Sportaanbod

Op welke wijze kan ik mij inschrijven en tot wanneer?

De inschrijving voor dit evenement is – vanwege de extra voorwaarden en het bijzondere karakter – kosteloos. Iedere KNSA-sportschutter die één van de genoemde twee disciplines beoefent, kan zich voor deze wedstrijd inschrijven. Zodra het maximumaantal deelnemers van 56 is bereikt, sluit de inschrijving. Oftewel: wie het eerst komt, het eerst maalt. Bij inschrijving wordt u gevraagd om te kiezen tussen één van beide disciplines (100 meter of 300 meter Standaard Geweer). U kunt er ook voor kiezen om ‘geen voorkeur’ aan te geven; in dat geval zal de organisatie – in overleg met de wedstrijdleiding – al naar gelang de inschrijvingen u voor een discipline indelen. U kunt zich voor maximaal één wedstrijd inschrijven.

De inschrijving sluit uiterlijk op woensdag 21 april aanstaande om 12.00 uur. Indien alle plaatsen vóór die tijd al zijn benut, sluit de inschrijving eerder. Vanaf de sluiting van de inschrijving (21 april om 12.00 uur) zal de wedstrijdleiding op basis van loting een definitieve baan- en serie-indeling maken, die tijdig naar alle deelnemers per e-mail wordt toegezonden. Vanaf dat moment is uw inschrijving definitief.

Op het inschrijfformulier vragen wij u tevens te verklaren dat u een corona-test zult uitvoeren niet eerder dan 40 uur vóór aanvang van de wedstrijd (24 april om 09.00 uur). Mocht onverhoopt die corona-test positief zijn, dan moet u daarvan vooraf per e-mail bij de organisatie melding maken, zodat bekend is dat u niet aan de wedstrijd kunt deelnemen en er eventueel andere deelnemers van de wachtlijst aan de wedstrijd kunnen worden toegevoegd.

Inschrijving gratis
Aantal deelnemers 56 maximaal
Sluiting inschrijving uiterlijk woensdag 21 april 12.00uur
Baan-/serie-indeling via loting
Verklaring sneltest laten doen maximaal 40 uur vóór aanvang wedstrijd via www.testenvoortoegang.nl en digitaal testbewijs tonen (QR-code op smartphone)