Sportaanbod

Selectieprocedure NK Luchdrukwapens 2021

Op zaterdag 26 juni en zondag 27 juni 2021 worden de Nederlandse Kampioenschappen Luchtdrukwapens (NK Luchtdrukwapens) gehouden in de disciplines Luchtgeweer staand en Luchtpistool in alle categorieën.

De Landelijke Technische Commissie Luchtgeweer en de Landelijke Technische Pistool zijn van mening dat het huidige Rankingseizoen 2020-2021, door de vele afgelaste wedstrijden, niet representatief is en dus niet kan worden gebruikt als selectiemiddel voor aankomende Nederlandse Kampioenschappen. Derhalve hebben beide LTC’s besloten om als selectiemiddel voor aankomende Nederlandse Kampioenschappen de eindranglijst Ranking van het seizoen 2019-2020 te hanteren.

Overeenkomstig artikel 15.6 van het KNSA Schiet- en Wedstrijdreglement Deel I (Algemene Bepalingen) zijn limieten c.q. bepalingen voor deelname vastgesteld. Deze bepalingen zijn als volgt:

 1. Per categorie worden de hoogst gerankte schutters uit de Ranking-eindranglijst van seizoen 2019-2020 uitgenodigd. De hoogst gerankte schutters zijn die schutters die in hun categorie in de eindranglijst ranking van de desbetreffende discipline als hoogst genoteerd staan. Deze schutters ontvangen een uitnodiging mits zij in dit huidige seizoen 2020-2021 ook actief zijn in desbetreffende categorie.

 2. Schutters die in het huidige wedstrijdseizoen 2020-2021 in een andere categorie uitkomen dan dat zij deden in het vorig wedstrijdseizoen worden onder aan de ranglijst toegevoegd binnen de nieuwe categorie.

  Het aantal hoogst gerankte schutters per categorie is als volgt vastgesteld.

  Categorie Luchtgeweer Luchtpistool
  Senioren-heren 20 20
  Senioren-dames 20 20
  Veteranen 20 -
  Veteranen Heren - 10
  Veteranen Dames - 10
  Junioren-A heren 15 10
  Junioren-A dames 15 10
  Junioren-B heren 10
  10*
  Junioren-B dames 10
  Junioren-C 10 10

  * Luchtpistool kent alleen Junioren-B (zonder onderscheid in geslacht)

 3. Schutters die op dit moment in een andere categorie (vanwege leeftijd) zijn ingedeeld dan ten tijde de Ranking per 30 september 2020 kunnen uiteraard nu niet in die categorie uitkomen.

 4. Voor die schutters die overeenkomstig punt 3 van deze regeling inmiddels in een andere categorie zijn ingedeeld geldt dat zij als eerste geselecteerd worden wanneer overeenkomstig punt 2 van deze regeling schutters besluiten niet deel te nemen. Indien voor deelname geselecteerde schutters niet deelnemen, worden de daarna hoogst geëindigde schutters van de onder artikel 1 genoemde eindranglijst ranking voor deelname uitgenodigd.

 5. Tijdens de NK Luchtdrukwapens wordt niet in teams geschoten.

Schutters die geclassificeerd zijn en derhalve in de discipline Luchtgeweer staand SH1, SH2 of SH3 en/of Luchtpistool SH1 deelnemen dienen, om in aanmerking te komen voor een uitnodiging aan de Nederlandse Kampioenschappen, te zijn opgenomen in de eindranglijst ranking 2019-2020.