 2022 wordt de Nationale Sportweek georganiseerd van 16 tot en met 25 september, ook dit jaar weer als onderdeel van de Europese sportweek. De KNSA heeft zich aangesloten
bij de Nationale Sportweek om de schietsport in samenwerking met de aangesloten schietsportverenigingen, daar te presenteren en te promoten.

De KNSA hecht eraan dat de schietsportverenigingen die deelnemen aan de Nationale Sportweek zich professioneel presenteren op een zo uniform mogelijke wijze. Daarom zijn er voor deelname aan de Nationale Sportweek de volgende minimale voorwaarden gesteld:

 • de schietsportvereniging moet een actief sportbeleid hebben voor jongeren vanaf de leeftijd van 15 jaar;
 • de vereniging mag geen ledenstop hebben;
 • verenigingen die deelnemen aan de Nationale Sportweek moeten hun activiteiten aan geïnteresseerden kosteloos aanbieden, met uitzondering van de consumpties;
 • de instructie mag uitsluitend uitgevoerd worden met wapens die gebruikt mogen worden in de olympische disciplines;
 • de vereniging moet bereid zijn contactgegevens zoals het adres van de accommodatie en een telefoonnummer van een contactpersoon, openbaar te maken, bijvoorbeeld via de KNSA-website of bij de organisatie van de Nationale Sportweek.

Indien uw vereniging hierin geïnteresseerd is en voldoet aan deze voorwaarden, kunt u de deelname van uw vereniging bevestigen met gebruikmaking van het officiële aanmeldingsformulier: 

Succesfactoren

Het succes van deelname aan de Nationale Sportweek hangt in belangrijke mate af van de voorbereiding en de publicitaire aandacht door de vereniging zelf. 

Over het algemeen geven de volgende drie factoren het beste resultaat:

 1. Een duidelijk plan maken; voorbereiding, uitvoering, bemensing.
 2. Tijdig contact zoeken met lokale media, zowel geprint als digitaal. Onderzoeken of de gemeente deelneemt en welke activiteiten zij ondernemen. Aanmelden bij KNSA en bij de organisatie van de Nationale Sportweek voor promotiepakketten.
 3. Activiteiten kenbaar maken bij doelgroep; via website en social media vereniging, spandoek ophangen bij accommodatie.


Ondersteuning verenigingen

De organisatie van de Nationale Sportweek zal medio augustus 2022 diverse stappenplannen en toolkits beschikbaar stellen die kunnen helpen bij een succesvolle activiteit. Ook zijn er promotiematerialen beschikbaar. Deze materialen zijn beschikbaar voor iedere sportvereniging nadat deze is aangemeld bij NOC*NSF voor deelname aan de Nationale Sportweek. 


Gratis Schietsport-promotiepakket

Alle schietsportverenigingen die zich via de KNSA-site aanmelden voor deelname aan de Nationale Sportweek ontvangen het Schietsport-promotiepakket gratis. Naast dit promotiepakket van de KNSA, heeft iedere deelnemende schietsportvereniging ook toegang tot de online toolkit van de Nationale Sportweek waar zij gemakkelijk zelf flyers, posters of social media berichten kunnen ontwerpen en printen. Deze NSW-toolkit zal medio augustus 2022 beschikbaar zijn voor alle sportverenigingen die zich bij NOC*NSF hebben geregistreerd als deelnemer aan de Nationale Sportweek.

“Laat zien dat u mee doet!”

Inhoud KNSA-promotiepakket:
• Nationale Sportweek ‘Schietsport’ banner
• 20 stuks Schietsportintroductiepas
• 100 stuks Schietsport Z-card


Voorbeelden activiteiten

Deelname aan de Nationale Sportweek betekent niet dat uw vereniging iedere dag van 16 tot en met 25 september 2022 geopend hoeft te zijn. Uw vereniging hoeft ook niet de hele dag geopend te zijn voor deze activiteiten.

“Open de deuren en laat belangstellenden de schietsport ervaren”

De deelnemende verenigingen bepalen zelf het aantal activiteiten, het moment, de duur en de inhoud van die activiteiten. Dit kan ook heel goed gewoon tijdens uw vaste verenigingsavond zijn. U kunt dan bijvoorbeeld een introductie-activiteit aanbieden of zelfs een clinic waarmee u belangstellenden kennis laat maken met de schietsport.

Een aantal voorbeelden van mogelijke activiteiten die uw vereniging kan aanbieden:

 • Open dag
 • Schietsport clinic
 • Introductie avond
 • Deelname aan een sportmarktbraderie of fair
 • Is uw schietsportvereniging gevestigd op een sportpark? Werk dan samen met de andere sportverenigingen en maak bijvoorbeeld gebruik van een stempelkaart waarop al deze verschillende sporten kunnen worden afgestempeld en bedenk bijvoorbeeld samen een passend presentje bij een volle stempelkaart.

Het doel is om zoveel mogelijk belangstellenden een keer de schietsport te laten ervaren op een makkelijke en laagdrempelige manier. Want ervaren is plezier beleven. En plezier hebben in een sport, dat is waar de Nationale Sportweek over gaat!


Hulp nodig?

Wilt u met uw schietsportvereniging graag deelnemen aan de Nationale Sportweek maar zoekt u nog ondersteuning bij uw activiteit(en), loopt u tegen bepaalde problemen of uitdagingen aan of wilt u feedback van de KNSA op een idee voor een activiteit? Neemt u dan contact op met de Coördinator Sportontwikkeling van de KNSA, de heer R. (Raymon) Willemsen, sportontwikkeling@knsa.nl of telefonisch op 033-4601992.