Sportaanbod

Voorwaarden voor deelname

Aangezien het hier een door de Rijksoverheid aangewezen pilot test-wedstrijd betreft, zijn er strenge voorwaarden voor deelname, waarop ook streng gehandhaafd wordt. Deelnemers dienen zich – behoudens alle algemene coronaregels - aan de volgende voorwaarden te houden:

1. Iedere deelnemer moet bij aanvang van zijn of haar wedstrijdserie, bij de toegang een negatieve coronatest - specifiek bestemd voor deze pilot-evenementen - tonen. Dat geldt ook voor degenen die gevaccineerd zijn! Informatie over het vooraf testen en het testbewijs vindt u op de pagina ‘Laten testen’.

2. Deelnemers moeten zich 15 minuten vóór aanvang van hun wedstrijdserie, melden. Eerder dan 15 minuten wordt er nog geen toegang verleend tot de accommodatie.

3. Iedere deelnemer dient zich te houden aan de algemene coronavoorschriften. En dat betekent: 

 het dragen van een mondkapje,
 1,5 meter afstand houden en
 alle hygiënevoorschriften naleven.
Tijdens het schieten mag het mondkapje worden afgedaan.

4. Deelnemers dienen direct na hun wedstrijdserie, de schietbaan te verlaten. Tijdens het verlaten van de schietbaan kan de uitslag van de wedstrijd meegenomen worden. Later wordt onder alle deelnemers een totaaluitslag per e-mail toegezonden.