Sportaanbod

Coronaregels en voorwaarden

Ook tijdens deze Nederlandse Kampioenschappen dienen alle aanwezigen zich te houden aan een aantal coronaregels en voorwaarden. Behoudens de corona basisregels zijn er voor deelnemers en toeschouwers ook een aantal aanvullende voorwaarden gesteld.

Basisregels voor iedereen:

  • Was c.q. desinfecteer vaak en goed uw handen
  • Houd altijd 1,5 meter afstand van anderen
  • Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen

Aanvullende voorwaarden:

  1. Deelnemers dienen zo kort mogelijk (maximaal 30 minuten) vóór aanvang van de serie aanwezig te zijn en zich te melden bij de inschrijfbalie.

  2. Deelnemers mogen maximaal één (1) trainer c.q. begeleider meenemen de schietbaan op. De trainer c.q. begeleider krijgt een vaste plek toegewezen achter de deelnemer.

  3. Deelnemers dienen direct na hun wedstrijdserie, de schietbaan te verlaten. De finalisten kunnen in de accommodatie wachten tot hun finale wordt verschoten in de daarvoor aangewezen locaties. Deelnemers die de finale niet hebben gehaald dienen de accommodatie zo spoedig mogelijk te verlaten.

  4. Toeschouwers en deelnemers mogen zich niet mengen in de ruimtes. Zie informatie voor toeschouwers. Indien een deelnemer plaats wil nemen als toeschouwer op de tribune dient hij of zij zich eerst te registreren bij de entree (mits er nog plaats is).