Sportaanbod

Cursussen en bijscholingen

Inschrijven is mogelijk tot 18 juni 2022 via het digitale inschrijfformulier

ZATERDAG 2 JULI

Doelgroep Cursus/bijscholing Inschrijven
Basistrainers Geweer en Pistool Bijscholing – Training geven jeugd * Inschrijven
Basistrainers Kleiduiven Bijscholing – Passen van de kolf (hagelgeweer) * Inschrijven 
Trainers-A, Trainers-B Bijscholing – Periodisering * Inschrijven
Bestuursleden (max. 2 per vereniging) Cursus – Verenigingsbestuurders Inschrijven


ZONDAG 3 JULI

Doelgroep Cursus/bijscholing Inschrijven
Basistrainers Geweer en Pistool Bijscholing – Training geven gehandicapten * Inschrijven
Trainers-A, Trainers-B Bijscholing – Praktijkbegeleiding en -beoordeling * Inschrijven

* Deze bijscholingen mogen gebruikt worden ter verlenging van de sporttechnische kaderlicentie voor de desbetreffende doelgroep


ZATERDAG 2 JULI 2022

Onderwerp BIJSCHOLING Training geven jeugd
Locatie Sportcentrum Valkenhuizen, Arnhem
Tijd 10.00 - 12.30 uur
Doelgroep Basistrainers Geweer en Pistool
Niveau KSS niveau-2
Docent Ad Snel(Docent KNSA) 
Kosten € 35,00 (inclusief 2 consumptiemunten)
Materialen Deelnemers dienen zelf te verzorgen: pen en papier
Toelichting In deze bijscholing wordt ingegaan op belangrijke aspecten van het trainen en begeleiden van jeugdschutters. Hoe gaat de Basistrainer om met jeugdschutters binnen de vereniging en hoe houdt hij/zij deze doelgroep gemotiveerd voor de schietsport?.

Onderwerp BIJSCHOLING Passen van de kolf (hagelgeweer)
Locatie Sportcentrum Valkenhuizen, Arnhem
Tijd 13.30 - 16.00 uur
Doelgroep Basistrainers Kleiduiven
Niveau  KSS niveau-2
Docent Diana van der Valk (Trainer/Coach Nationale Selectie Kleiduiven)
Kosten € 35,00 (inclusief 2 consumptiemunten)
Materialen Deelnemers dienen zelf te verzorgen: pen en papier
Toelichting In deze bijscholing laat Diana van der Valk haar ervaring spreken over het nut en de noodzaak van aanpassingen aan de kolf van een hagelgeweer. Welke problemen op sporttechnisch en orthopedisch vlak heeft zij als trainer ervaren en hoe kunnen deze ontdekt en opgelost worden? 

Onderwerp BIJSCHOLING Periodisering
Locatie Sportcentrum Valkenhuizen, Arnhem
Tijd 10.00 - 12.30 uur
Doelgroep Trainers-A en Trainers-B
Niveau KSS niveau-3 en KSS niveau-4
Docent Rolf van der Velde (Trainer/Coach Nationale Selectie Geweer)
Kosten € 35,00 (inclusief 2 consumptiemunten)
Materialen Deelnemers dienen zelf te verzorgen: pen en papier
Toelichting In deze bijscholing leert u wedstrijdschutters doelgericht trainen aan de hand van een goed opgebouwd periodiseringsplan, zodat zij optimaal voorbereid zijn en de best mogelijke resultaten kunnen behalen tijdens het wedstrijdseizoen. Wanneer geeft u uw schutter rust, wat is de intensiteit van de trainingen, wat traint u in welke periode en wanneer kunt u piekmomenten inbouwen in het periodiseringsplan?

Onderwerp CURSUS Verenigingsbestuurders
Tijd 09.00 tot 16.00 uur (inloop om 08.30 uur)
Doelgroep Bestuurdersleden van schietsportverenigingen (max. 2 per vereniging)
Docent Mirte Loeffen (Trainer Radar Advies) beweegt zich op het terrein van jeugdbeleid, jeugdzorg en jongerenparticipatie en is bekend met het herkennen en monitoren van mensen met gedragsmoeilijkheden.
Guus Hagendoorn (Docent KNSA) is betrokken bij diverse opleidingen van de KNSA, variërend van sporttechnische opleidingen tot de opleiding Verenigingsveiligheidsfunctionaris (VvF).
Kosten € 110,00 (inclusief reader, lunch en vier consumptiemunten)
Materialen Deelnemers dienen zelf te verzorgen: pen en papier
Toelichting Deze eendaagse cursus, bedoeld voor bestuurders van schietsportverenigingen, is gericht op de ballotage en het monitoren van leden van schietsportverenigingen. In deze cursus wordt u als verenigingsbestuurder kennis bijgebracht om op een gestructureerde wijze veiligheidsrisico's te herkennen en deze op de juiste manier te benaderen.

Deelnemers ontvangen na afloop een certificaat als bewijs van deelname.

 ZONDAG 3 JULI 2022

Onderwerp BIJSCHOLING Training geven Gehandicapten
Locatie Sportcentrum Valkenhuizen, Arnhem
Tijd 10.00 - 12.30 uur
Doelgroep Basistrainers Geweer en Pistool
Niveau KSS niveau-2 
Docent Ferrol van Hoeven (oud-Bondscoach Parlaympisch schieten, Hoofd Technische Commissie World Shooting Para Sport)
Kosten € 35,00 (inclusief 2 consumptiemunten)
Materialen Deelnemers dienen zelf te verzorgen: pen en papier
Toelichting In deze bijscholing gaat de docent in op de verschillen in het trainen en begeleiden van lichamelijk gehandicapte sportschutters ten opzichte van valide sportschutters. Hoe te handelen wanneer er een introducé met een lichamelijke beperking bij u op de vereniging komt en hoe kunt u hem/haar het beste trainen/begeleiden?

Onderwerp BIJSCHOLING Praktijkbegeleiding en -beoordeling
Locatie Sportcentrum Valkenhuizen, Arnhem
Tijd 13.30 - 16.00 uur
Doelgroep Trainers-A en Trainers-B
Niveau KSS niveau-3 en KSS niveau-4
Docent Rob Lövering (Docent KNSA)
Kosten € 35,00 (inclusief 2 consumptiemunten)
Materialen Deelnemers dienen zelf te verzorgen: pen en papier
Toelichting In deze bijscholing gaat de docent in op de verschillen in op wat er van een praktijkbegeleider en praktijkbeoordelaar verwacht wordt. Ook worden de verschillende aspecten waarop u als praktijkbegeleider en -beoordelaar moet letten tijdens het begeleiden/beoordelen van een trainer in opleiding besproken. Ten slotte wordt er meer verteld over het afnemen van een examen (Proeve van Bekwaamheid ) en hoe de voorgeschreven beoordelingsprotocollen ingevuld dienen te worden.