Sportaanbod

Hoe kan ik mij laten testen?

Via de website www.testenvoortoegang.nl kunt u een afspraak inplannen voor het afnemen van een gratis corona sneltest. Aan de hand van enkele vragen wordt op deze website een plaats en tijdstip bepaald voor het afnemen van de test. Belangrijk is de aard van de activiteit waarvoor u de sneltest-afspraak nodig heeft en deze is: ‘sport doen’. Een afspraak daarvoor kan nu reeds gemaakt worden. Let erop dat de sneltest zelf pas dient te worden afgenomen binnen 40 uur vóór aanvang van de wedstrijd (dus zo kort mogelijk vóór 24 april 09.00 uur).

Ten behoeve van de pilot test-wedstrijden zijn een aantal specifieke pilot corona-teststraten ingericht. Alleen op basis van de testen die door deze aangesloten testaanbieders zijn afgenomen, kan toegang tot de pilot test-wedstrijd worden verleend. Omdat de testen op deze locaties specifiek worden afgenomen ten behoeve van de pilot-activiteiten zijn deze kosteloos. Deze door het RIVM gevalideerde corona sneltesten worden afgenomen door een gekwalificeerd zorgprofessional. U kunt zelf een testlocatie kiezen op de website wanneer u hier een afspraak gaat inplannen. Zodra de uitslag van de test bekend is, krijgt u een SMS. De testlocatie stuurt u 2 uur vóór de testafspraak een herinnering via SMS. De testlocatie belt u bij een positieve test (dus wanneer u corona hebt).

Let op: een testuitslag van een reguliere GGD teststraat, een zelftest of vaccinatiebewijs is voor deze pilot test-wedstrijd niet geldig!


Aanmaken van digitaal testbewijs (QR-code) via de App CoronaCheck

Na het afnemen van deze corona sneltest wordt binnen één uur het testresultaat per e-mailbericht aan u toegestuurd. Bij een negatief testresultaat (u heeft dan geen corona) ontvangt u in datzelfde e-mailbericht een unieke code. Met deze code kunt u via de App CoronaCheck (te vinden in de App Store (iPhone) of Google Play Store (Android)) een QR-code aanmaken op uw smartphone. Deze QR-code (digitaal testbewijs) is maximaal 40 uur geldig en wordt gescand bij de ingang van de schietbaan en geldt als toegangs-/deelnemersbewijs (wanneer deze groen kleurt). Meer informatie over de App CoronaCheck is te vinden via www.coronacheck.nl