Sportaanbod

Workshops en cursussen

Inschrijven is mogelijk tot 21 juni 2019

Zaterdag 29 juni
  • Bijscholing Opleiden en aansturen sportkader*
  • Workshop Binden en behouden van Jeugd (ASK)**
  • Bijscholing Training geven Gehandicapten *
  • Workshop Scoren met Social media (ASK)**  GEANNULEERD
  • Bijscholing ISSF -regelgeving Geweer en Pistool*
  • Cursus Veilig Herladen
Zondag 30 juni
  • Cursus Verenigingsbestuurders  GEANNULEERD


* Deze bijscholingen mogen gebruikt worden ter verlenging van de sporttechnische kaderlicentie voor de desbetreffende doelgroep

** Workshops (ASK) worden gedoceerd door de Academie voor Sportkader (NOC*NSF)


ZATERDAG 29 JUNI 2019

Onderwerp BIJSCHOLING Opleiden en aansturen sportkader
Locatie Sportcentrum Valkenhuizen, Arnhem
Tijd 09.30 - 12.00 uur
Doelgroep Trainers-A, Trainers-B (Geweer, Pistool en Kleiduiven)
Niveau KSS niveau-3 en niveau-4
Docent Rob Lövering (Coördinator Topsport en docent KNSA) 
Kosten € 30,00 (inclusief 2 consumptiemunten)
Materialen Deelnemers dienen zelf te verzorgen: pen en papier
Toelichting Deze bijscholing is gericht op het ontwikkelen en bijhouden van de kennis van de trainer-A die als praktijkbegeleider gediplomeerde Basistrainers, of in opleiding zijnde Basistrainers/Trainers-A aanstuurt.

Onderwerp WORKSHOP Binden en behouden van Jeugd (ASK)
Locatie Sportcentrum Valkenhuizen, Arnhem
Tijd 10.00 - 12.30 uur
Doelgroep Verenigingsbestuurders
Niveau  - 
Docent Docent wordt verzorgd door de Academie voor Sportkader (NOC*NSF)
Kosten € 30,00 (inclusief 2 consumptiemunten)
Materialen Deelnemers dienen zelf te verzorgen: pen en papier
Toelichting Het voortbestaan van elke (schiet)sportvereniging is afhankelijk van voldoende leden. In dat ledenbestand vormt de jeugd een belangrijke doelgroep. Immers, de jeugd is de toekomst. Tegenover het vertrek van (jonge) leden moet dan ook nieuwe aanwas staan. Als veel jeugdleden de vereniging verlaten, is het ook goed om te weten waarom zij dat doen. Krijgt deze doelgroep wel voldoende aandacht binnen uw (schiet)sportvereniging en voldoet het aanbod aan de verwachting? In deze workshop wordt met de deelnemers besproken wat hen beweegt om wel of niet werk te maken van het behoud van jongeren voor de vereniging. Met een update van beschikbare kennis, ervaringen, goede voorbeelden en tips en trucs leren zij hoe zij in gesprek kunnen gaan en blijven met de jongeren. Aan de hand van een stappenplan leren de kandidaten een eigen aanpak voor behoud van jeugd te maken. 

Onderwerp BIJSCHOLING Training geven Gehandicapten
Locatie Sportcentrum Valkenhuizen, Arnhem
Tijd 10.00 - 12.30 uur
Doelgroep Basistrainers Geweer en Pistool
Niveau KSS niveau-2 
Docent Ferrol van Hoeven (oud-Bondscoach Parlaympisch schieten, Hoofd Technische Commissie World Shooting Para Sport)
Kosten  € 30,00 (inclusief 2 consumptiemunten)
Materialen Deelnemers dienen zelf te verzorgen: pen en papier
Toelichting In deze bijscholing gaat de docent in op de verschillen in het trainen en begeleiden van lichamelijk gehandicapte sportschutters ten opzichte van valide sportschutters. Hoe te handelen wanneer er een introducé met een lichamelijke beperking bij u op de vereniging komt en hoe kunt u hem/haar het beste trainen/begeleiden?

Onderwerp BIJSCHOLING ISSF-reglementen Geweer en Pistool
Locatie Sportcentrum Valkenhuizen, Arnhem
Tijd 13.30 - 16.00 uur
Doelgroep Trainers-A, Trainers-B en Wedstrijdorganisatorisch Kader
Niveau KSS niveau 3 en niveau-4
Docent Ferrol van Hoeven (oud-Bondscoach Parlaympisch schieten, Hoofd Technische Commissie World Shooting Para Sport)
Kosten € 30,00 (inclusief 2 consumptiemunten)
Materialen Deelnemers dienen zelf te verzorgen: pen en papier
Toelichting Deze workshop is gericht op het ontwikkelen en bijhouden van kennis op het gebied van regelgeving in de schietsport, ondersteund door praktijksituaties. Er zal worden ingegaan op de regelgeving die per 01-01-2018 door de ISSF is ingevoerd en sinds oktober 2018  (start van het KNSA-wedstrijdseizoen) door de KNSA wordt gehanteerd. Speerpunt is de juiste interpretatie van de regelgeving en de mogelijkheden die dat biedt voor trainer/coach en schutter. Indien u vraagstukken heeft die mogelijkerwijs voorbereiding vereisen verzoeken wij u deze vooraf in te dienen. 

Onderwerp CURSUS Veilig Herladen
Tijd 09.30 tot 17.00 uur (inloop om 09.00 uur)
Doelgroep Beginnende herlader
Docent Paul Smit (Docent KNSA)
Kosten € 85,00 (inclusief boek ‘Veilig Herladen’, lunch en vier consumptiemunten)
Materialen Deelnemers dienen zelf te verzorgen: pen en papier
Toelichting De docent neemt u stapsgewijs mee in het veilig herladen van munitie voor geweer, pistool en revolver. De cursus is duidelijk gericht op beginners en behandelt zaken als het inrichten van een herlaadruimte, het opstellen van de apparatuur en het lezen van herlaadtabellen.

Deelnemers ontvangen na afloop een certificaat als bewijs van deelname.