Sportaanbod

Selectieprocedure deelname NK 5-schots Luchtpistool 2019

Op zaterdag 29 en zondag 30 juni 2019 worden de Nederlandse Kampioenschappen 10 meter 5-schots Luchtpistool gehouden in alle categorieën.

Overeenkomstig artikel 15.6 van het KNSA Schiet- en Wedstrijdreglement deel I (Algemene Bepalingen) zijn limieten c.q. bepalingen voor deelname aan deze NK vastgesteld.

Deze bepalingen zijn als volgt:

  1. Per categorie worden alle deelnemers aan de Districtskampioenschappen in de discipline 10 meter 5-schots Luchtpistool uitgenodigd. 
  2. Indien het totaal aantal schutters hoger is dan om organisatorische redenen maximaal kan worden ingeschreven, worden de hoogst geëindigde schutters uitgenodigd. Het overzicht van hoogst geëindigde schutters geschiedt op basis van de individuele resultaten bij de Districtskampioenschappen.
  3. Indien geselecteerde schutters niet deelnemen, worden de daarna hoogst geëindigde schutters van de onder 1 genoemde deelnemers voor deelname uitgenodigd.
  4. Tijdens de NK 10 meter 5-schots Luchtpistool wordt niet in korpsen c.q. teams geschoten.